Recht is overal en je hebt er elke dag mee te maken

De studie Rechtsgeleerdheid past wellicht bij jou als je het leuk vindt om je bezig te houden met uiteenlopende vraagstukken zoals:

 • Welk gedrag is rechtmatig en hoe kunnen regels worden geïnterpreteerd?
 • Wanneer kan iemand strafrechtelijk worden vervolgd?
 • Wat zijn de juridische consequenties van allerlei (technologische) innovaties?
 • Zijn er beperkingen aan eigendom?
 • Welke invloed heeft het internationale en Europese recht?

In onze snel veranderende samenleving moet het rechtssysteem mensen zekerheid bieden en helpen om conflicten op te lossen. Het rechtssysteem moet ook kwetsbare mensen beschermen en het optreden van (machtige) overheden reguleren. Dat vraagt om gedreven juristen die actief willen bijdragen aan de wereld om hen heen. 

Kiezen voor het Utrecht Law College

Universiteit Utrecht biedt binnen de opleiding Rechtsgeleerdheid het Utrecht Law College (ULC). Het ULC is het honoursprogramma voor de student die zich intensiever en in community-verband wil voorbereiden op de juridische maatschappij van morgen. Zo volg je een aantal vakken in de honoursvariant en doe je extra activiteiten waarvoor je ook studiepunten krijgt. Het Utrecht Law College heeft twee studieverenigingen: Sirius en Tilia. Deze studieverenigingen vormen samen met de docenten een zogenoemde academische community. De studenten organiseren modules die het ULC zo uniek maken: reeksen bijeenkomsten waarbij studenten zich extra verdiepen in een bepaald onderwerp dat verband houdt met de studie.

Voorbeelden van modules zijn:

 • Kunst en recht
 • Rechtsstaat en democratie
 • Militair recht
 • Beroepsethiek
 • CSI

Daarnaast doe je mee aan allerlei activiteiten en organiseer je die ook zelf. Denk aan workshops, lezingen, excursies, seminars en buitenlandreizen. Hierbij kun je uiteraard rekenen op de enthousiaste steun van de docenten die verbonden zijn aan het Utrecht Law College.

Meewerken aan het recht van morgen

In Utrecht leiden we studenten op tot juristen die oog hebben voor de maatschappij en meewerken aan het recht van morgen. Tijdens het eerste jaar van je bachelor maak je kennis met de belangrijkste bronnen, begrippen en beginselen van het recht. Je traint praktische vaardigheden zoals argumentatie en het opbouwen van een betoog. Je leert een probleem analyseren en dat met behulp van de wet en andere rechtsbronnen op te lossen. Je leert hoe het recht functioneert binnen onze maatschappij. Je krijgt een inleiding op alle rechtsgebieden: privaatrecht, staats- en bestuursrecht, strafrecht, internationaal recht en Europees recht. Daarnaast volg je de vakken Grondslagen van recht en Perspectieven op recht. 

Samenvatting

Vorm:
Voltijd
Voertaal:
Nederlands
Tijdsduur:
3 jaar
Studiepunten:
180
Begin:
September
Collegegeld:
 • Nederlandse en andere EU/EEA studenten (wettelijk tarief – voltijd 2022-2023): € 2.209
 • Instellingstarief 2022-2023: € 9.895 (EU), € 11.000 (niet-EU)
Aangeboden door:
Recht, Economie, Bestuur en Organisatie
Titulatuur: Dit bachelorprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
LLB (Bachelor of Laws)
Croho-code:
50700