Studieprogramma

Het eerste jaar 

Tijdens het eerste jaar van je bachelor maak je kennis met de belangrijkste bronnen, begrippen en beginselen van het recht. Je traint praktische vaardigheden zoals argumentatie en het opbouwen van een betoog. Je leert een probleem analyseren en met behulp van de wet en andere rechtsbronnen op te lossen. Je leert hoe recht functioneert binnen onze maatschappij. Je krijgt een inleiding op alle rechtsgebieden: privaatrecht, staats- en bestuursrecht, strafrecht, internationaal recht en Europees recht. Daarnaast volg je de vakken Grondslagen van recht en Perspectieven op recht.

Het tweede en derde jaar

Als je alle vakken van het eerste jaar hebt afgerond, ben je klaar met het basisprogramma. Je hebt dan genoeg voorkennis om te bepalen in welke rechtsgebieden je je verder wilt verdiepen en welk traject je kiest. De studieadviseurs organiseren een aantal bijeenkomsten om jou te vertellen over de trajecten en te helpen bij de trajectkeuze. Je kunt kiezen uit drie trajecten: het Toga-traject, het Notarieel traject of het Multidisciplinair traject.

Trajecten

Met de keuze voor een bepaald traject leg je de basis voor je master. Het Toga-traject bereidt je voor op een traditioneel juridisch beroep als advocaat, rechter of officier van justitie. Kies je voor het Notarieel traject dan krijg je, na afronding van dit traject, toegang tot de notariële master. Met de notariële master kun je vervolgens solliciteren als kandidaat-notaris (en wellicht op termijn tot notaris benoemd worden), als advocaat, of als jurist terecht bij bijvoorbeeld een bank- of verzekeringsinstelling. Kies je voor het multidisciplinair traject dan heb je een grotere vrijheid hoe je de studie verder wilt invullen. In aanvulling op de verplichte stof kies je 8 van de 10 voorgeschreven juridische cursussen. Daarnaast moet 45 EC aan niet-juridische cursussen behaald zijn. Wil je de drie trajecten vergelijken? Dan kan je kijken in dit schema met alle trajecten

Vakken 1e jaar
Blok 1
Inleiding Staats- en bestuursrecht
Wat doet de regering, een minister of een burgemeester precies? En wie controleert hen op de stevige juridische middelen die zij hebben als ze ingrijpen in het leven van burgers? Kan het anders, moet het wellicht anders? Deze vragen raken de kern van het inleidende vak Staats- en bestuursrecht.
Grondslagen van recht
Met de zoektocht naar de rechtsfilosofische en rechtstheoretische bouwstenen van het recht, sta je stil bij de vraag hoe het recht in staat is oplossingen te bieden voor de problemen van morgen.
Blok 2
Inleiding Privaatrecht I: Verbintenissenrecht
In dit vak maak je niet alleen kennis met het contractenrecht, maar leer je ook van alles over de onrechtmatige daad en het daaruit voortvloeiende recht op schadevergoeding.
Inleiding Strafrecht
Je volgt het verloop van een strafproces, vanaf de opsporing tot aan de uitspraak van de strafrechter. Ook analyseer je verschillende strafbare feiten. Wanneer is er sprake van opzet en wanneer ‘slechts’ van schuld? Daarvoor bekijk je arresten van de Hoge Raad.
Blok 3
Inleiding Privaatrecht II: Goederenrecht
Stel je hebt een huis gekocht, maar de notaris is vergeten de eigendomsoverdracht in het register aan te tekenen. Is het dan wel of niet jouw huis? En wat is eigenlijk een hypotheek of een pandrecht? Deze en tal van andere vragen komen in dit vak aan de orde.
Public International Law
In dit vak verwerf je kennis van de belangrijkste algemene leerstukken van het internationaal recht, zoals de aard en structuur van het internationaal recht, de afbakening van staatsgezag, rechtsmacht, immuniteit en internationaal strafrecht, staatsaansprakelijkheid, vrede en veiligheid en de rol van de Verenigde Naties en economisch recht.
Blok 4
Inleiding Europees recht
De Europese Unie pakt problemen aan die landsgrenzen overstijgen, zoals de financiële crisis en concurrentievervalsing. Maar hoe ver reiken haar bevoegdheden? En welke invloed heeft de EU op het Nederland en de Nederlanders van vandaag en morgen? Daarover leer je meer in dit vak.
Perspectieven op recht
In dit vak onderzoek je de idee van gelijkheid en het spanningsveld tussen gelijkheid en vrijheid. Je doet dat onder andere vanuit een maatschappelijk, moreel en historisch perspectief. Zo krijg je inzicht in twee van de belangrijke waarden van recht.
Vakken 2e en 3e jaar
Blok 1-4
Vervolgtraject
De invulling van het tweede en derde studiejaar wordt bepaald door de keuze die je maakt na het afronden van je eerste jaar.

