1 April 2016 from 14:30 to 15:15

How much groundwater can we use?

PhD student Inge de Graaf combined several global hydrological models, and concluded that amongst others Southern Europe and the Middle East will have to deal with groundwater depletion in the nea future. She will defend her thesis on 1 April in the University Hall.

Essentieel

Zoetwater is essentieel voor ons bestaan. In gebieden waar oppervlaktewater schaars is wordt vaak grondwater opgepompt, maar waar meer wordt opgepompt dan aangevuld met regen, wordt de voorraad grondwater uitgeput. Dit gebeurt vooral in geïrrigeerde gebieden in de drogere klimaatzones, zoals India, Pakistan, China, en het Midwest in de VS. Als gevolg van grondwateruitputting zakken de grondwaterstanden en neemt het aandeel grondwater in de rivierafvoer af. Grondwaterstanden kunnen zelfs zo diep zakken dat waterputten of rivieren droogvallen.

Duurzaam waterverbruik

Inge de Graaf wilde weten hoe duurzaam ons wereldwijde waterverbruik eigenlijk is en waar en wanneer er problemen optreden, zoals het droogvallen van putten en rivieren. Ze maakte hiervoor gebruik van een koppeling tussen een hydrologisch model en een grondwatermodel. Door die koppeling was De Graaf de eerste die geohydrologische informatie gebruikte om verschillende grondwatersystemen te karakteriseren, zoals dikte en voorkomen van ondoorlatende lagen.

Grondwateruitputting

Haar resultaten laten zien dat gebieden in onder andere Zuid-Europa en het Midden-Oosten te maken zullen krijgen met grondwateruitputting. Om toch grondwater te kunnen blijven oppompen moeten er grote investeringen gedaan worden, die een belangrijke factor kunnen zijn in de wereldwijde economische ontwikkeling.

Sustainability Universiteit Utrecht

Door haar expertise op het gebied van Sustainability te bundelen, ontwikkelt de Universiteit Utrecht integrale oplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken en draagt zij bij aan een betere toekomst voor volgende generaties. Dit thema verbindt het excellente Utrechtse duurzaamheidsonderzoek uit de alfa-, bèta- en gammawetenschappen. De focus ligt op water, energie en een gezonde leefomgeving. Sustainability is een van de vier strategische onderzoeksthema’s van de Universiteit Utrecht.

Meer informatie over het onderzoeksthema Sustainability

Start date and time
1 April 2016 14:30
End date and time
1 April 2016 15:15
PhD candidate
Inge de Graaf
Dissertation
Limits to global groundwater consumption: effects on groundwater levels and river low flows
PhD supervisor(s)
Marc BierkensRens van Beek