Ervaringen

 • Bas Diender is student

  Bas Diener, student Taalwetenschap

  "Natuurkunde was op de middelbare school veruit mijn favoriete vak en ik bezocht eigenlijk alleen maar open dagen van technische opleidingen. Van  jongs af aan vond ik vreemde talen ook altijd erg interessant. Toen ik doorhad dat ik daar bij een technische opleiding niets mee zou doen ging ik zoeken naar een manier om tijdens, of eventueel naast, mijn studie toch met taal bezig te zijn. Op die manier kwam ik uit bij de bachelor Taalwetenschap, een opleiding waarbij je op een bèta-manier naar taal kunt kijken.

  Er werd van tevoren vaak gezegd dat de studie een mix tussen alfa en bèta zou zijn. Om eerlijk te zijn viel mij dat mee, omdat ik vanuit de middelbare school scheikunde en natuurkunde gewend was. Maar buiten de vaste studie-invulling heb je vanaf je tweede jaar veel keuzeruimte binnen de opleiding Taalwetenschap, waardoor ik uiteindelijk de studie voor mezelf technischer kon maken.

  Het is altijd zo dat er vakken zijn die je veel minder interesseren dan andere. Zo zag ik bijvoorbeeld op tegen de vakken waar de technische component van taalwetenschap nauwelijks naar voren kwam. Maar uiteindelijk ontdekte ik dat de verschillende aspecten van de taalwetenschap zo met elkaar verbonden zijn dat bij elk vak onderdelen terugkomen die mij interesseren.

  Hoewel ik persoonlijk de studie misschien liever iets meer bèta had gezien, heb ik nooit spijt gehad van mijn studiekeuze. De studie ligt me goed en ik doe met veel plezier mee aan de vele activiteiten van de studievereniging Babel.

 • Lucienne is student

  Lucienne Keizer, student Taalwetenschap

  “Vroeger wilde ik altijd iets met cijfertjes, het liefst bij een bank. Op de middelbare school had ik lang het idee om economie te gaan studeren, hoewel ik talen ook altijd heel erg leuk vond. Ik kwam er steeds meer achter dat ik cijfers en economie helemaal niet zo leuk vond. Ik heb lang getwijfeld tussen studies als Pedagogische wetenschappen, Onderwijswetenschappen en Algemene sociale wetenschappen. Ik heb uiteindelijk Taalwetenschap gekozen, omdat dat heel breed begint, zodat je nog kunt ontdekken waar je je in wilt verdiepen. Zo ben ik er achtergekomen dat ik hersenonderzoek heel interessant vind.

  Van tevoren verwachtte ik dus een heel brede opleiding in het eerste jaar, waarin je kennis zou maken met verschillende kanten van taalwetenschap. Dit klopte: sociale, biologische, psychologische en wiskundige aspecten van taal kwamen allemaal aan bod.

  Ik zag het meest op tegen de bètakant van taalwetenschap, omdat ik dat altijd best moeilijk heb gevonden. Maar wat ik over deze kant leerde, bijvoorbeeld bij het vak fonetiek (over spraaksignalen), vond ik zo interessant, dat dit uiteindelijk heel erg meeviel.

  Halverwege het eerste blok wist ik dat ik de goede studiekeuze had gemaakt. Ik ga elke dag met heel veel plezier naar de colleges, ik leer dingen die ik interessant vind en waar ik heel graag meer over wil leren. Uiteindelijk zou ik graag bij een bedrijf terecht willen komen waar ik me bezig kan houden met (stoornissen in) de taal- en spraakontwikkeling bij kinderen.”

 • Elise Prins studeerde in 2015 af

  Elise Prins, student Taalwetenschap

  "Ik merkte op de middelbare school dat ik een brede interesse had: talen waren mijn ding, maar biologie vond ik bijvoorbeeld ook erg leuk. Ik was eigenlijk een soort mix tussen alpha en bèta. Die mix heb ik hier bij de opleiding Taalwetenschap ook gevonden. 

  De opleiding Taalwetenschap is breed, je leert over alle kanten van taal. Je leert de sociale kant van taal, hoe mensen hun taal bijvoorbeeld gebruiken om een identiteit te creëren. Daarnaast leer je ook alles over de fonetische kant, de uitspraak en klank, waarbij je leert hoe de spraakorganen werken. Die brede aanpak vind ik echt een pluspunt voor de opleiding in Utrecht. 

