27 March 2019 from 13:00 to 17:30

Round table conference by Willem Pompe Institute, RENFORCE and Centre for Global Challenges

Conference: Decriminalization of Sex Work: The New Zealand Model

Omslag van boek van Joep Rottiers

On Wednesday 27 March 2019, Dr. Brenda Oude Breuil and Dr. Joep Rottier organise a Round Table Conference on the decriminalization of sex work, the New Zealand model in the Netherlands.

 

By regulating the sex industry through legalisation in the year 2000, Dutch policymakers aimed for a pragmatic approach, in which organised crime would become more transparent. Almost two decades later, it appears that the sex industry in this country is increasingly subject to repressive measures, as a result of which the original purpose of the law - to improve the rights of sex workers - is under severe pressure. In 2003, New Zealand was the only country in the world to choose decriminalisation of the entire voluntary commercial sex industry. Since then, this industry has the same rights and responsibilities as any other service in the world.

(The rest of this article is in Dutch, the orginal language of the article)

Omslag van boek van Joep Rottiers
Omslag van het boek dat Joep Rottier van zijn proefschrift maakte.

Wetenschappelijk onderzoek, waaronder Rottier’s op 17 december 2018 verdedigde proefschrift, wijst uit dat dit integratief beleid niet alleen heeft geleid tot aanmerkelijke verbetering van de rechten en arbeidsomstandigheden van sekswerkers, maar ook tot afname van stigma en discriminatie en tot verregaande participerende samenwerking met de New Zealand Prostitutes’ Collective (NZPC). 

Welke consequenties hebben deze repressieve maatregelen voor de Nederlandse seksindustrie? Is een integratief beleid (decriminalisering) in Nederland mogelijk? Wat vinden sekswerkers van de toegenomen repressieve controle op hun werk? En welke effecten zou decriminalisering op hun werk hebben?  Een panel, bestaande uit onderzoekers, externe experts en direct betrokken sekswerkers debatteren deze middag over deze en andere vragen. Het publiek wordt uitgenodigd om actief te participeren tijdens de twee paneldiscussies.

Programma

12.30 uur: ontvangst en koffie  

13.00 uur: Inleiding door middagvoorzitter Dr. Joep Rottier

13.20 uur: Prof. Dr. Ine Vanwesenbeeck: hoogleraar bij Algemene Sociale Wetenschappen, Universiteit Utrecht. Senior adviseur bij het Rutgers kenniscentrum voor seksualiteit

13.40 uur: Nicolien van Weeghel MSc (ketenregisseur misstanden prostitutie) en Chiarli Vreedeveld MSc (beleidsadviseur prostitutie en mensenhandel, afdeling zorg, gemeente Amsterdam  

14.00 uur: Annelies van Dijk: Coördinator/ Verpleegkundige seksuele gezondheid P&G292 / GGD Amsterdam   

14.20 uur: Prof. Dr. Dina Siegel: hoogleraar Criminologie, WPI, UU 

14.40 uur: paneldiscussie. Moderator Dr. Brenda Oude Breuil  (UD/onderzoeker Criminologie, Willem Pompe Instituut, Universiteit Utrecht)

15.05 uur: pauze

15.30 uur Dr. Joep Rottier interviewt Dr. Gillian Abel (University of Otago, Christchurch) en Catherine Healy (New Zealand Prostitutes’ Collective)

16.00 uur: Dr. Brenda Oude Breuil  interviewt Velvet, sekswerker en bestuurslid van Proud, Nederlandse sekswerkersvereniging

16.25 uur: Dr. Joep Rottier

16.40 uur: Paneldiscussie, moderator: Dr. Brenda Oude Breuil

17.10 uur: Slot door middagvoorzitter,
borrel

Start date and time
27 March 2019 13:00
End date and time
27 March 2019 17:30
Entrance fee
Free of charge