Hoofdrichtingen

In de loop van het tweede en derde jaar van je bachelor volg je een hoofdrichting. Je kunt kiezen uit:

Film- en televisiewetenschap

Als je meer over de rol van film en televisie in de maatschappij wilt weten, dan is de richting Film- en televisiewetenschap misschien wel iets voor jou. Met behulp van de geschiedenis van de Nederlandse en internationale film- en televisiecultuur, bestudeer je de meest recente ontwikkelingen binnen het medialandschap. Uiteindelijk specialiseer je je in één medium, film of televisie, of je richt je juist op de verbanden tussen verschillende media.

Filosofie, politiek en maatschappij

Discussieer je graag over een rechtvaardige samenleving, het klimaat of de rol van kapitalisme? Dan past de richting Filosofie, politiek en maatschappij misschien wel bij je! Binnen deze richting kies je voor de filosofische of historische kant, en volg je vakken met thema’s als ideeën en overtuigingen, diversiteit en internationale problematiek.

Internationale betrekkingen in historisch perspectief

Als je belangstelling hebt voor geschiedenis van internationale betrekkingen dan kun je kiezen voor de richting Internationale Betrekkingen in Historisch Perspectief. Bij deze hoofdrichting leer je actuele vraagstukken te begrijpen door je te richten op het verleden achter die kwesties. Je specialiseert je in de internationale betrekkingen met bijzondere nadruk op het onderwerp Europa, Globalisering of Conflict en Veiligheid. Hierbij combineer je inzichten van zowel politicologen als historici. De minor Conflict Studies is een goede aanvulling op de kernpakketten Europa en Globalisering.

Klassieke talen en cultuur

Als je geïnteresseerd bent in de talen Latijn en Grieks of in de geschiedenis en cultuur van de oudheid is de richting Klassieke Talen en Culturen er voor jou. Je kunt je verdiepen in de klassieke talen of in aspecten van oude geschiedenis, kunst en archeologie, literatuur en filosofie. Ook kun je onderzoeken wat we vandaag de dag in Europa nog van de klassieke oudheid terugzien.

Kunst, cultuur en geschiedenis

De richting Kunst, cultuur en geschiedenis is er voor iedereen die meer wil weten over de ontwikkelingen in en de betekenis van kunst, cultuur en de maatschappij in historisch perspectief. Je kunt je verdiepen in kunstgeschiedenis, visuele cultuur en samenleving of in de politieke en culturele geschiedenis van de moderne wereld.

Middeleeuwen en renaissancestudies

Ben je gefascineerd door de periode 500-1750? Dan zit je goed bij Middeleeuwen en renaissancestudies. Je richt je of op de middeleeuwen of op de vroegmoderne tijd (renaissance) en combineert dit met vakken in de richting van kunst, literatuur, muziek of cultuurgeschiedenis. Kun je nu echt niet kiezen, dan kan je je ook in allebei de periodes verdiepen! 

Moderne letterkunde

Bij Moderne letterkunde gaat het over meer dan alleen lezen: je leert hoe literatuur in de moderne samenleving functioneert. Je kunt je richten op Nederlandse letterkunde, maar ook de literatuur bestuderen vanuit andere perspectieven, zoals cultuur. 

Moderne talen: educatie en meertaligheid

Als de taal die je in het eerste halfjaar van je studie hebt geleerd bevalt, kan je daar ook in verder gaan. Je kiest dan bij de richting Moderne talen: educatie en meertaligheid een moderne taal: Engels, Duits, Frans, Spaans of Italiaans. In deze taal kun je kiezen om vakken te volgen die gericht zijn op literatuur, communicatie, onderwijs of taalkunde. Zo word je niet alleen specialist in een vreemde taal, maar ook deskundig op een specifiek terrein.
 

Nieuwe media en digitale cultuur

Wat is de relatie tussen nieuwe media - zoals het internet, games en mobiele technologieën - en politiek, cultuur en maatschappij? Wat betekent het om ‘mediageletterd’ te zijn? In de richting Nieuwe media en digitale cultuur stel je deze en andere vragen en leer je meer over de geschiedenis en theorie van digitale, mobiele en sociale media.

Podiumkunsten

Binnen de richting Podiumkunsten: theater, dans en muziek staan de uitvoerende kunsten centraal. Je specialiseert je in theater en dans, stedelijke creatieve cultuur zoals straattheater, of muziek en media. Ook kijk je voorbij de grenzen van je eigen medium: theater, dans en muziek gaan vandaag de dag op allerlei manieren de relatie met andere media aan.

Postcolonial and Gender Studies

Als je de richting Postcolonial and Genderstudies kiest dan leer je vanzelfsprekende normen en waarden in onze media en cultuur 'onvanzelfsprekend' te maken. Je onderzoekt op welke manier de verschillen op het gebied van gender, ras, etniciteit, religie, klasse, leeftijd en seksualiteit maatschappelijke machtsverhoudingen versterken.

Religie en cultuur

De maatschappelijke en politieke rol van religie staat in hedendaagse discussies volop in de belangstelling, zowel in Nederland als mondiaal. Bij de richting Religie en cultuur kun je je verdiepen in religie. Hoe ontstaan en ontwikkelen religieuze tradities zich? Wat is radicalisering en hoe kun je het begrijpen? Deze en nog veel meer vragen komen aan bod. Je richt je op de islam of het christendom, op de verhouding tussen religie en Europa, religie en politiek of religie, cultuur en media. 

Taalkunde

Binnen de richting Taalkunde bestudeer je klanken, woorden en zinnen. Hoe leren kinderen en volwassenen een taal? Wat voor variatie is er binnen en tussen talen? Taalkunde heeft veel raakvlakken met de psychologie  en sociologie. Ben je geïnteresseerd in de relatie tussen taal, mens en maatschappij? Dan is deze richting waarschijnlijk wat voor jou! Het is wel handig als je niet terugdeinst voor de soms exacte manier waarop taal bestudeerd kan worden. Hoe zit het bijvoorbeeld met computertaal?

Taal en communicatie

Taal- en communicatie gaat over taal in 'gebruik' en dan voornamelijk de communicatie in en vanuit organisaties. Je kunt je richten op communicatie in maatschappelijke context, zoals hoe de overheid met haar burgers communiceert, maar je kunt er ook voor kiezen je te verdiepen in culturele en talige verschillen en hoe deze verschillen communicatie beïnvloeden.