Studieprogramma

De Wiskunde bachelor duurt drie jaar. Elk jaar bestaat uit vier blokken van tien weken. Per blok volg je twee vakken en elk blok wordt afgesloten met een tentamenweek. Vanaf je tweede jaar is er ruimte voor in totaal 6 profileringsvakken. Je kan die kiezen uit het hele aanbod van de universiteit, maar het mogen ook wiskundevakken zijn. In de lijst op deze pagina staan alle wiskundevakken die aangeboden worden. 

Student Andrea Wiendels legt uit: "Bij wiskunde ben je bezig met het bewijzen van de uitspraken die je doet!"

Vakken

Bekijk het uitgebreide aanbod van mogelijke (keuze)vakken. Dit geeft je een goed idee van wat je kunt verwachten bij het samenstellen van je eigen studieprogramma. Ben je al student? Dan kunnen je vakken afwijken van deze lijst. Gebruik voor je studieplanning de CursusPlanner.

Werkvormen 

Er zijn verschillende soorten werkvormen die terugkomen in de vakken die je volgt. Een indicatie van de verhoudingen hiertussen in het eerste jaar is:

WerkvormTijdsbesteding
Hoorcollege25%
Werkcollege25%
Zelfstudie50%

De colleges zijn voor het merendeel in het Nederlands. Ongeveer 50% van de literatuur is in het Engels. 

Groepsgroottes 

Er zijn gemiddeld 140 eerstejaars studenten die aan de studie Wiskunde beginnen. In de hoorcolleges zit je dan ook met 140 medestudenten. Bij een werkcollege zitten in het eerste jaar gemiddeld 25 studenten.  

Studieadviespaden 

In het tweede en derde jaar mag je zelf je vakken kiezen. Je kunt je hierbij laten leiden door de zogenaamde studiepaden, waarmee je binnen je studie al een bepaalde richting kiest. Maar je kunt ook je eigen studiepad bepalen: je kiest dan de vakken die jij het interessantst vindt. 

Zuivere analyse en toegepaste analyse 

Je gaat heel nauwkeurig en abstract kijken naar functies en naar differentiëren en integreren. Dit kan bijvoorbeeld toegepast worden op het oplossen van differentiaalvergelijkingen, die een cruciale rol spelen in de natuurkunde, biologie, meteorologie en op vele andere plekken. 

Topologie & meetkunde, algebra en logica 

Dit studiepad omvat de meest abstracte wiskunde. In de Topologie houd je je bezig met de eigenschappen van meetkundige figuren die niet veranderen als je ze vervormt (dus zonder te plakken, breken of scheuren). Voor een topoloog zijn de aarde en een voetbal hetzelfde, maar niet gelijk aan een donut of een DVD-schijfje. In de Algebra bestudeer je optellen en vermenigvuldigen, maar dan in de meest algemene vorm.  

Geschiedenis van de wiskunde

 Wiskunde kent een geschiedenis die minstens 4000 jaar terug gaat, tot de Babyloniërs en Egyptenaren. Hoe hebben ontwikkelingen in de Wiskunde de maatschappij beïnvloed - en andersom? Je kunt het vak Geschiedenis van de Wiskunde kiezen en je bachelorscriptie schrijven over een geschiedkundig onderwerp.  

Scientific computing 

Je leert om via wiskundige methoden snelle en nauwkeurige berekeningen uit te voeren met grote computers voor complexe maatschappelijke vraagstukken. 

Denk bijvoorbeeld aan medisch onderzoek (MRI scans), het opstellen van vliegschema's voor vliegvelden en het voorspellen van het weer en het klimaat. 

Stochastiek 

Stochastiek is een combinatie van statistiek en kansrekening. Je bestudeert de stochastiek heel abstract, maar je gebruikt het ook in toepassingen zoals sociaal-wetenschappelijk onderzoek of het analyseren van de beurskoersen. 

Econometrie 

In dit studiepad volg je een aantal specifiek economische vakken, met daarnaast vakken die toegepast kunnen worden op economische vraagstukken. Dit zijn vooral vakken uit de Stochastiek richting. 

Naar het buitenland 

Tijden de opleiding Wiskunde kun je in je profileringsruimte driekwart jaar aan een buitenlandse universiteit studeren. We hebben goede contacten met veel universiteiten in het buitenland, van Noorwegen tot Japan en van Spanje tot de Verenigde Staten. Je kunt ook tijdens je masterfase van de opleiding wiskunde voor een stage naar het buitenland gaan.

Educatieve minor  

Je kunt ervoor kiezen om een deel van je keuzevakken in te zetten voor het volgen van de educatieve minor, waarin je leert hoe jouw ‘schoolvak’ in elkaar zit en hoe je een interessante les geeft. Naast de theorie loop je stage op een school. Maar het bereid je ook voor op andere vormen van educatie, zoals het geven van trainingen en workshops. Met deze minor ben je met je bachelordiploma (beperkt) bevoegd les te geven in het voortgezet onderwijs.  

Meer over de educatieve minor

Studielast 

Het tempo van een universitaire studie ligt hoger dan je van de middelbare school gewend bent. Je maakt soms lange dagen en je moet in staat zijn om veel (vaak Engelse) stof snel te verwerken. Je moet rekenen op een volle werkweek als je wiskunde gaat studeren. Je volgt hoorcolleges, werkcolleges en je oefent thuis met de stof. Voor zelfstudie is in het eerste jaar één dag in de week vrijgeroosterd. 

Bindend studieadvies 

Net als op alle andere Nederlandse universiteiten hanteren we in Utrecht een bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je in je eerste studiejaar een minimum aantal studiepunten moet halen om verder te mogen met je studie. Bij wiskunde ligt dit minimum op 45 studiepunten (van de in totaal 60 te behalen punten). Haal je dit niet, dan moet je met je studie stoppen. De studieadviseur of tutor helpt je bij het zoeken naar een studie die beter bij je past.