Organogram Universiteit Utrecht Raad van Toezicht
Raad van BestuurCollege van BestuurUniversiteitsraadFaculteit GeesteswetenschappenFaculteit Recht, Economie, Bestuur en OrganisatieFaculteit BètawetenschappenFaculteit GeowetenschappenFaculteit Sociale WetenschappenFaculteit DiergeneeskundeFaculteit GeneeskundeUniversitair Medisch CentrumUniversity College UtrechtUniversitaire BestuursdienstUniversiteitsbibliotheek