Honoursonderwijs

Dit honoursprogramma heeft een intensief karakter en de begeleiding is persoonlijk. Je volgt onderwijs in je eigen vaste ULC-werkgroep. Voor een deel zal dat hetzelfde onderwijs zijn als dat van de opleiding Rechtsgeleerdheid, maar voor een groot deel volg je een ander - verdiepend en verbredend - programma. Zo volg je van sommige vakken een honoursvariant, heb je al vanaf het eerste jaar contact met de juridische praktijk en volg je een uitgebreid extra-curriculair programma (met workshops, lezingen, excursies, seminars en buitenlandreizen, en modules waarvoor je zelf onderwerpen aandraagt). Al in het eerste jaar doe je praktijkervaring op tijdens de oefenrechtbank. Je speelt daarbij de rol van advocaat, officier van justitie of rechter. Ook ga je een aantal dagdelen een mini-stage lopen bij bijvoorbeeld een advocatenkantoor of rechterlijke instantie. Je maakt kennis met de organisatie en voert een praktijkopdracht uit.

ULC_Honouronderwijs_samenwerken