Na de opleiding

Wat kun je met een academisch diploma?

Anders dan bij beroepsopleidingen word je op de universiteit niet opgeleid voor een specifiek beroep. Met het behalen van een universitaire bachelordiploma Sociale geografie en planologie laat je zien dat je over academisch werk- en denkniveau op het gebied van ruimtelijke vraagstukken beschikt. Hiermee kun je na je studie alle kanten op, bijvoorbeeld als het gaat om masteropleidingen.

Er zijn maar weinig studenten die na de bacheloropleiding direct de arbeidsmarkt op gaan; bijna alle studenten gaan verder met een master. Met een master kun je in uiteenlopende werkvelden aan de slag. Je kunt door in de wetenschap, of je zoekt een baan buiten het onderzoek, bijvoorbeeld in de beleids- of adviessector. Ook kun je terecht in het onderwijs of de communicatie. Het ligt er maar net aan in welke richting jij je hebt gespecialiseerd.

Aansluitende masters

Je kunt bij de Universiteit Utrecht kiezen voor de volgende masters.

Promoveren

Wanneer je een masterprogramma hebt afgerond en je zeker weet dat je verder wilt als onderzoeker, kun je ervoor kiezen om te promoveren in jouw vakgebied. Een promotietraject duurt vier jaar en wordt afgesloten met een proefschrift waarmee je promoveert tot doctor (dr.). Promovendi – ook wel PhD’s genoemd – leveren een belangrijke bijdrage aan het Utrechts onderzoek.

Mogelijke beroepen

De opleiding Sociale geografie en planologie wil met haar onderwijs bijdragen aan de transitie naar een duurzamere samenleving door nieuwe generaties onderzoekers, beleidsmakers, adviseurs en docenten voor te bereiden op hun rol. In hun werkzame leven zullen afgestudeerde sociaal geografen en planologen het voortouw moeten nemen in het duiden van de hedendaagse ruimtelijke vraagstukken, in het vormgeven van oplossingen hiervoor en in het kunnen aandragen van mogelijke en wenselijke toekomsten.

Wil je meer weten over waar je als sociaal geograaf en planoloog aan de slag kunt? Hieronder vertellen een aantal oud-studenten over hun carrière.

Area Lead Payment Accounts bij Rabobank

Sanne van der Neut
Bachelor: Sociale Geografie & Planologie
Master: Geographical Information Management and Applications (GIMA)

Wat houdt deze functie in?
Ik ben samen met mijn teams verantwoordelijk voor Rabobank's particuliere en zakelijke betaalrekening producten en proposities. Hierin kijken wij naar alle aspecten; van marketing, UX design en IT tot compliance en risk.

Hoe herken je de studie SGPL terug in je werk?
In onze analyses van regionale groei zie ik de patronen die samenhangen met demografische trends en regionale krimp. In het algemeen helpt de academische scholing mij met het stellen van juiste kritische vragen en de vraag achter de vraag te achterhalen.

Adviseur bij Buck Consultants International

Ralf Olsder
Bachelor: Sociale Geografie & Planologie
Master: Human Geography

Wat houdt deze functie in?
Ik ben werkzaam op de afdeling die zich bezighoudt met advisering van overheden en het bedrijfsleven op de thema’s economie, ruimte, goederenvervoer en infrastructuur. Vanuit mijn functie ben ik betrokken bij onderzoeken op het snijvlak van beleid, ruimtelijke economie, werklocaties, innovatie en de logistieke sector voor zowel gemeenten, regio’s, provincies als het Rijk. Ook werk ik regelmatig met grote databases en GIS (Geografische Informatiesystemen) om vragen van opdrachtgevers te beantwoorden en te visualiseren. 

Hoe herken je de studie SGPL terug in je werk?
In de advisering van overheden hebben we regelmatig te maken met bestemmingsplannen, vergunningen en ruimtelijk beleid, daar zie ik sterk de planologische kant van de studie terugkomen. De meer geografische kant van de studie zie ik vooral terug bij gebiedsgerichte opgaven, economische visies en ruimtelijke ontwikkelingen die juist wel of niet op bepaalde locaties kunnen en mogen landen. Ook de GIS-vakken die ik tijdens mijn studie heb gevolgd worden steeds belangrijker om goed advies te kunnen geven.

