Extra opportunities

For students looking for an extra challenge in addition to their Master's, there are several options. 

Honouring your curiosity

Utrecht University offers several honours programmes for students looking for an extra avenue to explore their curiosity and foster their personal development. Honours education is followed on top of your regular Master’s programme. Both faculty-specific and university-wide honours programmes are offered.

Faculty Honours programmes

Faculty-specific honours programmes offer more depth to your learned subject matter. Here, you’ll have more time to focus on personal and professional development opportunities within your field. Your degree offers the following faculty-specific honours programmes:

Universiteitsbrede honoursprogramma's

In deze interdisciplinaire programma’s krijgen studenten de kans om hun diverse interesses te verkennen terwijl ze samenwerken met studenten uit verschillende vakgebieden aan uiteenlopende maatschappelijke en academische vraagstukken. Hiermee ontwikkelen studenten de vaardigheid om complexe maatschappelijke kwesties te benaderen vanuit een breder perspectief.

In een steeds meer onderling verbonden wereld is het vermogen om samen te werken met mensen uit diverse vakgebieden een essentiële vaardigheid. Na voltooiing van deze honoursprogramma’s ontvangen de studenten een honourscertificaat tijdens een feestelijke ceremonie. De volgende programma's worden aangeboden:

Voor meer informatie over honours programma's aan de UU, ga naar de Honours College website, de honours Instagram of stuur een e-mail naar honourscollege@uu.nl.

Poster Fair