Vriendendag 2018

Dit jaar organiseren we voor het eerst een Vriendendag 'nieuwe stijl'. We hebben een programma voor u samengesteld waarbij we onze Vrienden kennis laten maken met diverse aspecten van onze Tuinen. In de ochtend bieden we een keuze aan uit drie verschillende rondleidingen en na een 'netwerklunch' waarbij u kennis kunt maken met diverse van onze medewerkers, kunt u een van de lezingen bijwonen. Natuurlijk kunt u een deel van de dag ook op eigen gelegenheid van de tuin genieten.
Wilt u de kinderen of kleinkinderen meenemen? Geen probleem. Onze jaarthemaspeurtocht kunt u tijdens de Vriendendag gratis ophalen bij onze Vriendenbalie in de Kassen.

Het programma is gratis, maar voor de lunch vragen wij u een bijdrage van € 9,00, voor kinderen € 4,50. U kunt ook uw eigen boterhammen meenemen en in de tuin opeten.
NB. Vergeet u niet uw Vriendenpas mee te nemen? Bent u nog geen Vriend? Dan kunt u zich hier aanmelden als vriend.

 

Meld u hier aan voor de Vriendendag

Programma

Het programma start in de Serre van de Tropische kassen en ook de lunch vindt daar in principe plaats.

 

11.00 -11.30 Inloop met koffie en thee

11.30 Welkom

11.45 Keuzemenu

-optie 1 Rondleiding jaarthema 'Van oerknol tot turbobiet'

-optie 2 Rondleiding Kassen

-optie 3 Rondleiding Rotstuin

12.45 -13.45 Netwerklunch

14.00-14.45 Keuze uit dialezingen

-Botanische Tuinen Utrecht: vanaf 1639 tot in de toekomst (Gerard van Buiten, hortulanus Botanische Tuinen Utrecht)
De Botanische Tuinen zijn in 1639 begonnen als Hortus medicus. Sindsdien zijn niet alleen de locaties maar ook de doelstellingen van en de ideeen over het functioneren van onze Tuinen regelmatig verandert. En er zijn natuurlijk ook allerlei ideeen over hoe het verder moet.

-Sturen op soortenrijkdom: een nieuwe kijk op natuurlijke graslanden (Ineke Roeling, promovenda Copernicus Institute for Sustainable Development UU)
In deze lezing gaat Roeling in op haar eigen onderzoek maar plaatst dat ook in een bredere context. Wat zijn natuurlijke graslanden, waar vind je ze, wat is het belang van het behoud ervan. Welke factoren zijn belangrijk/bepalend voor soortenrijkdom? Wat hebben we de laatste jaren ontdekt over bijvoorbeeld het belang van verhoudingen tussen stikstof en fosfor in de bodem? Hoe beïnvloedt overbemesting deze verhoudingen? Kunnen planten zich aanpassen aan deze veranderende omstandigheden of verdwijnen ze simpelweg? En wat hebben ‘Pokon’ en ‘juiste plant op de juiste plek’ met dit alles te maken?

Kijk op de site voor de andere exclusieve Vriendenactiviteiten die nog in de planning staan.