28 May 2018 from 10:30 to 11:30

PhD defence of G. van Dijk

The training of language-conscious lecturers in physics, chemistry and technology: a design-oriented research

Start date and time
28 May 2018 10:30
End date and time
28 May 2018 11:30
PhD candidate
G.T. van Dijk
Dissertation
Het opleiden van taalbewuste docenten natuurkunde, scheikunde en techniek: een ontwerpgericht onderzoek
PhD supervisor(s)
prof. dr. H.M.C. Eijkelhofprof. dr. M. Hajerprof. dr. W. Kuiper