Over deze monitor

Dit is de vierde editie van de UU Duurzaamheidsmonitor. De universiteit houdt hierbij de Global Reporting Initiative (GRI) standaard aan. GRI is een wereldwijd geaccepteerde en veelgebruikte methode voor organisaties om verslag te doen over duurzaamheid. De universiteit past GRI toe om op een betrouwbare, uniforme en professionele wijze verslag te doen van de economische, sociale en ecologische impact die de Universiteit Utrecht maakt.

Deze duurzaamheidsmonitor is opgesteld in overeenstemming met GRI Core. Hieronder vind je de volgende gedetailleerde GRI informatie van deze monitor:

GRI Content Index
Deze index is een verplicht GRI onderdeel en geeft per GRI item weer op welke plek in de monitor de informatie terug te vinden is.
Materiële onderwerpen en indicatoren

Een belangrijk GRI-onderdeel is de materialiteitsanalyse. Dat is een manier om betrokkenen te vragen welke onderwerpen het meest relevant (‘materieel’) zijn om verslag over uit te brengen. Met het hanteren van de GRI standaard zijn de ambities vertaald in specifieke prestatie-indicatoren. Deze zijn veelal terug te vinden in de relevante hoofdstukken in de monitor. Op deze plek vind je het complete overzicht van alle indicatoren.

Voorgaande jaren

Bekijk hier de duurzaamheidsmonitor 2018, 2019, 2020 en de CO2-footprint 2018, 2019, 2020.

Duurzaamheidsmonitor & CO2-footprint 2018
Duurzaamheidsmonitor 2019
CO2-footprint 2019
Duurzaamheidsmonitor & CO2-footprint 2020

Wie werkten er aan dit verslag

Programma Duurzaamheid
Stan Vanhees, Mark Kauw, Lysanne van der Lem, Leunie van Zwieten, Laurens de Lange, Séverine van Tuyll van Serooskerken, Marloes Beerling, Dorinne Raaimakers, Susanne Nijssen, Anjelle Rademakers, Tom McDevitt, Claudia Stuckrath.

Thema's
Duurzaamheid in onderwijs - Renée Filius, Geertje Agricola
Duurzaamheid in onderzoek - Mark Pen, Bart van den Berg
Living Labs - Tom McDevitt, Mark Kauw
Energie - Jort Waegemaekers, Arno Vroom, Adrie van Wingerden, Rob Mathlener
Toekomstbestendige gebouwen - Alex Ziegler, Diana de Kroo, Koen van der Hoorn, Laurens de Lange
Gebied - Stephan Troost, Chantal Sevink
Mobiliteit – Mark Kauw, Stan Vanhees
Afval - Marije Elschot, Merijn Smelt, Willem van der Werf
Logistiek - Ditrich Naarden, Merijn Smelt
Catering - Anna Stamp, Merijn Smelt
Duurzame community - Anjelle Rademakers, Marloes Beerling, Susanne Nijssen


Illustraties
Bas Huissen