Selectie

Het Utrecht Law College is op zoek naar studenten die zich extra intensief met de rechtenstudie willen bezig houden; studenten die hun wensen en ambities terugzien in het programma van het Utrecht Law College.

Daarnaast kijken we naar de volgende criteria. Niet elke ULC’er hoeft hieraan in dezelfde mate te voldoen. We beoordelen de criteria in onderlinge samenhang:

 • Aantoonbaar bewuste keuze voor de rechtenstudie en het Utrecht Law College;
 • Ambitie en in staat om goede studieresultaten te behalen;
 • Gemotiveerd en in staat om binnen dit honoursprogramma te studeren;
 • Academische nieuwsgierigheid, zoals op zoek gaan naar achtergronden, brede verbanden zien en creatieve oplossingen aandragen;
 • Verantwoordelijkheid willen dragen voor de eigen opleiding en bereidheid om een bijdrage te leveren aan het college;
 • Aantoonbare interesse in het organiseren en bijwonen van extra (studie)activiteiten.

Selectie

De selectieprocedure voor het Utrecht Law College ziet er als volgt uit. Naast deelname aan de verplichte matching zijn dit de stappen die je moet doorlopen: 

 1. Inschrijven via Studielink
 2. Uploaden van de benodigde documenten (zie alle informatie bij stap 2 hieronder)
 3. Het voeren van een motivatie gesprek
 4. De definitieve toelating

Stap 1: Inschrijven via Studielink
Voldoe je aan de toelatingscriteria en wil je in aanmerking komen voor het Utrecht Law College, schrijf je uiterlijk op 1 april 2020 in via Studielink. Zie voor meer informatie over inschrijven deze pagina.

Stap 2: Uploaden van benodigde documentatie

 • Het Utrecht Law College aanmeldingsformulier; inclusief motivatiebrief van maximaal 1 A-4.
 • Aanbeveling van een docent, mentor of schooldecaan die goed zicht op heeft op je capaciteiten. Je kan hiervoor dit format gebruiken: aanbevelingsformulier
 • Een overzicht van behaalde eindexamenresultaten, eventueel aangevuld met resultaten van een HBO-vervolgopleiding. Indien eindexamenresultaten nog niet beschikbaar zijn, stuur ons dan een volledige kopie je meest recente cijferlijst van het VWO. Indien dit een kopie van je digitale schooldossier is zorg dan dat je eigen naam ook in beeld is.
 • Curriculum vitae (bij voorkeur voorzien van een foto);

De motivatiebrief mag maximaal 1 A-4 zijn en moet de volgende gegevens bevatten:

 • Waarom je rechten wilt studeren;
 • Waarom je toegelaten wilt worden tot het Utrecht Law College;
 • Welke kwaliteiten je hebt die niet of onvoldoende uit de reeds verstrekte gegevens blijken;
 • Welke andere interesses je hebt (bv. hobby’s, activiteiten op school, baan, vrijwilligerswerk).

Stap 3: Motivatiegesprek
Na een brievenselectie nodigen we kandidaten uit voor een gesprek. We organiseren verschillende gespreksrondes: in januari, maart en april. Als je je vroeg aanmeldt kunnen we je ook vroeg uitnodigen voor een gesprek. Dat is wel zo prettig als je bijvoorbeeld eindexamens hebt in de tweede helft van mei.

Aanmelddata

Gespreksronde

 Tussen 1 oktober en 30 november 2018

 In januari 2019 

 Tussen 1 december 2018 en 28 februari 2019 

 In maart 2019

 Tussen 1 maart en 31 maart 2019

 In april 2019

Stap 4: Definitieve inschrijving
Heb je meegedaan aan de selectiegesprekken (januari, maart of april), dan ontvang je uiterlijk in mei een bericht waarin staat of je bent aangenomen.

LET OP: Mocht je in alle periodes verhinderd zijn om op gesprek te komen, dan kun je na het eerste semester gebruik maken van de (beperkte) zij-instroommogelijkheid vanuit de opleiding Rechtsgeleerdheid. Alle eerstejaars krijgen over die mogelijkheid automatisch bericht vanuit het Studiepunt aan het eind van het eerste semester (ongeveer begin december). Het betreft dan wel een beperkt aantal plaatsen.

Meer informatie?
Bij vragen kun je contact opnemen met ulc@uu.nl.