Mogelijke beroepen

Na de bacheloropleiding Religiewetenschappen kun je je met een aansluitende master verder specialiseren. Afgestudeerden zijn terechtgekomen op diverse, maar veelal belangrijke maatschappelijke posities. Zij zijn nu bijvoorbeeld docent aan een hogeschool, programmacoördinator bij een NGO, content-ontwikkelaar bij een uitgeverij, journalist, leraar levensbeschouwing, medewerker bij het ministerie Justitie en Veiligheid of eindredacteur bij een politieke partij. Je kunt ook als onderzoeker de wetenschap in. Hiervoor is onze Engelstalige researchmaster een prima opstap!

Academisch diploma

Anders dan bij beroepsopleidingen word je op de universiteit vaak niet opgeleid voor een specifiek beroep. Met het behalen van een universitair diploma laat je zien dat je over academisch werk- en denkniveau beschikt. Hiermee kun je na je studie alle kanten op.

Beleidsmedewerker integratie/immigratie

Als beleidsmedewerker integratie/immigratie werk je aan oplossingen voor integratie- of immigratieproblemen. Je voert deze uit en evalueert de gevolgen. Je bent werkzaam bij bijvoorbeeld een gemeente of andere overheidsinstantie. 

Docent maatschappijleer

Als docent maatschappijleer geef je les aan jongeren over de samenleving. In je lesprogramma behandel je bijvoorbeeld geloof, de multiculturele maatschappij en de Nederlandse staat. Over deze verschillende onderwerpen discussieer je met de leerlingen en leer je hen hun eigen mening te bedenken en verwoorden.

Adviseur internationale betrekkingen

In deze functie houd je je bezig met de buitenlandse betrekkingen of contacten van een organisatie of de betrekkingen tussen landen onderling. Hierbij wordt ook gekeken naar de rol van landen of staten, inter-gouvernementele organisaties (IGO's), non-gouvernementele organisaties (NGO's) en multinationale ondernemingen. Als beleidsmedewerker stel jij een plan op dat een organisatie of bedrijf een richtlijn geeft hoe om te gaan met deze internationale betrekkingen. Je blijft daarom op de hoogte van alle ontwikkelingen en geeft oplossingen voor eventuele problemen.

Buitenlandcorrespondent

Je houdt de nieuwste gebeurtenissen op internationaal niveau in de gaten en besluit wanneer dit nieuwswaardig is of niet. Vervolgens verzamel je informatie om dit om te zetten naar een krachtig en interessant nieuwsitem.