Keuzeruimte

Na het eerste jaar heb je genoeg voorkennis om te bepalen in welke rechtsgebieden je je verder wilt verdiepen en welk traject je kiest. Je kunt kiezen tussen het Togatraject, het Notarieel traject of het Multidisciplinair traject. Met de keuze voor een bepaald traject leg je de basis voor je master. De vrije keuzeruimte kan op verschillende manieren worden ingevuld en is afhankelijk van het gekozen traject.

Jaarrooster en studielast

De hele bachelorstudie duurt drie jaar. Elk jaar bestaat uit vier blokken van tien weken. In de jaarkalender kan je zien wanneer de vier blokken beginnen. Elke periode wordt afgesloten met een tentamenweek. Het gemiddelde aantal contacturen (hoorcolleges, werkgroepen) is 12 tot 18 uur per week. Inclusief voorbereiding, studeren en het maken van opdrachten ben je ongeveer 30 tot 40 uur per week bezig met je studie.

Werkvormen

Er zijn verschillende onderwijsvormen. Soms is dat een hoorcollege, waarin een docent de stof bespreekt voor een groep studenten, grote lijnen aangeeft, vragen voorlegt en actualiteiten bespreekt. Soms is dat een werkgroep waarin je onder begeleiding van een docent oefent met een bepaald onderwerp. Ook neem je bij het ULC deel aan oefenrechtbanken, verdiepingsonderwijs en onderzoeksprojecten. 

Studeren vraagt een andere aanpak dan leren. Het vereist zelfstudie en discipline.
In Utrecht werken we met deeltoetsen. Per vak toetsen we op een aantal momenten je kennis en/of vaardigheden. Het totaal van deze deeltoetsen vormt je eindcijfer. Je krijgt dus volop de kans om naar een goed eindresultaat toe te werken.

Samenhang programma

De opleiding is erop gericht dat je een zelfstandige, kritische en creatieve jurist wordt. Je verwerft grondige kennis van de  kerngebieden van het recht en de samenhang ertussen. Daarbij besteden we ook aandacht aan de context van het recht. Je leert dat er verschillende invalshoeken en wetenschappelijke perspectieven zijn waaruit je juridische vraagstukken kunt analyseren. Verder zijn academische vaardigheden, zoals analyseren, argumenteren en presenteren minstens zo belangrijk.

Studielast

De bacheloropleiding duurt drie jaar. Elk jaar bestaat uit vier perioden van tien weken. Tijdens die periode heb je onderwijs en toetsen. Het gemiddelde aantal contacturen (hoorcolleges, werkgroepen) is 12 uur per week. Inclusief voorbereiding, studeren en het maken van opdrachten ben je ongeveer 35 tot 40 uur per week bezig met je vakken. Daarnaast zijn er nog de ULC-activiteiten waar je aan deelneemt. Met deze activiteiten ben je nog 5-10 uur per week bezig.

Praktijkcontacten

Vind je het interessant om al tijdens je studie kennis te maken met de praktijk? Dan zit je bij het Utrecht Law College op de juiste plek. Je woont gastlezingen bij en brengt een bezoek aan rechtbanken, notariskantoren, ministeries, banken en multinationale ondernemingen. Tijdens het eerste jaar ga je een aantal dagdelen op bezoek bij een advocatenkantoor of rechterlijke instantie. Je maakt kennis met de organisatie en voert een praktijkopdracht uit. In het eerste jaar neem je deel aan de oefenrechtbank. Je speelt daarbij de rol van advocaat, officier van justitie of rechter.

Grootte werkgroep

Een werkgroep bestaat uit ongeveer 25 studenten.

Begeleiding 

Bij het Utrecht Law College zit je minimaal twee jaar in dezelfde werkgroep en krijg je gedurende de hele bacheloropleiding begeleiding door een tutor. Je hebt een eigen studievereniging. Het introductiekamp, de inhoudelijke en sociale activiteiten, studiereizen en nog vele andere studiegerelateerde activiteiten maken je college tot een hechte gemeenschap waar je deel vanuit wil maken.

Bindend studieadvies

Bij het Utrecht Law College gaan we ervan uit dat je alle studiepunten (60 EC) en een 7 gemiddeld haalt. Als je in het eerste jaar één vak niet haalt, heeft dat nog geen gevolgen. Als je meer vakken niet haalt dan kun je niet doorgaan met het Utrecht Law College. Je kunt wel zonder studievertraging overstappen naar de opleiding Rechtsgeleerdheid.