Recht is overal en je hebt er elke dag mee te maken.

Lijkt het je leuk om je bezig te houden met vragen als:

  • Wat is rechtvaardigheid?
  • Wanneer kan iemand strafrechtelijk worden vervolgd?
  • Wat zijn de juridische consequenties van (technologische) innovaties?
  • Hoe gaan wij om met de consequenties van maatschappelijke uitdagingen, zoals klimaatverandering ?

Dan is de studie Rechtsgeleerdheid misschien iets voor jou. 

Wat doet ons rechtssysteem?

In onze snel veranderende samenleving moet het rechtssysteem mensen zekerheid bieden en helpen om conflicten op te lossen. Ook moet het kwetsbare mensen beschermen en het optreden van (machtige) overheden reguleren. Dat vraagt om gedreven juristen die actief willen bijdragen aan de wereld om hen heen. Tijdens je studie Rechtsgeleerdheid spelen niet alleen grote juridische zaken een rol, maar kom je ook in aanraking met de praktijk van het dagelijks leed. Bijvoorbeeld door als vrijwilliger aan de slag te gaan bij een rechtswinkel of bij een maatschappelijke organisatie.

Meewerken aan het recht van morgen

In Utrecht leiden we studenten op tot juristen die oog hebben voor de maatschappij en meewerken aan het recht van morgen. Als je kiest voor de opleiding Rechtsgeleerdheid dan:

  • kun je rekenen op kwaliteit; 
  • sta je er niet alleen voor. Utrecht scoort hoog als het gaat om begeleiding van studenten;
  • heb je veel keuzemogelijkheden om je studie in te richten en recht te combineren met een ander vakgebied, zoals economie, sociologie, psychologie, klimaatwetenschappen, kunstmatige intelligentie;
  • krijg je de kans om je vleugels ook internationaal uit te spreiden, door bijvoorbeeld een half jaar in het buitenland te studeren.

Samenvatting

Vorm:
Voltijd
Voertaal:
Nederlands
Tijdsduur:
3 jaar
Studiepunten:
180
Begin:
September
Collegegeld:
  • Nederlandse en andere EU/EEA studenten (wettelijk tarief – voltijd 2022-2023): € 2.209
  • Instellingstarief 2022-2023: € 9.895 (EU), € 11.000 (niet-EU)
Aangeboden door:
Recht, Economie, Bestuur en Organisatie
Titulatuur: Dit bachelorprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
LLB (Bachelor of Laws)
Croho-code:
50700