De wereld verandert. Regio’s veranderen. De bevolking groeit of krimpt, mensen migreren naar steden of naar andere landen. Sommige regio’s  kennen economische groei, andere niet. Culturele diversiteit in steden en regio’s neemt toe. Al deze ruimtelijke veranderingen zorgen voor nieuwe kansen en problemen. Dit is het werkveld van sociaal geografen en planologen.

Sociaal geografen en planologen houden zich bezig met  de inrichting van de ruimte om ons heen, de veranderingen die daarin plaatsvinden en de sturingsmechanismen om de ruimtelijke ontwikkeling te beïnvloeden. Zij bestuderen de  maatschappelijke oorzaken en maatschappelijke effecten van die ruimtelijke ontwikkelingen.

Sociaal geografen en planologen hebben in het bijzonder aandacht voor de verschillende schaalniveaus en de relaties tussen die niveaus: lokaal, nationaal, Europees en mondiaal. Zo leggen zij relaties tussen maatschappelijke ontwikkelingen zoals mondialisering of technologische innovatie enerzijds en veranderingen in buurten, steden en landen anderzijds. Sociaal geografen en planologen verdiepen zich in het ruimtelijk gedrag van individuen, huishoudens, bedrijven en instellingen in relatie tot de omgeving. Zij houden zich bezig met de manier waarop deze omgeving in de toekomst moet worden ingericht.

Een kleine greep uit de vele onderzoeken door sociaal geografen en planologen:

 • Gentrificatie/veryupping in Utrechtse binnenstad;
 • Etnisch ondernemerschap;
 • Creatieve oplossingen voor leegstaande bedrijfsterreinen;
 • Impact van Nederlandse bloementelers in Ethiopië;
 • Burgerparticipatie 2.0.

Begrijpen en ingrijpen

Sociale geografie en planologie zijn twee vakgebieden die niet zonder elkaar kunnen. In Utrecht kiezen we daarom bewust voor een verweven opleiding. Het verschil tussen sociale geografie en planologie zit in de manier waarop je naar de bewoonde wereld kijkt:

 • Een sociaal geograaf doet onderzoek naar de relatie van de mens met zijn omgeving (begrijpen).
 • Een planoloog kijkt naar de toekomst en maakt vooral plannen en beleid (ingrijpen).
 • “Het voordeel van deze studie is dat je zelf je vakkenpakket samen kunt stellen, waardoor je de vakken binnen je eigen interessegebied kunt kiezen’’
 • "Tijdens de studie leer je bepaalde fenomenen te verklaren of begrijpen aan de hand van onderzoek"

Samenvatting

Vorm:
 • Voltijd
 • Deeltijd
Voertaal:
Nederlands
Tijdsduur:
3 jaar
Studiepunten:
180
Begin:
September
Collegegeld:
 • Nederlandse en andere EU/EEA studenten (wettelijk tarief – voltijd 2020-2021): € 2.143
 • Instellingstarief 2020-2021: € 8.984 (EU), € 10.288 (niet-EU)
Aangeboden door:
Geowetenschappen
Titulatuur: Dit bachelorprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
BSc (Bachelor of Science)
Croho-code:
56838