Selectie

Zorg, gezondheid en samenleving is een opleiding met een “Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs” (BKKI), waarbij voor eventuele toelating een selectieprocedure doorlopen moet worden. Het is dus geen numerus fixus opleiding. Voor het collegejaar 2024-2025 zijn er maximaal 75 plaatsen beschikbaar. Zie hieronder het stappenplan voor meer informatie over de gang van zaken m.b.t. de selectieprocedure.

Reglement Selectie Zorg, gezondheid en samenleving

Alle voorwaarden van de selectie zijn door het College van Bestuur vastgelegd in het 'Selectiereglement Zorg, gezondheid en samenleving 2024-2025'.

Waarom in Utrecht

De opleiding Zorg, gezondheid en samenleving in Utrecht wil graag studenten verwelkomen die bereid en in staat zijn vlot een pittige studie te doorlopen en gemotiveerd zijn om hun energie te steken in scholing in de academische taken van onderzoek en onderwijs. De opleiding is zo ingericht dat vooral studenten die stevig in hun schoenen staan en bereid zijn vroeg verantwoordelijkheid te dragen op deze gebieden, daarin worden gestimuleerd. We verwachten dat je ook kritisch naar je eigen gedrag kunt kijken, je goed kunt inleven in anderen en met veel verschillende typen mensen kunt samenwerken. Je moet openstaan voor nieuwe ontwikkelingen en dus bereid zijn om te blijven leren en mee te denken. We willen dat je bewust hebt gekozen voor de Utrechtse opleiding Zorg, gezondheid en samenleving.

Selectieprocedure

De selectieprocedure van de bacheloropleiding Zorg, gezondheid en samenleving bestaat uit meerdere fases die je gaat doorlopen. In de tijdlijn vind je een beschrijving van de selectieprocedure en cruciale deadlines die je niet mag missen.

Aan de informatie over de selectieprocedure kunnen geen rechten worden ontleend.

Stappenplan

De selectieprocedure voor de bacheloropleiding Zorg, gezondheid en samenleving bestaat uit de hieronder toegelichte stappen.

Vragen?

Als je nog vragen hebt over je inschrijfverzoek en de selectie, kijk dan eerst of je vraag in één van de categorieën hieronder beantwoord wordt. 

Staat het antwoord er niet tussen? Mail dan naar selectie.zgs@uu.nl.