Ervaringen

 • Welmoed Wagenaar was student

  Welmoed Wagenaar, student Taal- en cultuurstudies

  "Ik heb altijd van verhalen gehouden. Films, boeken, series: ik ben er gek op. Omdat mijn liefde voor lezen groot is, wist ik in mijn examenjaar op de middelbare school zeker dat ik iets met literatuur wilde doen. Na verschillende open dagen kwam ik uit op een meeloopdag bij Literatuurwetenschap en een bij Taal- en cultuurstudies (TCS).

  Vooral de brede opzet van TCS sprak me aan: met de hoofdrichting moderne letterkunde bijvoorbeeld zou ik met eenzelfde basis eindigen als een literatuurwetenschapper, maar had ik in mijn eerste jaar nog de mogelijkheid om andere dingen uit te proberen. Ik was nog geen achttien, het was een grote stap om me meteen toe te moeten leggen op één vakgebied. TCS was de perfecte middenweg.

  En maar goed ook, want uiteindelijk kon ik mijn passie voor verhalen en mijn interesse in hoe verhalen effect hebben op mensen (en andersom) beter kwijt in de hoofdrichting Religie en cultuur. Daar was ik zonder dat eerste oriëntatiejaar nooit terechtgekomen.

  TCS is een uitdagende opleiding voor de student die breed geïnteresseerd is en verder wil kijken dan één vakgebied. Bijna alle TCS’ers vinden van alles en nog wat leuk. Dat maakt ons tot een dynamische groep studenten, maar die breedte is ook een valkuil. Je moet uiteindelijk wel keuzes kunnen maken en knopen doorhakken – en daar ligt de uitdaging. Je leert jezelf kennen en ontdekt wat je nu eigenlijk wil (althans, dat is de bedoeling). Je creëert je eigen, unieke studieprogramma. TCS is er voor jou, zodat jij de studie kunt volgen die bij je past."

 • Inez Treffers is Adviseur Europese Zaken bij VNO-NCW

  Inez Treffers, alumna TCS

  "Ik heb nooit een bepaald beroep in gedachten gehad, maar toen ik op de middelbare school zat dacht ik dat ik later in de cultuursector zou gaan werken. Omdat ik geïnteresseerd was in verschillende richtingen die onder de geesteswetenschappen vallen (kunst, cultuur en muziek, maar ook geschiedenis) viel mijn oog op TCS. Het sprak me aan dat ik van verschillende richtingen kon proeven en gedurende de bachelor pas echt voor een richting hoefde te kiezen. Een grappig feitje is dat ik voor een hele andere richting ben gegaan dan dat ik in eerste instantie gedacht had: internationale betrekkingen en politieke geschiedenis. Ik denk dat dit ook veel zegt over hoe breed de mogelijkheden zijn binnen TCS en dat het je de mogelijkheid geeft om te ontdekken waar je grootste interesse ligt. 

  Toen ik mijn master deed (Internationale betrekkingen in historisch perspectief, UU) werd het aanbevolen om een stage te lopen. Ik wilde graag in Brussel stage lopen, omdat ik binnen de internationale betrekkingen vooral geïnteresseerd was in Europese integratie en daar ook al tijdens mijn bachelor TCS een aantal vakken over had gevolgd. Zodoende kwam ik terecht bij VNO-NCW, een belangenorganisatie voor het Nederlandse bedrijfsleven. Toen ik na mijn stage mijn scriptie aan het schrijven was kwam er een baan vrij bij het kantoor waar ik stage liep. Omdat het zo goed is bevallen ben ik teruggekomen.

  In mijn baan als Adviseur Europese zaken spelen grote ontwikkelingen in het Europese politieke landschap in grote rol. Mijn studie specialisatie komt vooral goed van pas wanneer je actuele Europese vraagstukken probeert te begrijpen (bijvoorbeeld de Brexit of de opkomst van autocratische regeringen in Oost-Europa). De historische context is ontzettend belangrijk om te weten waarom bepaalde ontwikkelingen zich kunnen voordoen, of terugkomen. Dit leerde ik tijdens mijn specialisatie internationale betrekkingen tijdens mijn bachelor TCS, en in het bijzonder de vakken die ik heb gevolgd over Europese integratie en de eigentijdse geschiedenis van voormalig communistische landen.

  In mijn baan is geen week hetzelfde, en dat maakt het leuk. Ik kan soms uitkijken naar een conferentie of evenement waarmee ik help organiseren, een belangrijke vergadering waar ik mag plaatsnemen namens het Nederlandse bedrijfsleven of een bezoekje aan het Europees Parlement in Straatsburg. Brussel is een ontzettend dynamische werkomgeving."

 • Jorik Geutjes werkt bij het Leids Universitair Medisch Centrum

  Jorik Geutjes, alumnus TCS

  "Vroeger wist ik niet precies wat ik wilde worden. Mijn toekomstplannen waren niet veel specifieker dan “iets met media”. Naast deze interesse spraken op de middelbare school bijvoorbeeld literatuur en taalvakken mij ook erg aan. Juist omdat ik het lastig vond om uit deze verschillende vakgebieden een richting te kiezen, en omdat ik niet één bepaalde droombaan voor ogen had, was TCS als brede bacheloropleiding binnen de geesteswetenschappen een uitgelezen mogelijkheid om me te oriënteren op de verschillende richtingen.  

