21 April 2017 from 16:15 to 17:00

Promotie: Kalkhoudende algen en mineralen tegen zuurstofloze zeeën

Kalkhoudende algen en mineralen spelen een belangrijke rol in de verwijdering van de meststof fosfaat uit zuurstofloze zeeën. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Nikki Dijkstra, waarin ze gedetailleerde analyses uitvoerde van het zeewater en de zeebodem van de Zwarte Zee en Oostzee.

Dode zones

Fosfaat, een belangrijke voedingsstof voor planten, lekt in grote hoeveelheden via mest en afvalwater de zee in en stimuleert daar de groei van algen. Hoe meer algen, hoe meer zuurstof er nodig is om die overtolligheid af te breken. Zo ontstaan er gebieden in zee met zo weinig zuurstof in het diepere water dat er geen vissen of bodemdieren kunnen leven. Deze gebieden heten dode zones.

Efficiënt vastleggen

Meestal wordt fosfaat in zulke gebieden nauwelijks in de zeebodem vastgelegd waardoor algen het steeds opnieuw kunnen hergebruiken. Dijkstra laat zien dat fosfaat soms toch efficiënt kan worden vastgelegd in zeebodems van dode zones. In de Zwarte Zee wordt fosfaat gebonden aan kalkskeletjes van algen en op sommige locaties in de Oostzee zorgt vivianiet, een ijzerfosfaat-mineraal, voor vastlegging van fosfaat in de zeebodem.

De zee van de toekomst

Begrip van deze processen is van belang om te kunnen voorspellen hoe de zee van de toekomst er uit zal zien. Klimaatmodellen suggereren bijvoorbeeld dat bepaalde kustzeeën in de toekomst minder zout zullen worden. Op de ene locatie kan dit zorgen voor meer fosfaatvastlegging in de zeebodem terwijl op een andere plek de fosfaatvastlegging juist zal verminderen. Klimaatverandering kan zo de beschikbaarheid van fosfaat en daarmee ook de zuurstofcondities in kustzeeën beïnvloeden.

Start date and time
21 April 2017 16:15
End date and time
21 April 2017 17:00
PhD candidate
Nikki Dijkstra
Dissertation
Phosphorus dynamics in the Black Sea and Baltic Sea
PhD supervisor(s)
Prof. dr. ir. Caroline P. Slomp