Recht is overal en je hebt er elke dag mee te maken. De studie past wellicht bij jou als je het leuk vindt om je bezig te houden met vraagstukken zoals:

  • Wat mag Facebook doen met mijn afbeeldingen?
  • Mag een rechter of advocaat een hoofddoek dragen?

In onze snel veranderende samenleving moet ons rechtssysteem de mensen zekerheid bieden en helpen om conflicten op te lossen. Maar ook zwakkeren beschermen en het optreden van (machtige) overheden reguleren. Dat vraagt om gedreven juristen die actief willen bijdragen aan de wereld om hen heen.

In Utrecht leiden we studenten op tot juristen die oog hebben voor de maatschappij en meewerken aan het recht van morgen. Tijdens het eerste jaar van je bachelor maak je kennis met de belangrijkste bronnen, begrippen en beginselen van het recht. Je traint praktische vaardigheden zoals argumentatie en het opbouwen van een betoog. Je leert een probleem analyseren en dat met behulp van de wet en andere rechtsbronnen op te lossen. Je leert hoe het recht functioneert binnen onze maatschappij. Je krijgt een inleiding op alle rechtsgebieden: privaatrecht, staats- en bestuursrecht, strafrecht, internationaal recht en Europees recht. Daarnaast volg je de vakken Grondslagen van recht en Perspectieven op recht. 

Kiezen voor het Utrecht Law College

Universiteit Utrecht biedt naast de opleiding Rechtsgeleerdheid het Utrecht Law College (ULC). Het ULC is het honoursprogramma voor de student die zich kleinschaliger en intensiever wil voorbereiden op de juridische praktijk van morgen. Het Utrecht Law College bestaat uit twee verschillende colleges, Sirius en Tilia. Elk college heeft zijn eigen studievereniging met leden die hecht met elkaar optrekken. Je doet mee aan allerlei activiteiten en organiseert die ook zelf. Denk aan excursies, buitenlandreizen, studiegroepen, symposia en lezingen over actuele thema’s. Je kunt rekenen op de enthousiaste steun van de docenten die verbonden zijn aan het Utrecht Law College. De studieverenigingen organiseren ook de modules die het ULC zo uniek maken: reeksen activiteiten waarbij studenten zich extra verdiepen in een bepaald onderwerp dat verband houdt met de studie.

Samenvatting

Vorm:
Voltijd
Voertaal:
Nederlands
Tijdsduur:
3 jaar
Studiepunten:
180
Begin:
September
Collegegeld:
  • Nederlandse en andere EU/EEA studenten (wettelijk tarief – voltijd 2017-2018): € 2.006
  • Instellingstarief 2017-2018: € 7.993 (EU), € 9.100 (niet-EU)
Aangeboden door:
Recht, Economie, Bestuur en Organisatie
Titulatuur: Dit bachelorprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
LLB (Bachelor of Laws)
Croho-code:
50700