Feiten en cijfers

Studiesucces

Van de eerstejaars studenten van de opleiding Rechtsgeleerdheid in Utrecht, gaat gemiddeld 80% door naar het tweede studiejaar. Landelijk ligt dit percentage op 70%. Van degenen die doorgaan naar het tweede jaar, haalt 76% binnen vier jaar zijn diploma. Landelijk ligt dit percentage op 75%.

Nationale Studenten Enquête

Universiteit Utrecht jaarlijks deel aan de Nationale Studenten Enquête (NSE). De NSE wordt uitgevoerd door Stichting Studiekeuze123. Door het invullen van de enquête geven studenten feedback op wat er goed gaat maar ook wat er beter kan in het onderwijs en de voorzieningen bij de universiteit. De NSE 2018 is door 10.560 studenten van de Universiteit Utrecht ingevuld, een responspercentage van 33%. Voor het derde jaar op rij scoort de UU een overall score (‘je studie in het algemeen’) van 4.06 op een 5-puntsschaal. In de NSE is de opleiding Rechtsgeleerdheid gemiddeld gewaardeerd met een 4.0 op een schaal van 1 tot 5. Hieronder zie je een weergave van de waardering. 

Nationale Studenten Enquête 2018

Studie in Cijfers

Studie in Cijfers geeft je een beeld van alle oordelen over Rechtsgeleerdheid. Met dit overzicht kun je Rechtsgeleerdheid vergelijken met het landelijk gemiddelde van deze opleiding. Bekijk hier Studie in Cijfers. Bron: WO-Monitor, zomer 2016.