Ontdek hoe de sociale omgeving het gedrag van mensen kan beïnvloeden.

Sociologie is de studie van hoe mensen met elkaar samenleven. Sociologen zijn geïnteresseerd in hedendaagse maatschappelijke thema’s als criminaliteit, de integratie van immigranten, religie en cultuur, families en sociale ongelijkheid, oorlogen en conflicten. Eigenlijk zo'n beetje alle onderwerpen waarover je leest in de krant en op nieuwswebsites of over hoort in het journaal.

Over mens en samenleving

Als socioloog sta je midden in de samenleving. Hoe komt het dat sommige mensen succesvoller zijn dan anderen? Wat zijn de oorzaken van sociale ongelijkheid tussen mensen en wat is daaraan te doen? Leiden sociale media tot nieuwe vormen van vriendschap of samenwerking tussen mensen? Hoe proberen organisaties te innoveren? Wat betekent dat voor arbeidsrelaties of werk-privé balans en wat kunnen we leren van succesvolle en minder succesvolle organisaties? Welke rol hebben overheden, maatschappelijke organisaties en gewone burgers in vraagstukken én oplossingen over de zorg, criminaliteit of veiligheid? Welke trends en oorzaken zijn zichtbaar rondom migratievraagstukken?

Maatschappelijke vraagstukken

Dergelijke vragen staan centraal in de media, in publieke discussies en in de politiek. En over zulke maatschappelijke vraagstukken hebben we vaak zelf een mening. Tijdens je studie sociologie leer je echter om deze vragen op een wetenschappelijke manier te bestuderen. Waardoor ontstaan deze maatschappelijke problemen en wat is eraan te doen?

Wisselwerking individu en omgeving

Je leert om bestaande theorieën toe te passen, eigen theorieën uit te denken, en in de praktijk te onderzoeken wat werkt, en wat niet. Je ontdekt hoe de sociale omgeving het gedrag van mensen kan beïnvloeden, vaak zonder dat zij zich daarvan bewust zijn. Je krijgt inzicht in de wisselwerking tussen individu en omgeving en in de vraag hoe groepen en samenlevingen veranderen. Je bestudeert maatschappelijke vragen en leert hiervoor beleidsoplossingen te bedenken.

Welke richting wil jij op?

Je hebt binnen de bachelor Sociologie veel keuzeruimte. Om jou beter te kunnen ondersteunen bij de keuze voor (major)keuzevakken en het maken van een zinvolle en uitdagende studieplanning hebben we drie studiepaden opgezet;
 

  • Sociology and Social Research
  • Contemporary Social Problems
  • Analysing Digital Societies

Deze keuzepaden zijn gebaseerd op interesses van studenten en verschillende toekomstperspectieven van sociologen op de arbeidsmarkt. Bovendien bereiden de paden goed voor op onze masterprogramma’s en op soortgelijke masterprogramma’s buiten Utrecht. Je behoudt altijd zelf de vrijheid je (major) keuzeruimte in te vullen zoals je zelf wenst. Elk studiepad bestaat uit een aantal kernvakken, aanbevolen vakken binnen en buiten de opleiding Sociologie, aanbevolen minoren en mogelijke stageplaatsen.

Wat mij enthousiast maakt voor de opleiding is de focus op de actualiteit. Het komt vaak voor dat een docent een krantenkop van recent nieuws erbij pakt en dat we die dan analyseren.
Portretfoto van Sophie
student Sociologie

Uniek en actueel

Het unieke van Sociologie in Utrecht is de combinatie van onderzoek én beleid. Je ontwikkelt je tot beleidssocioloog of sociologisch onderzoeker. Het wetenschappelijke niveau is hoog, het onderwijs kenmerkt zich door een link naar de actuele praktijk en je krijgt onderwijs van toponderzoekers.

Sociologie studeren, iets voor jou?

Ben je nieuwsgierig en analytisch ingesteld en geïnteresseerd in de samenleving en maatschappelijke kwesties? Dan schuilt er een socioloog in jou. Kom jij ook Sociologie studeren in Utrecht? Studente Lisa van der Meulen ging je voor...

Samenvatting

Vorm:
Voltijd
Voertaal:
Nederlands
Tijdsduur:
3 jaar
Studiepunten:
180
Begin:
September
Collegegeld:
  • Nederlandse en andere EU/EEA studenten (wettelijk tarief – voltijd 2022-2023): € 2.209
  • Instellingstarief 2022-2023: € 9.895 (EU), € 11.000 (niet-EU)
Aangeboden door:
Sociale wetenschappen
Titulatuur: Dit bachelorprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
BSc (Bachelor of Science)
Croho-code:
56601