Studieprogramma

De bacheloropleiding Utrecht Law College (ULC) duurt drie jaar en bevat alle onderdelen van de algemene opleiding Rechtsgeleerdheid. De eerste twee jaar bestaan uit een algemeen programma waarin je de belangrijkste rechtsgebieden en de beginselen van het recht bestudeert. Een aantal van de vakken heeft een honourscomponent. Dit betekent dat je extra stof bestudeert, extra opdrachten maakt en intensief aan de slag gaat met academische en professionele vaardigheden. Zo maak je bijvoorbeeld zelf een podcast over een strafrechtelijk onderwerp. Na het tweede jaar heb je veel keuzeruimte. Daarin kun je bijvoorbeeld een minor doen, keuzevakken volgen bij een andere bacheloropleiding, maar ook in het buitenland studeren of stage lopen. Je kunt er halverwege het tweede jaar ook voor kiezen om het notarieel programma te volgen. Dit bestaat uit een vast vakkenpakket. Je schrijft aan het einde van je bachelor een honoursbachelorscriptie.

Hoe ziet het studieprogramma eruit?

Hieronder vind je in het kort het studieprogramma van het Utrecht Law College. Naast dit onderwijs neem je deel aan extra ULC-activiteiten.

Werkvormen

Tijdens je opleiding volg je hoorcolleges, werkgroepen en workshops. In een hoorcollege bespreekt de docent de stof voor een grote groep studenten. In een werkgroep en in de workshops ga je met circa 25 ULC-studenten en een docent intensief aan de slag met deze stof. In de eerste twee jaar is dit een vaste werkgroep. Deze werkgroep heeft een tutor die gedurende de hele bacheloropleiding een vast aanspreekpunt is en je intensief begeleidt. Daarnaast biedt het ULC ook andere werkvormen zoals een ministage, oefenrechtbank en symposia. Het gemiddelde aantal contacturen is 16-18 uur per week. Naast het volgen van colleges, het uitvoeren van groepswerk en het bijwonen en/of organiseren van extra activiteiten, zul je ook veel tijd aan zelfstudie besteden. Inclusief voorbereiding, studeren en het maken van opdrachten ben je fulltime bezig met je studie.

Toetsen en tentamens

Elk jaar bestaat uit vier perioden van tien weken, waarin je in totaal acht vakken volgt. Per vak toetsen we op een aantal momenten je kennis en/of vaardigheden. Bijvoorbeeld met een kennistoets, verslag, presentatie of essay. Het totaal van deze deeltoetsen vormt je eindcijfer. Je sluit de opleiding af met een honoursbachelorscriptie. 

Studiebegeleiding 

Naast je tutor kun je ook terecht bij de studieadviseur. Zij bieden ondersteuning bij studie-gerelateerde zaken, maar ook bieden zij begeleiding en advies bij zaken die niet direct met je opleiding te maken hebben. Daarnaast krijg je intensieve begeleiding van docenten.

Bindend studieadvies

In het eerste jaar van de opleiding geldt een bindend studieadvies. Bij het ULC geldt dat als je meer dan één vak niet haalt, je niet door kunt gaan met het honoursprogramma. Je kunt wel zonder studievertraging overstappen naar de opleiding Rechtsgeleerdheid, ook na het eerste jaar. Als je aan de vereisten van het ULC hebt voldaan, ontvang je aan het einde van de opleiding het ULC-getuigschrift bij het bachelordiploma. Daarvoor is o.a. vereist dat je als gemiddeld cijfer voor alle vakken het onafgeronde cijfer 7 of hoger hebt behaald en een actieve bijdrage hebt geleverd aan de onderdelen van het ULC-programma.