Flexstuderen

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft besloten dat flexstuderen vanaf komend jaar waarschijnlijk niet meer mogelijk is. Houd deze pagina in de gaten voor verdere berichtgeving.

De opleiding Taal-en cultuurstudies doet mee aan een pilot met flexstuderen. Je kunt dan zelf kiezen hoeveel cursussen per jaar je volgt en betaalt per cursus. Om mee te kunnen doen, moet je in september ingeschreven staan als flexstudent. Op deze pagina lees je hoe je je hiervoor kunt aanmelden. Het parlement beslist in 2023 of het experiment wordt omgezet in een wet, zodat alle opleidingen flexstuderen mogelijk kunnen maken. Totdat de wet in werking is getreden zal Flexstuderen als experiment mogelijk blijven.

Hoe werkt het?

  • Ga naar Studielink en doe een verzoek tot inschrijving. Doe dit uiterlijk 1 mei!

  • Meld je vervolgens via het formulier aan voor flexstuderen. Doe dit vóór 1 juni. Heb je de aanmelddeadline niet gehaald, omdat je pas na 1 juni (weet dat je) onder een van de doelgroepen van de pilot flexstuderen valt, neem dan zo snel mogelijk contact op met Quirine van der Steen.

  • Neem voor 1 juni contact op met gw.studieadviestcs@uu.nl om een afspraak te maken met de studieadviseur van je opleiding.

  • Vul een studieplanning (Word) in en stuur deze een week voor je afspraak naar je studieadviseur.

  • Je studieplanning wordt door jou en je opleiding vastgesteld en ondertekend.

  • Als is vastgesteld dat je tot één van de categorieën behoort en je studieplanning is goedgekeurd ontvang je een formele beschikking voor flexstuderen.

  • Ouderejaars schrijven zich zelf in voor de cursussen uit de studieplanning tijdens de cursusinschrijfperiode. Eerstejaars overleggen met de studieadvieur voor de cursusinschrijfprocedure.

Financieel

Op deze pagina staan alle financiele aspecten van flexstuderen uitgelegd. 

Contact

Wil je meer weten over flexstuderen? Neem dan contact op met Quirine van der Steen

Foto: Tim Vermeire