Senior beleidsmedewerker duurzame productie en handel bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken

Maartje ten Brummelaar
Bachelor: Sociale Geografie & Planologie
Master: International Development Studies

Wat houdt deze functie in?
Hoe kunnen we ontbossing tegengaan, kunnen we bijdragen aan dat boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden een leefbaar inkomen verdienen en dragen we bij aan de bestrijding van kinderarbeid? Vraagstukken waar wij dagelijks mee te maken hebben. Ons team werkt aan de verduurzaming van productie en handel, met een focus op palmolie, cacao en textiel. Dat doen we door nauw samen te werken op nationaal, Europees en internationaal niveau met overheden, kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties.  

Hoe herken je de studie SGPL terug in je werk?
Onderwerpen van SGPL komen veelzijdig terug in ons werk, met name onderwerpen die je bij ontwikkelingsgeografie tegenkomt zoals: armoede en ongelijkheid, geopolitieke verhoudingen, klimaatvraagstukken, herverdelingsvraagstukken, landrechten, grondstoffenschaarste etc.

Docent aardrijkskunde bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg

Michiel Lippus 
Bachelor: Sociale Geografie & Planologie
Master: Regionale Geografie

Wat houdt deze functie in?
Bij Fontys Lerarenopleidingen Tilburg worden studenten opgeleid tot leraar voortgezet onderwijs. Bij de lerarenopleiding aardrijkskunde krijgen studenten les in vakinhoud, vakdidactiek en pedagogiek. Zelf verzorg ik binnen de opleiding diverse sociaalgeografische cursussen, zoals Politieke Geografie, Bevolkingsgeografie en Culturele Geografie.

Hoe herken je de studie SGPL terug in je werk?
Het zal niet verbazen: ik heb in mijn werk dagelijks te maken met mijn studie Sociale Geografie. Soms kan ik zelfs nog terugvallen op mijn oude studieboeken! Toch is het belangrijk om daarnaast bij te blijven: het vakgebied en de wereld die we bestuderen veranderen nu eenmaal voortdurend.

Omgevingsmanager GIS bij Provincie Utrecht

Madeleen Graafland
Bachelor: Sociale Geografie & Planologie
Master: Human Geography

Wat houdt deze functie in?
Het provinciale team GIS (Geografische Informatiesystemen) kan veel toevoegen in het werk van collega’s bij Provincie Utrecht. Dit kan door: data, analyses, visualisaties en advies hoe zij dit alles optimaal kunnen inzetten in hun werk. Mijn doel is om team GIS meer te verbinden met het provinciale beleid en collega’s buiten mijn team bewust te maken van het GIS-aanbod en hen aan te moedigen gebruik te maken van geo-informatie en GIS-producten in hun werk. Hiervoor coördineer en organiseer ik bijeenkomsten, demonstraties en berichtgeving, werk ik actief aan het opbouwen van een intern netwerk en verbind ik collega’s aan elkaar.

Hoe herken je de studie SGPL terug in je werk?
De studie SGPL komt op veel fronten terug in mijn werk, in de eerste plaats omdat GIS een sterke link heeft met SGPL. Maar daarnaast kom ik vaak in contact met veel geografische en planologische onderwerpen, zoals binnenstedelijke ontwikkeling, kantorenleegstand, bereikbaarheid, klimaatadaptatie, omgevingsvisie en nog veel meer verantwoordelijkheden en opgaven die de provincie heeft in de fysieke leefomgeving.

Adviseur omgevingsmanagement bij Goes Advies

Robin Goes
Bachelor: Sociale Geografie & Planologie
Master: Spatial Planning

Wat houdt deze functie in?
Advisering over de wijze waarop stakeholders (overheden, burgers, bedrijven, et cetera) het beste bij ruimtelijke ordening projecten te betrekken om snellere en betere besluitvorming te bereiken. 

Hoe herken je de studie SGPL terug in je werk?
Tijdens de studie leer je in groepsverband projectmatig te werken, de kennis en vaardigheden die je hierbij opdoet zijn handig in het werkende leven. Verder is de studie SGPL natuurlijk doorspekt met theoretische inzichten ten aanzien van ruimtelijke ordening en (publieke) besluitvorming en die basis is prettig om te hebben in dit werkveld.