Studieprogramma

De bacheloropleiding Zorg, gezondheid en samenleving (ZGS) is een driejarige voltijdse studie en omvat 180 studiepunten. Elk studiejaar bestaat uit vier periodes van elk tien weken. In een periode volg je gedurende 8 weken twee cursussen parallel aan elkaar, gevolgd door een ‘Step-Back-Week’ en een onderwijsvrije week.

Uitzondering vormt de allereerste periode van het eerste studiejaar; deze periode bevat één cursus in plaats van twee en een introductie op de opleiding.

Programmatisch toetsen

In veel bacheloropleidingen zijn er per vak een of meerdere toetsmomenten, waar je studievoortgang vanaf hangt. Door deze vele toetsmomenten kunnen studenten onder druk komen te staan. Als studenten onder druk staan hebben ze de neiging zich sterk te richten op het ‘halen’ van een cursus en kunnen hierdoor hun oorspronkelijke intrinsieke motivatie verliezen.

Bij de bacheloropleiding Zorg, gezondheid en samenleving (ZGS) wordt daarom gebruik gemaakt van programmatisch toetsen. Hierbij staat jouw leerproces centraal en word je beoordeeld op basis van leeruitkomsten waarin je je het gehele jaar kunt ontwikkelen. Leeruitkomsten zijn beschrijvingen van wat je als student zou moeten weten, begrijpen en kunnen toepassen na afronding van een bepaalde leerperiode.

  Cursussen en inhoudelijke thema’s

  Het programma is opgebouwd uit samenhangende cursussen rondom vier thema’s:

  • Basissystemen van lichaam en gezondheid, zoals ‘Vergelijkende bouw en functie’
  • Persoonlijke en professionele ontwikkeling, zoals ‘Kwantitatief denken voor health professionals’
  • Verkenning samenleving, zoals ‘Zorgsystemen in een veranderende samenleving’
  • Technologie & interventiemogelijkheden, zoals ‘Gezondheidszorg en technologie’

  De ‘Step-Back-Week’

  In de ‘Step-Back-Week’ komen thema’s aan bod die je een brede blik bieden en je aanmoedigen om na te denken over je eigen ontwikkeling. De thema’s zijn divers van aard, maar hebben gemeenschappelijk dat je met elkaar nieuwe ervaringen aangaat. Het initiatief ligt vooral bij jou en je medestudenten. Enkele voorbeeldthema’s zijn ‘Gezond studeren’ en ‘Communicatie’ (jaar 1), ‘Wetenschapsfilosofie en technische vooruitgang’, ‘Betekenis van kunst en muziek’ (jaar 2) en ‘Academisch professional’ (jaar 3).

  Werkvormen en groepsgrootte

  De bachelor Zorg, gezondheid en samenleving is een kleinschalige opleiding waarin komend jaar maximaal 75 studenten starten. Onderwijs wordt gegeven in de vorm van bijvoorbeeld een seminar voor alle studenten of tutorials, practica en opdrachten in kleiner samengestelde groepen. Daarnaast bestaat een gedeelte van de opleiding uit zelfstudie.

  Beoordeling

  Gedurende het hele jaar houd je een portfolio bij met opdrachten en reflecties. De docent voorziet deze van feedback. Onder intensieve begeleiding van een mentor werk je aan je persoonlijke leerdoelen. Het portfolio wordt twee keer per jaar beoordeeld door een beoordelingscommissie. Op basis daarvan krijg je advies over het voortzetten van je opleiding.