Selectie

Het Utrecht Law College zoekt studenten die zich extra intensief met de studie willen bezig houden en die nieuwsgierig zijn: je stelt vragen, bent kritisch en gaat regelmatig op zoek naar achtergronden. Je geeft prioriteit aan de studie en bent geïnteresseerd in het organiseren en bijwonen van extra inhoudelijke activiteiten.

Selectiecriteria

De selectiecriteria luiden als volgt:

  • Motivatie: aantoonbaar bewuste keuze voor de rechtenstudie en het Utrecht Law College;
  • Studieresultaten: ambitie en in staat om goede studieresultaten te behalen;
  • Academisch: academische nieuwsgierigheid, zoals op zoek gaan naar achtergronden, brede verbanden zien en creatieve oplossingen aandragen;
  • Activiteiten: verantwoordelijkheid willen dragen voor de eigen opleiding en bereidheid om een bijdrage te leveren aan het college (onder meer blijkend uit aantoonbare interesse in het organiseren en bijwonen van extra (studie-) activiteiten).

Hoe werkt de selectieprocedure?

Naast deelname aan de verplichte matching zijn dit de stappen die je voor de selectie moet doorlopen:

Vragen?

Bij vragen kun je contact opnemen met ulc@uu.nl.