15 March 2018 from 15:15 to 17:00

UGlobe Dialogue I

De nieuwe wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten: vooruitgang of teloorgang?

UGlobe dialogue disrupting techn innovation

Op donderdag 15 maart 2018 organiseert UGlobe een Dialogue over de nieuwe wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017). Deze dialoog vindt plaats in de week voor het raadgevend referendum over deze wet op 21 maart 2018.

De Wiv 2017 houdt de gemoederen bezig. Met name de uitbreiding van de bevoegdheden van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (AIVD en MIVD) leidt tot kritiek en vragen. Hierdoor kunnen op grote schaal gegevens van burgers worden onderschept. Dat heeft de wet de bijnaam ‘sleep(net)wet’ opgeleverd. De vraag is of de wet een juiste balans treft tussen nationale veiligheid en privacy.

Vier deskundigen zullen vanuit verschillende disciplines en perspectieven hun visie geven op de nieuwe Wiv als nieuwe stap in de regulering van technologie die het mogelijk maakt op grote schaal communicatie van burgers te surveilleren. Na korte presentaties van de sprekers zal aan de hand van vragen uit het publiek verder gediscussieerd worden.

De sprekers zijn:

Bob de Graaff – Hoogleraar Intelligence en Security Studies bij de afdeling Geschiedenis van Internationale Betrekkingen van de Universiteit Utrecht.

Nico van Eijk – Hoogleraar informatierecht aan de Universiteit van Amsterdam.

Beatrice de Graaf – Hoogleraar History of International Relations & Global Governance.

Peter Koop – Deskundige op het gebied van bulkinterceptie en technologische mogelijkheden van inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Mireille Hagens – Werkzaam bij de onafhankelijke toezichthouder op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en gastonderzoeker bij het departement Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht.

Dit event is onderdeel van een serie UGlobe Dialogues met als centraal thema ‘Technological Innovation, Ethics and Law’. Het wordt georganiseerd in het kader van het project ‘Disrupting Technological Innovation?’, een van de projecten van het Utrecht Centre for Global Challenges.

Start date and time
15 March 2018 15:15
End date and time
15 March 2018 17:00