De Vriendenstichting van de Tuinen 'Wachendorff', is opgericht in 1972, toen het voortbestaan van de Botanische Tuinen Utrecht ernstig in gevaar kwam door de golf van bezuinigingen in de universitaire wereld. Vertegenwoordigers van provincie en gemeenten, bedrijven en organisaties en, niet te vergeten, vele burgers, wisten het opheffen van de Tuinen te voorkomen. Met elkaar vormden zij de Stichting, als platform voor het behoud van de Tuinen. De Stichting Wachendorff vindt ook nu nog haar belangrijkste bestaansrecht in het ondersteunen van deze waardevolle Utrechtse Tuinen.

Van één vriendenstichting naar twee

Op dit moment steunt de Stichting Wachendorff twee tuinen: de Botanische Tuinen Utrecht (Fort Hoofddijk) en het Von Gimborn Arboretum in Doorn. Deze beide tuinen waren in het verleden één organisatie en zijn enige jaren geleden organisatorisch gesplitst. Inmiddels is uit praktische overwegingen gekozen om ook de vriendenorganisatie op te splitsen.
Met ingang van 1 januari 2018, zullen beide tuinen met een eigen vriendenorganisatie verder gaan.

U kunt uw huidige ledenpas nog tot eind dit jaar gebruiken (voor Fort Hoofddijk is dit de facto tot 1 december).
Wij zullen alle huidige leden ruim op tijd laten weten hoe onze nieuwe organisatie er uit zal zien en wat de mogelijkheden zijn om bij te dragen aan onze prachtige tuinen.Wilt u zich nu alvast aanmelden als potentiele vriend van de Botanische Tuinen Utrecht voor 2018, dan bent u natuurlijk van harte welkom. Stuurt u dan een mailtje naar botanische.tuinen@uu.nl, o.v.v. Vrienden

Wilt u alleen vriend blijven van het Von Gimborn Arboretum, dan vindt u meer informatie op de site van het Von Gimborn Arboretum.