Na de opleiding

Anders dan bij beroepsopleidingen word je op de universiteit niet opgeleid voor een specifiek beroep. Met het behalen van een universitair diploma laat je zien dat je over academisch werk- en denkniveau beschikt. Hiermee kun je na je studie alle kanten op.

Er zijn maar weinig studenten die na een bacheloropleiding direct de arbeidsmarkt opgaan; 74% van de studenten gaat verder met een master (bron: 1CijferHO - VSNU, oktober 2021).

Met een master kun je in uiteenlopende werkvelden aan de slag. Je kunt door in de wetenschap of je zoekt een baan in het bedrijfsleven, in de beleids- of adviessector en in het onderwijs. Het ligt er maar net aan in welke richting jij je hebt gespecialiseerd. 
Bekijk de mogelijke beroepen na het doen van de opleiding Wiskunde.

Aansluitende masters

Hieronder zie je de masters van de Universiteit Utrecht die aansluiten op de bachelor Wiskunde.

Mathematical Sciences

De ontdekking van nieuwe patronen en relaties en de ontwikkeling van modellen met een voorspellende kracht is kern van de wiskunde.

Vaak is er een interactie tussen fundamenteel en toegepast onderzoek. Deze veelzijdigheid komt ook naar voren in het masterprogramma Mathematical Sciences waar een breed scala aan cursussen wordt aangeboden. Studenten kunnen er voor kiezen om zich te specialiseren of om een bredere achtergrond in wiskunde te krijgen.
Toegepaste wiskunde richt zich op: Applied Analysis, Bifurcation Theory, Dynamical Systems, Econometrics, Financial Mathematics, Mathematical Biology and Numerical Analysis.
In de fundamentele wiskunde hebben we het over: Algebra, Analysis, Geometry, Stochastics, Logic and Foundations of Mathematics, and History of Mathematics.

Wiskunde in Utrecht staat voor een internationaal klimaat en excellent onderzoek. 

Lees meer

Science Education and Communication

Je bent thuis in bètawetenschappen en wilt ook graag het sociale belang van dit vakgebied overbrengen aan anderen.

Er is een sterke behoefte aan professionals die het gat tussen wetenschap en het publiek kunnen dichten.
Niet alleen als je docent wilt worden, maar ook als je (wetenschaps)communicatie in brede zin interessant vindt, volg je dit programma. Stage is een belangrijk onderdeel: op een school, of bij educatieve instellingen, zoals wetenschapmusea, ziekenhuizen en universiteiten. 

Lees meer

Theoretical Physics

Het programma dient als een toegangspoort voor het begrijpen van de fascinerende wereld van de natuurkunde: van het onvoorstelbare kleine schaalniveau van de elementaire deeltjes tot de grote dimensie van het universum.

Centraal staat het verkrijgen van een gedetailleerde kennis over het gedrag van deeltjes op een microscopisch schaalniveau. In de meeste systemen bepalen deze details de eigenschappen van deeltjes. Experts op het gebied van materie en statistiek ontwikkelen hierbij methoden die deze connecties verklaren en voorspellen.
Een goed voorbeeld van theoretische natuurkunde is de snaartheorie. Hierin wordt gepoogd vier fundamentele natuurkrachten (elektromagnetische kracht, sterke kernkracht, zwakke kernkracht en zwaartekracht) te koppelen in één grote theorie. Dit omdat huidige theorieën zoals de relativiteitstheorie onvolledig lijken te zijn. 

Lees meer

Computing Science

Vooruitstrevende concepten, analysetechnieken en ontwerpmethoden vormen het fundament van moderne software- en informatiesystemen.

Software systemen kunnen een weg banen door onoverzichtelijke grote hoeveelheden informatie. Hierdoor zijn snelle en praktische oplossingen binnen handbereik voor problemen die het menselijk brein niet aankan. Zonder dit zou het op Schiphol een enorme chaos zijn, zou een supermarkt niet de juiste voorraden klaar hebben liggen en zou een ziekenhuisarts minder goed een diagnose kunnen stellen. Computing Science biedt een mix van theoretisch en praktisch onderwijs aan, van ontwerpen en (data)analyse tot plannen en besluitvorming.

Na je studie kun je alle kanten op; je kunt bijvoorbeeld je PhD (promotie) halen of aan de slag in het bedrijfsleven, zoals bij een technologisch bedrijf als Google. 

Lees meer

Artificial Intelligence

Het vakgebied Kunstmatige Intelligentie ontwikkelt zich razendsnel.

