Na de opleiding

In de bacheloropleiding Zorg, gezondheid en samenleving bereid je je voor op een vervolgopleiding; een master bij de Universiteit Utrecht of aan een andere universiteit.

Aansluitende masters

Brede domein van de (dier)gezondheidszorg

Je kunt kiezen voor een masterprogramma in het brede domein van de (dier)gezondheidszorg. Afhankelijk van de keuzes die je maakt in de bacheloropleiding kun je bijvoorbeeld je opleiding vervolgen met de master Health and Environment of een ander masterprogramma bij de Graduate School of Life Sciences van de Universiteit Utrecht. Centraal in deze opleidingen staat de gezondheid van mensen en dieren en de invloed daarvan op het milieu. Uiteraard zijn er nog veel meer mogelijkheden aan de Universiteit Utrecht.

Masterprogramma's en toelatingseisen

Apotheker, dierenarts of arts / onderzoeker

In het derde jaar van de bachelor kun je kiezen voor vakken die aansluiten op één van de drie klinische masterprogramma’s aan de Universiteit Utrecht: 

Farmacie

Je wordt opgeleid voor het beroep van basisapotheker; een geneesmiddelendeskundige die op wetenschappelijke basis een actieve rol vervult in de gezondheidszorg.

Meer over Farmacie

Diergeneeskunde

Je wordt opgeleid voor het beroep van dierenarts; een expert op het gebied van diergezondheid, dierenwelzijn en volksgezondheid.

Meer over Diergeneeskunde

Selective Utrecht Medical Master (SUMMA)

Je wordt opgeleid tot arts én klinisch onderzoeker; je bent bij uitstek geschikt om patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek te combineren.

Meer over SUMMA

Let op: aanvullende eisen van bachelor naar master

De bacheloropleiding Zorg, gezondheid en samenleving is voor het eerst gestart in september 2022 en is volop in ontwikkeling. Het kan zijn dat het bachelordiploma Zorg, gezondheid en samenleving geen of niet direct toelating geeft tot het masterprogramma van jouw keuze of dat er sprake is van een selectieprocedure. Heb je interesse in een specifiek masterprogramma? Zorg dat je je vooraf goed informeert over de toelatingseisen en eventueel aanvullende eisen. 

Op basis van je eigen interesses geef je invulling aan de opleiding en bereid je je voor op een vervolgopleiding: een masterprogramma aan de Universiteit Utrecht of aan een andere universiteit. De meeste studenten kiezen direct na de bacheloropleiding voor een masterprogramma.

De arbeidsmarkt voor professionals in de gezondheidszorg is goed.

Werken in het brede domein van gezondheidszorg

Vanuit de maatschappij is grote behoefte aan zorgprofessionals die weten wat er in de samenleving en de gezondheidzorg speelt. Professionals die kennis hebben van maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor mens en dier in relatie tot de leefomgeving. Na de bacheloropleiding Zorg, gezondheid en samenleving kun je kiezen voor een masterprogramma en daarna als professional aan de slag in het brede domein van de gezondheidszorg.

Beroepen

In de bacheloropleiding kun je kiezen voor cursussen die aansluiten op één van de drie klinische masterprogramma’s aan de Universiteit Utrecht: Farmacie, Diergeneeskunde of de Selective Utrecht Medical Master (SUMMA). Deze masters leiden op tot het beroep van apotheker, dierenarts of arts / onderzoeker.

Promoveren

Wanneer je een masterprogramma hebt afgerond en je zeker weet dat onderzoeker wilt worden, kun je promoveren. Dit betekent dat je een proefschrift over je onderzoek publiceert en dit verdedigt voor een commissie. Daarna mag je de titel dr. (doctor) voor je naam zetten. Promovendi - ook wel PhD's genoemd - leveren een belangrijke bijdrage aan het Utrechtse onderzoek. Er zijn in Nederland verschillende onderzoeksinstituten en bedrijven die behoefte hebben aan onderzoekers.