Vaste planten: efficiënte toepassing en onderhoud

Vaste planten: efficiënte toepassing en onderhoud

Cor Bras (WICO planten) en Gerard van Buiten (hortulanus)

De Botanische Tuinen Utrecht bieden een cursus aan over het toepassen en verzorgen van vaste planten. In deze cursus komen de nieuwste inzichten op het gebied van vaste plantengebruik aan de orde, die onontbeerlijk zijn om duurzaam  een beplanting aan te leggen en te beheren. Drie dagen verspreid over het seizoen maken het mogelijk om de theorie met voorbeelden uit de verschillende beplantingen in de Botanische Tuinen te illustreren.

Deze driedaagse cursus, op vrijdag 23 maart, 8 juni en 21 september 2018, is bedoeld voor hoveniers, tuinontwerpers en tuinliefhebbers die meer willen weten over het specifieke gebruik en de behandeling van vaste planten. Een redelijke kennis van vaste planten is wenselijk. De workshop Tuinplantenkennis van Modeste Herwig is een uitstekende basis. De cursus gaat niet zozeer over het ontwerpen van mooie combinaties; daarvoor is de cursus Seizoenenborder van Modeste meer geschikt. Voor beide cursussen kun je je opgeven via het formulier op haar website.

Op de eerste dag wordt uitgebreid ingegaan op de natuurlijke herkomst en daaruit voortkomende standplaatseisen van vaste planten. We maken kennis met het systeem van standplaatscodes van Hansen en Stahl en bespreken globaal de verschillende grondsoorten. Na de lunch kijken we de naar voorjaarswerkzaamheden zoals terugsnoeien, mulchen, scheuren en bemesten. Tot slot gaan we de tuin in om alles wat we hebben behandeld in het echt te bekijken.

De tweede dag gaat over het verband tussen ontwerp en beheer. Wanneer kies je voor een dynamische, en wanneer voor een statische beplanting? Welke gevolgen heeft dat voor je beheer? De principes van een mixbeplanting en de concurrentiedriehoek worden uitgelegd.
Na de lunch gaan we in op het werk in het zomerseizoen: al dan niet steunen, voorsnijden en terugsnijden van vaste planten. Ook wordt het scheuren van vaste planten in de zomer behandeld. We sluiten weer af met een rondgang door de tuinen om de theorie naar de praktijk te vertalen.

Op de derde lesdag gaat het over onderhoud en beheer: lange en korte termijn, monitoren en bijsturen van een beplanting. Daarnaast behandelen we het mulchen, grondverbetering en de winterhardheid van planten.
We brengen alle theorie samen in een oefening om met behulp van de standplaatscodes van Hansen en Stahl een beplanting samen te stellen voor een bepaalde situatie.
Tot slot een afsluitende rondleiding door de tuin en een evaluatie van de cursus.

Drie vrijdagen van 10:00 tot 15:00 uur

De cursusprijs bedraagt € 85,00 per dag (Wie 3 dagen in een keer betaalt krijgt €25,-- korting). Dit is inclusief:
-entree tot de Botanische Tuinen in Utrecht
-koffie met gebak
-lunch
-middagthee
-syllabus

Let op: minimum aantal deelnemers is 15, maximum 25.

U kunt zich voor deze cursus  zich opgeven door een mailtje te sturen naar g.vanbuiten@uu.nl, met in de onderwerpregel: cursus vaste planten.