Onderwijs en onderzoek

De Botanische Tuinen Universiteit Utrecht zijn van oudsher een instelling voor onderwijs en onderzoek. In de loop van de tijd zijn allerlei activiteiten gericht op een breed publiek een steeds grotere rol gaan spelen. Maar dat betekent niet dat onderzoek en onderwijs verdwenen zijn in de Tuinen! In de Researchkassen vindt onderzoek plaats, bijvoorbeeld naar verdedigingsmechanismen bij planten. En ook bij het (universitaire) onderwijs speelt de tuin de laatste jaren in toenemende mate weer een rol.

Studenten aan het werk in de Botanische Tuinen