  Als bacheloropleiding heeft TCS de basis gelegd voor mijn vervolgopleiding en voor de start van mijn carrière in termen van kennis en academische vaardigheden. Meer specifiek heeft Taal- en Cultuurstudies mij de mogelijkheden gegeven om te ontdekken waar mijn interesses en talent liggen, ook waar ik die in eerste instantie niet had verwacht. Zo hield ik me bij aanvang van TCS nog verre van exacte vakken, maar gedurende de studie is mijn aandacht geleidelijk aan meer verschoven naar taalkunde en uiteindelijk ook naar cognitiewetenschappen. Die trend heeft zich tijdens mijn masteropleiding voortgezet, en op dit moment ben ik werkzaam op de afdeling neurologie van het LUMC. Van tevoren had ik die ontwikkeling nooit kunnen voorspellen, maar TCS heeft die ontwikkeling in gang gezet, en door de keuzevrijheid had ik bovendien de mogelijkheid om mijn studie hierop aan te passen

  Met name het analytisch denkvermogen dat ontwikkeld wordt tijdens TCS, en bij taalwetenschap als hoofdrichting in het bijzonder, komt bij mijn werk goed van pas. Het zien van verbanden, het structureren van informatie, en het scheiden van hoofd- en bijzaken zijn vaardigheden die goed van pas komen in mijn werk. Daarnaast is het handig dat experimenteel onderzoek en statistiek in mijn studieprogramma aan bod zijn gekomen, omdat ik nu werk in een academische omgeving die gericht is op exacte wetenschappen. Opvallend genoeg merk ik ook dat kennis van taal en taalkunde nuttig is in de medische sector, waar het nodige aan jargon en terminologie gebruikt wordt. Voor patiënten zijn er vaak serieuze consequenties verbonden aan conclusies van onderzoeken en formuleringen daarvan. Daarom is het nuttig om niet alleen ontwikkelde schrijfvaardigheden te hebben, maar ook om getraind te zijn in nadenken over woorden en betekenissen.

  Zowel voor het kiezen van cursussen als het vinden van een baan zou ik aanraden om over de grenzen van je eigen specialisatie te kijken. Immers, waarom of-of als het ook en-en kan? TCS-studenten onderscheiden zich door een brede belangstelling en een interdisciplinaire werkhouding, dus maak daar ook na je studie gebruik van. Zo kan je zomaar in een ziekenhuis terechtkomen."

 • Loes van Bree heeft een eigen bedrijf

  Loes van Bree studeerde Taal- en cultuurstudies

  "Mijn specialisatie binnen de opleiding was communicatietrainingen. Op dat vlak – het trainen en begeleiden van mensen – heb ik mijn carrière voortgezet. Na eerst een jaar een administratief baantje heb ik functies gehad als begeleider, trainer en coach. Uiteindelijk ben ik hulpverlener geworden.

  Nu heb ik een eigen bedrijf waarvanuit ik werk voor verschillende opdrachtgevers. Op de eerste plaats heb ik een praktijk voor volwassenen met werk- en levensvragen. Daarnaast geef ik trainingen en ben ik docent op de Hogeschool Utrecht bij opleidingen als Maatschappelijk werk en dienstverlening.

  Het is belangrijk dat je na je bachelor een master haalt. Na je master kun je het best gewoon beginnen met werken, desnoods enkel administratief. Zo doe je namelijk ervaring op in ‘werken-in-een-organisatie’. Doe daarnaast (eventueel onbetaalde) ervaring op in de branche die jou aanspreekt, bijvoorbeeld via vrijwilligerswerk, een ervaringsstage of meeloopdagen. Zet die ervaring in je cv en gebruik dat als bewijs van je motivatie in sollicitatiebrieven. Wat blijkt: op basis van die ervaring word je uiteindelijk uitgenodigd bij een baan die bij je past. Je moet je realiseren dat je misschien pas na een paar jaar je droombaan vindt."

 • Sabine Huisman deed een stage

  Sabine Huisman, student Taal- en cultuurstudies

  "Tijdens de stage kreeg mijn academische ontwikkeling zichtbare waarde. Aanvankelijk vond ik het moeilijk om in te zien hoe ik de wetenschappelijke vaardigheden die ik bij Taal- en cultuurstudies verwierf zou kunnen toepassen in de praktijk van een baan. Ik kwam er achter dat academische vaardigheden in dienst staan van de kritische blik op vraagstukken. Het idealistische muziekbedrijf waar ik stage liep vond mijn onderbouwde kritische blik op hun inzet van social media verfrissend en waardevol."

 • Rhea van der Dong was student

  Rhea van der Dong, student Taal- en cultuurstudies

  "Ik heb voor Taal- en cultuurstudies (TCS) gekozen, omdat ik heel breed geïnteresseerd ben, en met deze studie kan ik al mijn interesses combineren. Ik vind het leuk dat je je eigen studieprogramma samenstelt, al zijn er natuurlijk wel regels en verplichtingen. Doordat er zo veel mogelijk is bij TCS, is het wel belangrijk dat je goed nadenkt over je eigen studiepad. Je kunt vakken en richtingen combineren, die bij een andere studie niet mogelijk zijn.

  Dat je zo veel keuze hebt en zelf verantwoordelijk bent voor je eigen studiepad maakt je heel zelfstandig! Zelf vind ik het heel interessant om vakken van kunstgeschiedenis en geschiedenis met elkaar te combineren en zo op verschillende manieren tegen onderwerpen aan te kijken. Dat ik straks afstudeer met een pakket dat ik zelf samengesteld heb en waar ik zelf verantwoordelijk voor ben geweest; dat vind ik het leukst. Het is echt míjn pakket.

  Mijn advies is dat je vooral je interesses moet volgen, maar daarbij wel bewust na moet denken wat je daarmee wilt. Het is belangrijk om te gaan studeren wat je interessant vindt en waar je gelukkig van wordt, maar het is ook goed en belangrijk om verder dan een jaar vooruit te denken."