Mangrove als kustbescherming

In de kassen kweken onderzoekers mangrove om te onderzoeken welke rol mangrove kan spelen als kustbescherming. De bomen hebben een golfdempende werking en kunnen daarnaast met hun wortels ook erosie tegengaan. 

Mangrove Future Deltas

Kustbescherming wordt steeds belangrijker, nu de kans op overstromingen groter wordt door bodemdaling, zeespiegelstijging en klimaatverandering. Kustvegetatie kan helpen voorkomen dat bodemmateriaal wegspoelt of wegwaait. “Bodemdaling is een groot probleem in veel kustgebieden. In Indonesië daalt de bodem op sommige plekken wel 10 centimeter per jaar”, vertelt kustecoloog Tjeerd Bouma. “Dan wil je graag zoveel mogelijk sediment invangen en vasthouden. Daar kunnen mangroves een belangrijke rol in spelen.”

Golfgoot 

In samenwerking met het NIOZ, Deltares en de TU Delft onderzoeken Utrechtse wetenschappers hoe mangrovebomen het sediment vasthouden, hoeveel water en sediment ze aankunnen en wanneer bomen gaan omvallen als er toch veel sediment wegspoelt. “Die experimenten doen we niet in de tuinen, omdat we hier de faciliteiten niet hebben, maar bij de TU Delft. Daar hebben ze een golfgoot van 300 meter lang en 9 meter diep, waarin je op een realistische manier het effect van golven op bomen kunt testen”, vertelt Bouma.

Kweek

In de kassen van de Botanische Tuinen worden de bomen opgekweekt, en vergaren de onderzoekers ook kennis over hoe mangrove zich vestigt en groeit, hoe dat proces te versnellen is en welk kapbeheer het beste werkt. Bouma: “Die kennis kan worden gebruikt om de dagelijkse praktijk in overstromingsgebieden als Indonesië en China te ondersteunen, en kustbescherming te verbeteren.”

Het Mangrove-project is een samenwerking tussen Universiteit Utrecht, NIOZ, Deltares en TU Delft.