Studieprogramma

Liberal Arts and Sciences aan University College Utrecht is een driejarige bacheloropleiding die volledig in het Engels wordt gegeven. Je stelt je eigen unieke curriculum samen door lessen te kiezen uit meer dan 20 academische disciplines binnen de domeinen geesteswetenschappen, bètawetenschappen en/of sociale wetenschappen. Na je afstuderen ontvang je een Bachelor of Arts (BA) of een Bachelor of Science (BSc) diploma, afhankelijk van je curriculum.

Deze 2 minuten durende video legt uit hoe het multidisciplinaire curriculum werkt en geeft een idee van mogelijke academische richtingen die je kunt volgen.

Curriculum structuur

Aan het University College Utrecht is elk studiejaar verdeeld in twee semesters van 15 weken. Per semester volg je 4 vakken, wat neerkomt op een studiebelasting van ongeveer 14 uur per vak per week. Het curriculum van University College Utrecht is fundamenteel vrij, wat betekent dat je elke combinatie van de academische geesteswetenschappen, bètawetenschappen en/of sociale wetenschappen kunt volgen. Meer informatie over deze studierichtingen vind je via onderstaande link.

ACADEMISCHE DISCIPLINES

Het ontwerpen van je eigen persoonlijke curriculum vereist een goede planning en veelvuldige besluitvorming. Er zijn afstudeereisen om je te helpen structuur en samenhang aan te brengen in je studie. Deze eisen zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat je zowel een brede opleiding krijgt als voldoende diepgaande kennis om te solliciteren voor een masteropleiding of een baan te vinden na je afstuderen.

Begeleiding

Bij aanvang van je studie aan University College Utrecht krijg je een persoonlijke tutor toegewezen. Je tutor begeleidt en adviseert je bij het samenstellen van een curriculum dat aansluit bij jouw interesses, talenten en toekomstige doelen. Tutoren hebben inzicht in de specifieke programma- eisen en omstandigheden die van invloed kunnen zijn op je studievoortgang en kunnen je begeleiden en ondersteunen.

Daarnaast kunnen tutoren met je reflecteren op de manier waarop jij je studie aanpakt, successen en mogelijke obstakels bespreken, zodat je je strategieën kunt evalueren en nieuwe kunt verkennen. Tutoren kunnen ook het eerste aanspreekpunt zijn om zaken te bespreken die te maken hebben met je welzijn.

A University College Utrecht student talking to his tutor
Student in gesprek met zijn tutor

Curriculum voorbeelden

Ben je benieuwd hoe een curriculum van University College Utrecht eruit zou kunnen zien? Bekijk dan enkele voorbeelden van echte curricula via onderstaande link.

CURRICULUM INFORMATIE

Lesmethode

De primaire leervorm aan University College Utrecht is in kleine klassen van gemiddeld 20 studenten. Cursussen kunnen verschillende vormen aannemen afhankelijk van het onderwerp (klassieke colleges, tutorials of groepswerk), maar de meeste zijn zeer interactief waarbij zowel studenten als de docent een bijdrage leveren aan de klassikale discussie. Deelname aan de colleges wordt verwacht en aangemoedigd en bestaat vaak uit het geven van presentaties en het voeren van debatten.

Three UCU students studying at Voltaire
Zelfstandig studeren

Zelfstandig studeren is ook een integraal onderdeel van het programma en opdrachten variëren van het schrijven van onderzoekspapers tot het analyseren van teksten en gegevens. Zelfstandig studeren betekent niet altijd alleen studeren, je zult ook vaak in groepjes of duo's aan opdrachten werken.

Beoordeling

Vakken aan het University College Utrecht worden continu beoordeeld. Dit betekent dat studenten elk semester minstens 3 verschillende soorten tentamens hebben in elk vak, zoals een paper, tentamen, presentatie, groeps- of individueel werk. Er is geen allesomvattend tentamen aan het einde van elk vak, dit wordt vervangen door voortdurende beoordeling gedurende het semester.

Volg de onderstaande links voor meer informatie over de mogelijkheden voor extra uitdaging.

EXTRA UITDAGING