Matching

Matching

De Universiteit Utrecht vindt het belangrijk dat je een studie kiest die bij je past. Daarom doorloop je bij Rechtsgeleerdheid een verplicht matchingstraject, bestaande uit het invullen van een matchingsformulier en het bijwonen van een matchingsdag met een studieactiviteit. Tijdens de matchingsdag krijg je een goede indruk van wat rechten studeren in Utrecht inhoudt. Wij nodigen alle aanmelders uit voor deze matchingsdag. 

Je inschrijving start bij Studielink. Daarna doorloop je de volgende stappen:

Matchingsformulier

Nadat je een verzoek tot inschrijving hebt gedaan in Studielink ontvang je  een matchingsformulier. Op dit formulier vul je informatie in over je vooropleiding, maar bijvoorbeeld ook je motivatie om voor Rechtsgeleerdheid te kiezen. Ook als je kiest voor het Utrecht Law College vul je dit formulier in.

Matchingsdag

De volgende verplichte stap is deelname aan één van de matchingsdagen. Je volgt een programma in Utrecht en werkt een paar uur thuis. Tijdens deze dag doorloop je het hele proces van studeren: je volgt een college, neemt deel aan een werkgroep en maakt een toets. Ook maak je kennis met studenten, docenten en de studievereniging. Voorafgaand aan deze dag heb je je thuis ongeveer een halve dag voorbereid met behulp van studiemateriaal dat we je hebben toegezonden. Je ontvangt een uitnodiging voor deze dag nadat je het matchingsformulier hebt ingevuld.

Na de matching 

Na de matchingsdagen heb je een goede indruk van de opleiding. Op basis van je ervaringen en de feedback die je krijgt kun je zelf beslissen of je start met de opleiding. Mocht je erachter komen dat de opleiding toch niet bij je past, dan heb je nog voldoende tijd om je op een andere opleiding te oriënteren.

Wil je meer achtergrondinformatie over matching? Bekijk de algemene informatie op deze pagina over matching bij de Universiteit Utrecht.

De matchingsactiviteiten van Rechtsgeleerdheid vinden plaats in 2020 op: 

  • Donderdag 9 april
  • Woensdag 27 mei
  • Vrijdag 5 juni
  • Vrijdag 26 juni

Uiterlijk twee weken van tevoren ontvang je hiervoor een uitnodiging. Deelname aan deze dag is verplicht, afhankelijk van het moment van je aanmelding word je uitgenodigd voor de matchingsdag van 9 april, 27 mei, 5 juni of 26 juni. Hoe eerder je je inschrijft hoe eerder je mee kunt doen aan de matchingsactiviteit.

Meldpunt studiekeuzecheck

Heb jij een klacht over hoe je bent geïnformeerd over de studiekeuzecheck, hoe deze is verlopen, over het advies dat je hebt gekregen? Meld deze of alle andere opmerkingen die je hebt over de studiekeuzecheck dan bij het meldpunt studiekeuzecheck. Dit is de website van het meldpunt