Studieprogramma

Foto: Tim Vermeire

Spaanse taal en cultuur duurt drie jaar. Elk jaar bestaat uit vier blokken van tien weken die worden afgesloten met een tentamenweek. In je eerste jaar volg je per week gemiddeld 12 tot 18 uur aan onderwijs dat vanaf dag één grotendeels in het Spaans gegeven worden.

Vakkenpakket

Bij Spaanse taal en cultuur in Utrecht volg je vakken in samenhangende pakketten. Dit zorgt voor een goede opbouw. Omdat je de vakken binnen een pakket steeds met dezelfde studiegenoten volgt, leer je elkaar ook goed kennen. Vanaf het tweede jaar ga je je verdiepen binnen het vakgebied Spaanse taal en cultuur. Je kunt hiervoor kiezen uit twee vakkenpakketten: 'Taalkunde en vertalen' of 'Literatuur en cultuur'. 

Crossing Borders

In je tweede jaar kun je ook deelnemen aan de Crossing Borders-track. In deze track volg je een volwaardig Spaanstalig programma, maar neem je je expertise ook mee in een speciaal ontworpen Engelstalig vakkenpakket. Daarin ga je met studenten van andere bachelorprogramma’s aan de slag met vergelijkend onderzoek op het gebied van vertaling, interculturele communicatie, taalkunde, literatuur en cultuur.

Werkvormen

Tijdens je opleiding krijg je te maken met de volgende lesvormen: hoorcolleges, werkgroepen, projectgroepen en talenpractica. Naast het bijwonen van colleges en het uitvoeren van groepswerk zul je ook zo’n 28 uur per week aan zelfstudie besteden. Hieronder zie je de verdeling van theorie, praktijk, groeps- en individueel werk in procenten.

Werkvorm

Percentage

Hoorcollege

10%

Werkcollege

20%

Practicum

5%

Groepswerk

5%

Zelfstudie

60%

Brede opleiding

Een derde van je programma is keuzeruimte. Deze ruimte vul je met vakken naar jouw eigen interesse. Je kunt bijvoorbeeld een tweede verdiepingspakket volgen bij je eigen opleiding, maar ook kiezen voor een pakket met samenhangende vakken van een andere opleiding. Denk bijvoorbeeld aan: Bestuur en Organisatie, Economie, Entrepreneurship, Digital Humanities, Gamestudies, Geschiedenis, Islam en Arabisch, Italiaans en nog veel meer.

Met de invulling van je keuzeruimte kun je zelf bepalen welke richting je op wilt. In je keuzeruimte kun je je ook voorbereiden op het onderwijs en kennismaken met het schoolvak Spaans, dat levert je een tweedegraadslesbevoegdheid op waarmee je mag lesgeven aan de onderbouw havo/vwo en vmbo-t.

Stage (in het buitenland)

Stage lopen is leuk én een uitgelezen kans om praktijkervaring op te doen. Je kunt zowel in Nederland als in het buitenland stagelopen. Studenten Spaans waren in het verleden werkzaam bij educatieve uitgeverijen, vertaalbureaus, scholen en het Nederlandse Consulaat in Madrid.

Groepsgrootte

Gemiddeld starten er elk jaar zo'n 20-25 studenten aan de opleiding Spaanse taal en cultuur. In het eerste jaar ligt de gemiddelde groepsgrootte bij hoorcolleges een stuk hoger, omdat je een aantal colleges volgt met studenten van andere opleidingen. In de werkcolleges zit je met ongeveer 20-25 medestudenten.

Studiebegeleiding

Je kunt tijdens je studie rekenen op goede begeleiding en persoonlijk advies. Wij hebben diverse medewerkers, zoals mentoren, tutoren en studieadviseurs, die je ondersteuning bieden bij studiegerelateerde zaken. Maar ook bieden zij begeleiding en advies bij zaken die niet direct met je opleiding te maken hebben.

Bindend studieadvies (BSA)

Aan het eind van het eerste studiejaar ontvangt elke student een bindend studieadvies (BSA). Je moet minstens 45 van de 60 studiepunten van de bachelor Spaanse taal en cultuur behaald hebben om door te mogen gaan met je studie.

Studenten op de fiets
Foto: Tim Vermeire