Topopleiding
Keuzegids 2022 Topopleiding

Wiskunde behoort volgens de Keuzegids Universiteiten 2022 weer tot de top van het Nederlandse wetenschappelijk onderwijs. 

Studenten Stan, Mieke en Marieke laten je in deze video zien wat Wiskunde studeren in Utrecht voor hen inhoudt en alumnus Kaj-Ivar vertelt over de meerwaarde in zijn werk.

Wiskunde studeren

Wiskunde studeren is het ontrafelen van wiskundige structuren, intellectuele puzzels en problemen analyseren met behulp van logische gedachtestappen.

Puzzelstukken

Wiskunde studeren is een manier van denken. Het gaat om het herkennen en analyseren van structuren, het leggen van verbanden en het maken van modellen en voorspellingen. Je probeert problemen met behulp van logische gedachtestappen te analyseren. Word jij uitgedaagd door intellectuele puzzels, ook al duurt het lang voordat alle stukjes op z'n plaats vallen? Dan is Wiskunde iets voor jou. Je interesse voor het vak is voor ons belangrijker dan je cijfers op het vwo.

Van abstract tot toegepast

Wiskunde is een breed wetenschapsgebied met veel subdisciplines. Deze variëren van heel abstract, zoals logica, algebra, meetkunde en analyse, tot toegepast, zoals numerieke wiskunde of financiële wiskunde. De grenzen tussen deze gebieden zijn vaak moeilijk te trekken, vandaar dat wiskundigen van veel gebieden op de hoogte moeten zijn.

Breed inzetbaar

Omdat wiskunde zo universeel toepasbaar is, vind je wiskundigen niet alleen als onderzoekers bij universiteiten of onderzoeksinstituten, maar ook bij banken, verzekeringsbedrijven, telecommunicatiebedrijven, industrie, vervoer en vele andere plekken. Kijk hier voor meer wiskundige beroepen.

De dubbele bachelor in Utrecht is het beste georganiseerd en bovendien vind ik Utrecht een leuke stad!
Suzanne van der Meijden, student Wiskunde

Extra uitdaging

Extra uitdaging bieden we in het honoursprogramma en de dubbele bachelor. Je combineert Wiskunde met Natuur- en sterrenkunde of met Informatica en kan in drie jaar twee bachelordiploma’s halen.

  • "Na je eerste jaar kun je al zelf veel vakken kiezen die jou leuk lijken."
  • foto_stan_wever_voor_testimonial
    "Daarnaast zijn de skills die ik heb geleerd tijdens de minor niet alleen inzetbaar voor het onderwijs."

Samenvatting

Vorm:
Voltijd
Voertaal:
Nederlands
Tijdsduur:
3 jaar
Studiepunten:
180
Begin:
September
Collegegeld:
  • Nederlandse en andere EU/EEA studenten (wettelijk tarief – voltijd 2022-2023): € 2.209
  • Instellingstarief 2022-2023: € 12.336 (EU), € 14.000 (niet-EU)
Aangeboden door:
Bètawetenschappen
Titulatuur: Dit bachelorprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
BSc (Bachelor of Science)
Croho-code:
56980