Extra uitdaging

Op zoek naar uitdaging?

Dan is University College Utrecht voor jou. Het is een honours-programma: toelating gebeurt door selectie.

Van jou als student verwachten we dat je bereid bent om hard te werken, tot 54 uur per week (colleges meegeteld). Klassen zijn klein en actieve participatie wordt niet alleen aangemoedigd, maar ook beoordeeld. Buiten colleges om besteed je veel tijd aan het schrijven van essays, voorbereiden van presentaties, groepswerk en lezen. 

Mogelijkheden voor studieprogramma

Alle studenten stellen zelf hun unieke studieprogramma samen. Extra verrijking vind je in programma's, speciale cursussen en stages. 

Raadpleeg de website van University College Utrecht voor meer informatie.