Welke bacheloropleidingen zijn het beste van het land?

Zes bacheloropleidingen van de Universiteit Utrecht zijn in de Keuzegids Universiteiten 2019 als beste beoordeeld ten opzichte van vergelijkbare opleidingen aan andere Nederlandse universiteiten. De gids verscheen op donderdag 15 november.

Vergeleken met vorig jaar zijn er minder bacheloropleidingen op de eerste plaats geëindigd en op instellingsniveau is Utrecht gedaald naar een 4de plek in de ranglijst van 6 brede klassieke universiteiten.

Best beoordeelde bacheloropleidingen:

Kwaliteitszegel

Vijf opleidingen hebben een kwaliteitszegel gekregen omdat zij volgens de gids, dwars op de disciplines, tot de top van het Nederlandse wetenschappelijk onderwijs behoren.

Keuzegids 2019

De Keuzegids Universiteiten wordt jaarlijks uitgegeven door het Centrum Hoger Onderwijs Informatie en is bedoeld voor scholieren en decanen die zich willen oriënteren op mogelijke vervolgstudies. Opleidingen worden beoordeeld op basis van studiesucces, aantal contacturen, oordelen van experts en vooral de oordelen van studenten over verschillende aspecten van het onderwijs.