Een paar voorbeelden:

  • spraakherkenning, bijvoorbeeld in smart phones of gezelschapsrobots, is al helemaal ingeburgerd
  • virtuele karakters zoals in computer games en simulaties worden steeds beter en meer natuurgetrouw, wat leidt tot betere, interessantere en nuttigere game-ervaringen
  • menselijke cognitieve functies worden verbeterd door een directe link te maken tussen hersenen en een computer
  • in Californië rijden al onbemande auto's uitgerust met sensors en GPS die je naar je bestemming brengen
  • IBM’s Watsonsysteem, dat de beste menselijke spelers versloeg in de populaire Amerikaanse TV quiz Jeopardy, laat zien dat grootschalige kennissystemen op basis van internet mogelijk zijn.

Het masterprogramma Artificial Intelligence biedt een unieke geïntegreerde en moderne benadering vanuit informatica, logica, cognitie, psychologie, filosofie en taalwetenschap. 

Lees meer

Biofabrication

Het menselijk lichaam is niet in staat om zelf complete organen te vervangen. Dankzij de opkomende regeneratieve geneeskunde, kunnen we het lichaam helpen om verloren weefsel en organen te herstellen. In de master Biofabrication leer je meer over de technologie voor het maken van weefsels, waaronder het 3D-bioprinten. Deze technologie kan niet alleen worden toegepast in onderzoek binnen de regeneratieve geneeskunde, maar ook voor het testen van medicijnen, het bestuderen van biologische processen en ziektes en voor medische therapeutische producten.

De master is een samenwerking van de Universiteit Utrecht, het UMC Utrecht en de Universiteit van Würzburg (Duitsland) in Europa met Queensland University of Technology (Brisbane) en University of Wollongong in Australië. Als Nederlandse student volg je het eerste jaar van het programma in Utrecht. In het tweede jaar ga je voor een onderzoeksproject en aanvullende cursussen naar een Australische universiteit . Zo heb je als student, dankzij deze samenwerking, de mogelijkheid om een double degree te behalen. 

Lees meer

Earth Structure and Dynamics

Het masterprogramma Earth Structure and Dynamics richt zich op de samenstelling, structuur en evolutie van de korst, mantel en kern van de aarde.

De verbinding van geologische, geofysische, geochemische en geodetische observaties aan het oppervlak van de aarde met natuurkundige processen die op deze planeet plaatsvinden staat centraal binnen dit programma. Je komt er in deze studie achter hoe de aarde 'werkt'. Het is mogelijk om allerlei specialisaties te kiezen, variërend van theoretische geofysica tot pure geologie of geochemie. Sommige van de specialisaties kunnen gecombineerd worden met een samenhangend pakket van cursussen op het gebied van natuurlijke hulpbronnen, zoals olie en gas.

Allerlei schaalniveaus zijn belangrijk: van satellietbeelden tot veld- en laboratoriumexperimenten en van een globaal overzicht tot de microscoop.  Ook spelen computermodellen een rol. 

Lees meer

Energy Science

Duurzame productie, omgaan met energie en materialen en de toekomst van technologie op het gebied van energie zijn de kern van het masterprogramma Energy Science.

Dit programma geeft je inzicht in de historische ontwikkeling van het gebruik van energie en materiaal tot de huidige tijd (en de toekomst). Welke duurzame technologieën zoals zonnecellen, windenergie en biomassa kunnen we in de toekomst gebruiken? Wanneer zal zonne-energie een goed alternatief zijn voor fossiele brandstoffen? Is het beter om plastic te recyclen of te verbranden? Wat is belangrijker: nieuwe vormen van duurzame energie of de conservatie van huidige energiebronnen? Wat kunnen we bereiken met brandstofcellen?

Afgestudeerden zullen werken aan de transitie richting duurzame energie en duurzame materialen door toegepast onderzoek, werken als adviseur of beleid ontwikkelen bij de overheid. 

Lees meer

Game and Media Technology

Dit masterprogramma gaat over de technologische aspecten van gaming en multimedia.

Je leert over techniek voor het modelleren van (virtuele) werelden. Kennis van kunstmatige intelligentie, rekenmodellen, beeldgebruik, meerdere technologieën en simulatie van lichamelijke bewegingen vormen de basis voor goede toepassingen. Denk dan aan spellen, vluchtsimulators en brandweertrainingen.

