Groepsbezoek

Voor groepen groter dan 15 personen geldt een groepskorting. U betaalt per deelnemer dan €7,- in plaats van €8,50. Ook als u van een rondleiding gebruikmaakt, betaalt u het groepstarief. Wij stellen het op prijs als u ons van te voren op de hoogte brengt van uw bezoek en doorgeeft of u gebruik wilt maken van de catering. Wilt u van de groepskorting gebruikmaken, dan dient iemand namens de gehele groep in één keer de toegangsprijs te betalen. Als er in de groep mensen zijn met een Museumkaart of andere kortingen, geeft u deze dan mee aan de persoon die afrekent.

Groepsbezoek scholen en naschoolse opvang

Ook groepen met kinderen via scholen en naschoolse opvang (BSO) zijn uiteraard van harte welkom. Wij gaan er daarbij wel vanuit dat gezorgd wordt voor voldoende begeleiding (1 volwassen begeleider per 5 kinderen). Ook voor groepen van het middelbaar onderwijs verzoeken wij u te zorgen voor voldoende begeleiding en informatie voorafgaande aan de excursie.
Kinderen t/m 12 jaar hebben gratis toegang. Voor de begeleiders geldt het kortingstarief van € 7,-
Bij bezoek in schoolverband betalen leerlingen (van 13 t/m 18 jaar) € 3,50 en voor begeleiders geldt het kortingstarief van € 7,- (cjp en museumkaart geldig).