Hoe richten we de ruimte om ons heen in? Welke veranderingen vinden daarin plaats? En wat zijn de maatschappelijke effecten hiervan op (inter)nationaal niveau? Als sociaal geograaf en planoloog bestudeer je de oorzaken en effecten van ruimtelijke ontwikkelingen. Op die manier draag je bij aan oplossingen voor vraagstukken als demografische krimp, de energietransitie, leefbaarheid en het woningtekort. Deze opgaven hebben namelijk altijd een ruimtelijke component: ze spelen zich ergens af, hebben invloed op hoe mensen de ruimte gebruiken en op hoe de ruimte ingericht kan worden.

4
thematische tracks vanaf jaar 2
15
studiepunten voor verdieping en 45 voor verbreding

Verbanden leggen & onderzoek doen

Sociaal geografen en planologen hebben oog voor ruimtelijke relaties, netwerken en voor verschillende schaalniveaus (lokaal, nationaal, mondiaal). Ze begrijpen het belang van lokale context bij problemen en bijbehorende oplossingen. Zo leggen ze relaties tussen mondiale ontwikkelingen zoals klimaatverandering of technologische innovatie enerzijds en veranderingen in straten, buurten, steden en landen anderzijds.

Om passende oplossingen te vinden voor deze vraagstukken, is vaak onderzoek naar de specifieke context nodig. Daarom leer je tijdens je opleiding precies hoe je dit doet. Je onderzoekt onderwerpen als de effecten van de buurt op het welzijn van jongeren, wat we kunnen leren van duurzame stadswijken op verschillende plekken in de wereld en of thuiswerken nieuwe kansen voor de periferie oplevert.

Bekijk het volledige studieprogramma

Veel van de onderwerpen die in colleges worden behandeld, zie ik in het dagelijks leven terug. Ik merk dat ik daardoor heel anders naar mijn omgeving kijk dan ik voor mijn studie deed.

Tim Groenendijk
Tim, student Sociale geografie en planologie

Dit heb je (niet) nodig

Je hebt geen specifieke vakken nodig om toegelaten te worden tot deze studie. Aardrijkskunde en Wiskunde A zijn dus geen vereiste, maar wel heel fijn om als basis in je vakkenpakket te hebben. 

Bekijk alle toelatingseisen

Waarom Sociale geografie en planologie in Utrecht?

Spoiler: Utrecht is een supergezellige studentenstad met altijd wat te doen. Maar buiten dat zijn er nog meer redenen om voor Sociale geografie en planologie in Utrecht te kiezen:
 

  • Veel studenten gingen je al voor, SGPL aan de UU is dan ook de grootste bacheloropleiding van z’n soort in Nederland. Daarnaast vertegenwoordigen de docenten een breed scala aan verschillende expertises.
  • Je krijgt les in kleine werkgroepen en onder intensieve begeleiding. Reken daarnaast op betrokken docenten en tutoraat in het eerste jaar.
  • Met CEL - ook wel Community Engaged Learning - werken studenten, docenten en externe partners samen aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo maak je tijdens de opleiding al kennis met de praktijk en werk je samen met betrokkenen aan echte opdrachten.
  • Maar ook veldwerk en excursies zijn een belangrijk onderdeel van je studie.
  • Tijdens je opleiding sta je via casussen van inspirerende gastsprekers in direct contact met het werkveld en de praktijk. Zo krijg je een goed beeld van het werkveld en de verschillende functies die je na de opleiding kunt vervullen.
  • Na jaar een krijg je de kans je te verdiepen in een van deze vier thematische tracks: migratie en mondiale ontwikkeling, inclusieve steden, planning van duurzame steden of innovatieve en duurzame regio’s. De tracks sluiten aan bij het onderzoek van docenten van de opleiding.
  • De studievereniging V.U.G.S. is actief en organiseert veel (studiegerelateerde) activiteiten. Van het introweekend tot studiereizen en van symposia tot een pubquiz met docenten.

Studie in Cijfers

Wil je deze studie vergelijken met het landelijk gemiddelde van deze opleiding? Bekijk de resultaten van Studie in Cijfers. Bron: Studiekeuze123.

een meisje staat met haar fiets bij een bankje, op het bankje zitten twee jongens die naar haar kijken. achter hun rijdt de tram.

In het kort

Diploma: 
BSc (Bachelor of Science)
Voertaal: 
Nederlands
Studievorm: 
Voltijd, Deeltijd
Studieduur: 
3 jaar, 6 jaar (deeltijd)
Start: 
September
Collegegeld: 
Nederlandse en andere EU/EEA studenten (wettelijk tarief – voltijd 2024-2025): € 2.530

Instellingstarief 2024-2025: € 11.333 (EU), € 12.598 (niet-EU)

Meer informatie over collegegeld
Toelating: 
Matching
Croho code: 
56838