Toelating

Welke diploma’s geven toegang?

  • Een vwo-diploma met de profielen Cultuur & Maatschappij, Economie & Maatschappij, Natuur & Gezondheid en/of Natuur & Techniek.
  • Een propedeuse of einddiploma van een universiteit die onder de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) valt.
  • Een propedeuse of einddiploma van een hogeschool die onder de Wet op het hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) valt. 

Geen geldig diploma voor toelating

Als je geen geldig diploma hebt kun je eventueel een toelatingsexamen afleggen, een zogeheten Colloquium Doctum