Gaming en multimedia hebben een belangrijke plek ingenomen in onze maatschappij. De bedrijfstak is in de laatste jaren de filmindustrie voorbijgestreefd en heeft voor grote stappen in de ontwikkeling van software en hardware gezorgd. 

Lees meer

History and Philosophy of Science

Verdiep je vanuit een historisch en filosofisch perspectief in de unieke mix van fundamenten, uitvoering en cultuur in de wetenschap!

Hoe is de historische ontwikkeling van de wetenschap verlopen? Welke theorieën en uitvoeringen zijn in de loop der tijd voorbijgekomen? Deze vragen leer je in het perspectief te plaatsen van de culturele, sociale en institutionele factoren in het verleden. Daarnaast wordt aandacht besteed aan theorieën zoals de relativiteitstheorie, kwantummechanica, evolutie en moderne genetica.
Een typische baan voor afgestudeerden is een PhD. Anderen stromen door in de werelden van wetenschapscommunicatie, adviesbureaus of financiën. 

Lees meer

Climate Physics

De focus van dit programma ligt op de fundamentele fysische processen die het klimaatsysteem van de aarde vormen.

Klimaatveranderingen die door de mens worden veroorzaakt, staan volop in de belangstelling en vormen een belangrijk en interessant onderzoeksgebied. Alle componenten van het klimaatsysteem – atmosfeer, oceanen, cryosfeer, biosfeer en de interacties hiertussen - komen aan bod in dit masterprogramma. Complexe rekenmodellen, waarbij wiskundige kennis essentieel is, leiden tot nieuwe onderzoeksresultaten die soms wereldnieuws zijn.

Het programma heeft als doel studenten voor te bereiden op een baan als onderzoeker. 

Lees meer

Science and Business Management

Het gat tussen industrie en wetenschap te dichten; dat is het doel van dit masterprogramma.

Het is vooral interessant voor bachelorstudenten die geïnteresseerd zijn in bedrijven. De cursussen zijn zo opgesteld dat ze je helpen om je academische en wetenschappelijke kennis te ontwikkelen, terwijl je daarnaast inzicht verkrijgt in product- en procesontwikkeling. Je leert om problemen die ontstaan in het innovatieproces te identificeren en te managen. Om de stap naar de markt te maken, verdiep je je ook in financieel management, ondernemerschap, ICT-vaardigheden en milieuvraagstukken.

Afgestudeerden van dit programma zijn gekwalificeerd voor onderzoeks- en managementposities in innovatieve bedrijven, adviesbureaus of de overheid.  

Lees meer

Innovation Sciences

Alles wat van belang is bij innovatie, zoals onderzoeksmethoden, theorieën en de praktijk leer je hier.

Innovation Sciences richt zich op de door wetenschap en technologie gedreven veranderingsprocessen binnen innovatiesystemen. Je leert over technologie en toepassingen, mensen en organisaties, management en strategie en beleid maken in de breedste zin van het woord. Deze onderwerpen worden allemaal behandeld op het gebied van innovaties en het realiseren hiervan.

Afgestudeerden kunnen bij de aanpak van problemen bètawetenschap met de sociale wetenschap combineren. Dit maakt hen geschikt voor leidinggevende functies op het gebied van innovatie. 

Lees meer

Methodology and Statistics for the Behavioural, Biomedical and Social Sciences

In de tweejarige Engelstalige master Methodology and Statistics for the Behavioural, Biomedical and Social Sciences krijg je een uitgebreide training in het ontwerpen van wetenschappelijk onderzoek en het verzamelen van data. Je verdiept je in diverse analysemethoden en statistische instrumenten voor gedrags-, biomedische en sociale wetenschappen. Het is een uitdaging om onderzoek optimaal te ontwerpen en analyseren en daarover effectief te communiceren.

Deze master biedt je een uitzonderlijk ruime keuze aan stageplaatsen en thesisonderwerpen door de unieke combinatie van drie samenwerkende afdelingen gespecialiseerd in diverse onderzoeksgebieden in de gedrags-, biomedische en sociale wetenschappen.

Lees meer

Promoveren

Wanneer je je masterprogramma hebt afgerond en je zeker weet dat je verder wilt als onderzoeker, kun je ervoor kiezen om te promoveren in jouw vakgebied. Promovendi - ook wel PhD's genoemd - leveren een belangrijke bijdrage aan het Utrechtse onderzoek. Een promotietraject duurt vier jaar.

Mogelijke beroepen

Zie hieronder een selectie van de mogelijke wiskundige beroepen na het doen van de bachelor Wiskunde gecombineerd met een master: