14 mei 2019

Publication cultures and Dutch research output: a quantitative assessment

Rapport toont het verschil in publicatieculturen per vakgebied

Recentelijk verscheen het rapport Publication cultures and Dutch research output: a quantitative assessment. In opdracht van de VSNU onderzochten Bianca Kramer en Jeroen Bosman, beiden werkzaam bij de Universiteitsbibliotheek Utrecht, de publicatiecultuur in Nederland.

Binnen vakgebieden bestaat een grote verscheidenheid aan soorten wetenschappelijke publicaties. Door alleen aandacht te richten op Engelstalige tijdschriftartikelen, blijft veel waardevol onderzoek buiten beeld. Dit speelt vooral bij sociale wetenschappen en geesteswetenschappen. Ook schort het nogal eens aan de beschikbaarheid en kwaliteit van de publicatiegegevens.

AANBEVELINGEN

De auteurs doen ook verschillende aanbevelingen om de verscheidenheid aan wetenschappelijke output beter voor het voetlicht te laten komen. Zo is er bijvoorbeeld meer winst te halen door meer en beter gebruik van metadata en permanente links.

Het rapport en de bijbehorende data zijn vrij beschikbaar.