Feiten en cijfers

Studiesucces

Van alle toegelaten ULC-studenten ontvangt 78% het ULC-getuigschrift. Vrijwel alle studenten studeren binnen vier jaar af. Degenen die langer dan drie jaar studeren, behalen meer studiepunten doordat ze extra vakken volgen.

Nationale Studenten Enquête

Universiteit Utrecht jaarlijks deel aan de Nationale Studenten Enquête (NSE). De NSE wordt uitgevoerd door Stichting Studiekeuze123. Door het invullen van de enquête geven studenten feedback op wat er goed gaat maar ook wat er beter kan in het onderwijs en de voorzieningen bij de universiteit. De NSE 2018 is door 10.560 studenten van de Universiteit Utrecht ingevuld, een responspercentage van 33%. Voor het derde jaar op rij scoort de UU een overall score (‘je studie in het algemeen’) van 4.06 op een 5-puntsschaal. In de NSE is de opleiding Rechtsgeleerdheid gemiddeld gewaardeerd met een 4.0 op een schaal van 1 tot 5. Hieronder zie je een weergave van de waardering. 

Nationale Studenten Enquête 2018