Resultaten in vogelvlucht 2021

Wat bereikte de Universiteit Utrecht het afgelopen jaar op het gebied van duurzaamheid? Met deze samenvatting ben je in een paar minuten bij.

Disclaimer: Een aantal cijfers in deze monitor is in meerdere of mindere mate beïnvloed door de effecten van de coronapandemie en lockdowns. Toch zijn er ondanks de coronapandemie ook dit jaar grote stappen gezet in de verduurzaming van onze universiteit.

De Universiteit Utrecht richt zich in de bedrijfsvoering op specifieke Duurzame Ontwikkeldoelen (SDG’s), die gerelateerd zijn aan circulariteit, klimaatneutraliteit en biodiversiteit. De universiteit heeft als doel klimaatneutraal te zijn vanaf 2030 (Strategisch Plan 2020-2025). 

Wat gebeurde er zoal in 2021? 

De nieuwe master ‘Global challenges for Sustainability’ van Charm-EU, de mobiele Europese universiteit waar de Universiteit Utrecht onderdeel van uitmaakt, is van start gegaan met 75 studenten. Verder publiceerde de UGlobe onderzoeksgroep onder leiding van prof. dr. Johan Schot de eerste bevindingen van het onderzoek naar de aanwezigheid van SDG’s in UU-onderzoek. In het eindrapport kwam naar voren dat de universiteit in de hele breedte van de SDG’s onderzoek doet en dat het zwaartepunt onder andere ligt bij SDG 13 (klimaatactie). In 2021 is ook het project SDG-labeling en thema filteren in de cursusplanner afgerond. Door de nieuwe filterfunctie die het project voortbracht, kunnen studenten bij het kiezen van vakken nu zoeken op thema’s, zoals duurzaamheid en SDG’s.

In het afgelopen jaar is er veel minder gevlogen door medewerkers vanwege de coronapandemie. Een afname van 91 procent ten opzichte van meetjaar 2019. De afname bij studenten was iets minder hoog vergeleken met 2020, aangezien het uitwisselingsverkeer deels weer op was gekomen. Ten opzichte van 2019 vlogen studenten ongeveer vijftig procent minder.

In 2021 zijn er veel energiebesparende en -opwekkende werkzaamheden uitgevoerd. Het Utrecht Science Park (USP) kreeg er honderden zonnepanelen bij en de aansluiting van de Warmte-Koude Opslag (WKO) is verder uitgebreid. Hierdoor wekt de universiteit nu zes procent van de eigen totale energievraag zelf duurzaam op. Ook zijn er verschillende onderhoudswerkzaamheden verricht (zoals dakisolatie, hoogrendementglas, installatiepompen en warmwaterleidingisolatie) om gebouwen beter te isoleren.

In vastgoed- en gebiedsontwikkeling werden in 2021 nog vijf gebouwen BREEAM-NL gecertificeerd*. Daarmee heeft Universiteit Utrecht nu zestien gebouwen gecertificeerd en is het de eerste universiteitscampus ter wereld die de duurzaamheid van de eigen vastgoedportefeuille op deze schaal in kaart heeft gebracht. In 2021 is de nieuwe aanbesteding meubilair ondertekend. Het uitgangspunt is 100 procent circulair meubilair.

Illustratie duurzame energie duurzaamheidsmonitor

Verder is er 34 hectare aan ecologisch beheerde bermen en gazons bij gekomen in het Utrecht Science Park. Ook hebben de cateraars van de universiteit vanaf 2021 een volledig vleesloos banqueting aanbod bij de universiteit.

De afdeling Information & Technology Services (ITS) heeft in 2021 de zoekmachine Ecosia als standaard zoekmachine op alle computers en laptops van de universiteit geïnstalleerd. In een periode van slechts twee maanden zijn er hierdoor al meer dan 2.000 bomen geplant dankzij de zoekopdrachten van universiteitsmedewerkers. Verder heeft de universiteit in dit jaar een eigen milieustraat ingericht waar grof bedrijfsafval verder wordt gescheiden en ook bekeken wordt hoe de materialen kunnen worden hergebruikt.

In 2021 startten vijf Green Teams bij faculteiten. Green Teams zijn een verlengde van de Green Office UU en bestaan uit UU medewerkers en studenten die actief willen bijdragen aan de verduurzaming van de eigen faculteit.

Gedurende het jaar organiseerde Studium Generale UU veertien digitale lezingen rondom het thema duurzaamheid. Met de online equivalent van de Green Office Thrift Shack deden dit jaar 517 studenten mee.

*BREEAM-NL gecertificeerd betekent dat een gebouw op basis van een nulmeting aan de hand van BREEAM-NL standaarden is beoordeeld op integrale duurzaamheid. Met de nulmeting als basis zijn er meetbare doelstellingen ontwikkeld om te verduurzamen. Het BREEAM-certificeringsproces wordt elke drie jaar herhaald om voortgang te peilen.