Leergang Veterinair Leiderschap

Waarom Veterinair Leiderschap?

Dierenartsen staan voor belangrijke uitdagingen. De samenleving, ketenpartners, het bedrijfsleven en de overheid vragen om veterinaire professionals die de regie kunnen nemen bij het werken aan complexe en snel veranderende vraagstukken rondom dier- en volksgezondheid. Van dierenartsen vergt dit naast gedegen inhoudelijke kennis de capaciteiten om flexibel op te treden als kritische gesprekspartner met een discipline-overstijgende kijk en met aandacht voor het krachtenveld.

Op grond van de veranderende verwachtingen uit het werkveld is een unieke leergang ontwikkeld voor dierenartsen die werken aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Deze leergang richt zich op de persoonlijke ontwikkeling om door te kunnen groeien binnen dit snel veranderende werkveld. De leergang is ontwikkeld door de faculteit Diergeneeskunde en het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap  van de Universiteit Utrecht, in samenspraak met onze maatschappelijke partners KNMvD, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en GD diergezondheid.

Resultaat

We werken in deze leergang aan de ontwikkeling van leiderschapsvaardigheden zoals zelfbewustzijn en kritisch denkvermogen en aan het vergroten van het inzicht in de breedte van het werkveld en haar context. De leergang helpt je de volgende doelen te bereiken:

  • Je bent als dierenarts in the lead bij het beantwoorden van actuele maatschappelijke veterinaire vraagstukken
  • Je hebt een breed handelingsrepertoire en weet dat effectief in te zetten in de veranderende context van je werk
  • Je bent een stevige gesprekspartner en combineert diergeneeskundige expertise met kennis over het werkveld
  • Je hebt inzicht in je competenties en benut deze ten volle voor jouw rol als veterinair leider
  • Je bent je bewust van het krachtenveld in je organisatie en in de keten en speelt daar op in

Bij goed gevolg ontvang je na afloop van het programma een certificaat ‘Veterinair Leiderschap’ van de faculteit Diergeneeskunde.

Voor wie?

Je bent opgeleid als dierenarts, maar hebt een blik die breder is dan alleen praktijkgericht. Je bent ambitieus en leergierig en je wil over de grenzen van je eigen werkcontext en vraagstukken heen kijken en nieuwe werkwijzen uitproberen. Je hebt minstens vijf jaar werkervaring en bent bekend met de huidige ontwikkelingen en uitdagingen binnen de veterinaire sector of agribusiness. Je wil jouw rol pakken in dit veranderende werkveld, vanuit een functie bij de overheid, het bedrijfsleven of een maatschappelijke organisatie.

Inhoud

In de Leergang Veterinair Leiderschap ga je gedurende 12 maanden in een groep van ongeveer 15 dierenartsen aan de slag met jouw persoonlijke leiderschapskwaliteiten. Begeleid door docenten, coaches en experts uit het werkveld werk je aan de drie hoofddimensies van leiderschap; de context, het systeem en de eigen persoon.

  • Contextgericht leiderschap: Hoe ziet de veranderende context van dierenartsen eruit? Welke ontwikkelingen spelen een belangrijke rol? Wat vraagt de samenleving van professionals en hoe kunnen zij hierop inspelen?
  • Systeemgericht werken: Wat zijn de verschillende eisen die de eigen organisatie of de keten stelt aan het werk en hoe kun je daar als professional goed en betekenisvol vorm aan geven?
  • Persoonlijk leiderschap: Wat zijn jouw persoonskenmerken en competenties? Welke mogelijke invloed hebben deze op de rol die jij vervult als veterinair leider? Welke competenties wil je verder ontwikkelen en beter inzetten?

Programma

Het programma bestaat uit drie leersporen; labs, een persoonlijk leertraject en een praktijkcasus.

Labs
In de labs doe je kennis, inspiratie en inzicht op en breid je je handelings- en denkrepertoire uit. Verspreid over 12 maanden vinden er 6 labs plaats van elk 2 dagen (zonder overnachting). Daarin komen verschillende inhoudelijke thema’s  aan bod, zoals innovatie en verandermanagement, advisering, stakeholdermanagement en omgang met complexe (beleids-)problemen.

Persoonlijk leertraject
Bij de start van de leergang formuleer je als deelnemer je persoonlijke leervragen. Je vult een test in waarmee we een reeks persoonlijkheidskenmerken inventariseren. Met een professionele coach bespreek je jouw leervragen en stel je ze bij waar nodig. Tijdens de leergang wissel je ook met andere deelnemers van gedachten over elkaars leervragen en persoonlijke leiderschapsstijl.

Praktijkcasus
Ervarings- en praktijkgericht leren staan centraal tijdens de leergang. We maken hierbij gebruik van jouw eigen werkervaring en die van de andere deelnemers. Ook brengen stakeholders en ketenpartners casuïstiek in waarmee deelnemers in kleine groepen aan de slag gaan. Elke casus wordt begeleid door een praktijkmentor uit het veld. In intervisie wissel je ervaringen uit met medecursisten en geef en krijg je feedback en advies.

Investering

De kosten voor deelname per deelnemer zijn €8.000,- incl. BTW. Dit is inclusief mentorbegeleiding en  coaching, studiematerialen en catering.

Startdatum en inschrijving

Januari 2019. De precieze data van de bijeenkomsten worden vastgesteld in september 2018. Inschrijven kan tot en met 1 september bij Inez Eikelboom-Nabbe: i.eikelboom@uu.nl of 030 253 1093.

Brochure

Download hier de brochure (pdf).