Feiten en cijfers

Studiesucces

Van de eerstejaars studenten van de opleiding Rechtsgeleerdheid in Utrecht, gaat ruim 80% door naar het tweede studiejaar. Landelijk ligt dit percentage lager, tussen de 60% en 80%. Van degenen die doorgaan naar het tweede jaar, haalt 75% binnen vier jaar het bachelordiploma. Ook op dit vlak ligt het landelijk percentage iets lager.

 

Studie in Cijfers

Bekijk Rechtsgeleerdheid in Studie in Cijfers voor het vergelijken van deze studie met het landelijk gemiddelde.