Ervaringen

Rumi Renckens: ZGS heeft een brede basis

Rumi Renckens, bachelor student ZGS en bestuurslid Tridens (foto: Bas Niemans)

Rumi Renckens is tweedejaars student bij de nieuwe bachelor Zorg, gezondheid en samenleving. Hij reist iedere dag twee uur heen en twee uur terug met de trein vanuit Brabant om te studeren aan de universiteit, maar dat heeft hij er graag voor over.

Rumi was eerst van plan om Geneeskunde te gaan studeren. Uit nieuwsgierigheid scrolde hij toch nog even door alle bachelors van de Universiteit Utrecht. Zorg, gezondheid en samenleving was voor hem nog onbekend en trok zijn aandacht. Waarom heeft Rumi gekozen voor de opleiding Zorg, gezondheid en samenleving?

Breed en kleinschalig

Het is een brede opleiding, naast Geneeskunde heb je ook Diergeneeskunde en Farmacie, vertelt hij, “Een brede basis voor later, zodat ik sterker in het werkveld sta en interdisciplinair kan werken.” De kleinschaligheid van de opleiding sprak hem ook aan: “Je hebt beter contact met je docenten en medestudenten.” Ondanks zijn roeping voor Geneeskunde, realiseerde hij zich al snel dat hij niets liever had willen doen dan ZGS.

Nieuwe aanpak

Rumi was zich er heel bewust van dat hij gekozen heeft voor een nieuwe opleiding met een geheel nieuwe aanpak van het onderwijs: Ik vond het heel spannend, maar vooral enthousiasmerend. Ik heb een primeur!” Hij merkt dat er soms nog gezocht wordt naar de beste vorm voor het onderwijs. “Ik vind het juist fijn dat nog niet alles helemaal vastligt en wij als studenten nog invloed hebben om iets te veranderen aan het onderwijs. Ik ga er vanuit dat dat dit studiejaar ook nog zo is, het is nou eenmaal een opleiding waarbij dat ook verwacht wordt.” Rumi heeft zelfs zoveel interesse in onderwijsvormen, dat hij vorig jaar lid is geworden van de onderwijsadviescommissie. “Ik vind het tof dat ik mijn steentje kan bijdragen. Mijn medestudenten vragen ook of ik niet docent moet worden”, lacht Rumi.

Interdisciplinair

De opleiding is een combinatie van Geneeskunde, Diergeneeskunde en Farmacie. Rumi had zelf een voorkeur voor Geneeskunde: “Aan de start van het eerste jaar had iedereen wel een voorkeur voor één van de vakgebieden, maar ik merk dat iedereen in de loop van het jaar steeds breder geïnteresseerd is geworden. Ik ook!” Hoewel het onderwijs interdisciplinair is, hebben ze weinig contact met studenten Geneeskunde, Diergeneeskunde en Farmacie. Het onderwijs vindt plaats in de drie faculteiten, maar alle lessen volgen ze alleen met studenten ZGS. “Bij Diergeneeskunde zitten we letterlijk in het hol van de leeuw”, lacht Rumi, waarbij hij verwijst naar de leeuw op het Androclusgebouw.

Een brede basis om sterker in het werkveld te staan en interdisciplinair te werken.

Rumi

Tridens

Naast lid van de onderwijsadviescommissie, is Rumi ook bestuurslid van de studievereniging van ZGS, genaamd ‘Tridens’ oftewel drietand: naar de drie pijlers van ZGS. Het was een wens van zowel het bestuur als de studenten dat deze vereniging er zou komen. Het doel is om een fijne studievereniging op te zetten voor alle studiejaren en om contacten met andere studieverenigingen en studenten te faciliteren. Uiteraard gaan hier ook heel wat uren in zitten. “Ik heb daar meer dan genoeg tijd voor in de trein”, lacht hij.

Breed curriculum

Na de eerste periode lopen in alle periodes twee vakken parallel. Het ene is gericht op klinische kennis en het andere op bredere, zorggerelateerde onderwerpen als maatschappij, technologie, filosofie of ethiek. Rumi ervaart deze combinatie als een gezonde balans. Hij vindt dat hij met het brede curriculum van ZGS een goede manier van denken, klinisch redeneren en problemen aanpakken ontwikkelt. “Ik hoop dat ik mijn brede kennis kan inzetten voor een goede samenwerking en een goede ontwikkeling van zowel de wetenschap als mezelf.”

Traumachirurg met filosofie

Rumi houdt zijn roeping voor Geneeskunde en wil hierna SUMMA, een master Geneeskunde voor studenten met een andere achtergrond, gaan doen om alsnog arts te worden. Zijn jongensdroom is traumachirurg worden, “maar ik vind het belangrijk en noodzakelijk om als gezondheidsprofessional begrip te hebben van het brede spectrum dat geneeskunde eigenlijk is. Daarom heb ik gekozen voor de filosofie van deze opleiding” eindigt Rumi.

Tambinh Bui: iets studeren met gezondheid

Tambinh Bui

Het maken van een studiekeuze vond ik best moeilijk in de zesde klas van het vwo. Ik was een leergierige, nieuwsgierige scholier die scheikunde, biologie en economie het leukst vond. Ik had een brede interesse, maar de medische wereld trok mij het meeste aan. Over de studie geneeskunde heb ik getwijfeld want ik zag mezelf (nog) niet in de rol van arts. Uiteindelijk besloot ik om aan de Universiteit Utrecht Farmacie te gaan studeren, een keuze waar ik nooit spijt van heb gehad.

Ik vond de bachelor Farmacie erg leuk maar ik heb daarna toch gekozen voor de Selective Utrecht Medical Master (SUMMA) aan de Universiteit Utrecht, een masteropleiding tot arts én onderzoeker. Tijdens de bachelor ontdekte ik namelijk dat ik in mijn toekomstige werk nog dichter betrokken wil zijn bij de patiënt. Ik ben blij met de tijd die ik heb gehad om dat gevoel te ontwikkelen.

Brede studie op het gebied van gezondheid

Ik hoop dat ik later als arts iets kan betekenen voor zowel de individuele patiënt als voor onze maatschappij als geheel. En ik hoop daarbij te zullen samenwerken met verschillende partijen die de zorg beter en duurzamer willen maken. Het lijkt me geweldig om als medisch professional werkzaamheden in de kliniek, het onderzoek en/of het onderwijs te combineren met (inter)nationale politieke en maatschappelijke betrokkenheid.  

Met dat idee ben ik sinds maart 2018 betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe brede bachelor Zorg, gezondheid en samenleving. Ik denk dat deze studie op het gebied van gezondheid veel te bieden heeft aan scholieren zoals ik vroeger; met een brede interesse, nieuwsgierig en leergierig maar nog niet met één specifiek beroep voor ogen. 

Oplossen van complexe zorggerelateerde vragen

Daarnaast denk ik dat studenten die afstuderen van deze nieuwe bachelor de maatschappij veel te bieden hebben. Door hun brede blik op gezondheid zijn ze bij uitstek geschikt om de complexe zorggerelateerde vragen van onze samenleving te helpen oplossen, ongeacht de richting die ze daarna zullen kiezen. Ik had graag deze studie gedaan! 

Tambinh Bui, masterstudent SUMMA