  Ook krijg je te maken met hersenen: je leert wat er bijvoorbeeld mis kan gaan met taal bij hersenbloedingen, of hoe het verwerken van taal in de hersenen gaat wanneer je een zin leest of hoort. Zaken als meertaligheid en kindertaalverwerving staan ook op het programma. En uiteraard nog een heleboel meer!

  Een ding daarbij is heel belangrijk: je kijkt naar veel talen over de wereld, je beperkt je niet tot het Engels of Nederlands. Zo zul je af en toe werken met voorbeelden uit het Swahili, het Hindi, of Afrikaanse kliktalen.

  Eigenlijk weten we nog heel veel niet over taal. Vandaar dat er ook nog veel onderzoek gedaan wordt door onze docenten. Dat maakt het uitdagend!

  Mijn advies voor jou als studiekiezer: ga naar meeloopdagen en praat met studenten. Onthoud ook dat je best wat keuzevrijheid hebt om vakken te kiezen van een andere studie, als je twijfelt tussen twee studies. Ook al zegt iedereen tegenwoordig dat je een studie moet kiezen waarbij je kans hebt op een goede baan: denk ook aan wat je leuk vindt. Succes met de keuze!"

 • Jet Broeken werkt bij de VanDoen Academie

  Jet Broeken studeerde Taalwetenschap

  "In mijn masterjaar Taal, mens en maatschappij heb ik ervoor gekozen om stage te lopen. Door mijn scriptie aan mijn stage te koppelen kon ik 20, in plaats van de gebruikelijke 10, weken bij mijn stageplek blijven: een onderwijsbegeleidingsdienst in Rotterdam. Ik heb me daar bezig gehouden met het ontwikkelen van en onderzoek doen naar leesmethoden voor zeer moeilijk lerende kinderen op de afdeling ‘onderzoek en ontwikkeling’. Mijn collega's van Centrum Educatieve Dienstverlening (CED) droegen mij na mijn stage voor bij een educatieve uitgeverij waarmee ze veel samenwerkten. Hier kon ik direct na mijn afstuderen al aan de slag als leerstofontwikkelaar. Ik ontwikkelde en gaf didactisch vorm aan cursussen (opdrachten en e-learning) voor sociaal-maatschappelijk kwetsbare doelgroepen (NT2, zeer laag opgeleiden, re-integratie) en werd intern opgeleid in de onderwijskundige richting.

  Op dit moment werk ik bij de VanDoen Academie. Ik ontwikkel e-learning, examens, praktijkopdrachten en opdrachten voor de vakken Nederlands en rekenen voor het MBO. We houden ons voornamelijk bezig met leerlingen voor wie Nederlands de tweede (of derde) taal is. Hoewel ik zelf geen taalprogramma's ontwikkel, houd ik hier wel rekening mee, door te kijken naar gemiddelde zinslengte, hoogfrequente woorden en woordenlijsten voor moeilijke woorden. De link met taalwetenschap is dat ik me goed kan verplaatsen in verschillende doelgroepen en in staat ben om op verschillende taalniveaus te schrijven.

  Mijn advies is: als je de kans krijgt, ga stage lopen. Het heeft mij die contacten gebracht, waardoor ik meteen na mijn afstuderen aan de slag kon!"

 • Bas Evers is adviseur bij een ontwerpbureau

  Bas Evers studeerde Taalwetenschap

  "Tijdens mijn studie had ik een bijbaantje in een callcenter. Na mijn afstuderen heb ik carrière gemaakt in de zakelijke dienstverlening. Eerst op het vlak van databasebeheer bij een werving- en selectiebureau en bij een marktonderzoekbureau. Daarna heb ik anderhalf jaar bij de Taalstudio gewerkt, dat taalwetenschappelijke kennis “vertaalt” voor de maatschappij. Hier heb ik online communicatie als passie ontdekt. Daarna heb ik de stap gemaakt naar contentspecialist, eerst als zzp’er, nu in dienst van een ontwerpbureau.

  Ik adviseer nu organisaties (bijvoorbeeld de overheid, banken en verzekeraars) over webcontent die organisatiedoelen en gebruikersbelangen tegelijkertijd bedient. En dat op een duurzame manier die past bij de organisatie.

  Taalwetenschap is een boeiende studie, maar hou er rekening mee dat je wordt opgeleid tot onderzoeker. Grote kans dat je daarna iets moet zoeken in het bedrijfsleven waarin je moet afwachten welke taalwetenschappelijke kennis je werkelijk kunt toepassen. Opgeleid worden tot kritische en zelfdenkende wetenschapper is hoe dan ook zeer waardevol."