Waarom in Utrecht

 • Kies uit een breed aanbod

 • Richt een groot deel van je studie zelf in

 • Volg college bij inspirerende toponderzoekers

 • Daag jezelf uit met een honoursprogramma

 • Kies voor een pittige opleiding met weinig uitval

Breed onderwijsaanbod

In het studieprogramma van Psychologie in Utrecht richt je je op de volgende vakgebieden:

 • psychische en lichamelijke gezondheid; slecht aangepast en afwijkend gedrag en psychische factoren die dit beïnvloeden
 • psychologische ontwikkeling, met nadruk op de kinder- en jeugdperiode
 • basisverrichtingen, zoals leren, herinneren en taalgebruik
 • gezond en effectief functioneren van individuen, teams en organisaties
 • sociale invloeden op gedrag en de toepassing van kennis daarover binnen organisaties

Veel specifieke expertise

De Utrechtse opleiding Psychologie is groot. Er studeren meer dan 2000 studenten en er werken zo’n 250 docenten en onderzoekers. Het voordeel hiervan is dat je met veel deelgebieden van de psychologie kennis kunt maken en dat er veel specifieke expertise aanwezig is, zowel in het onderwijs als in het onderzoek.

Intensieve studiebegeleiding

Psychologie kent jaarlijks een instroom van zo'n 500 eerstejaarsstudenten. Om te zorgen voor binding met je medestudenten en de opleiding word je als eerstejaarsstudent ingedeeld in werkgroepen van maximaal 18 studenten. Je zit het hele jaar in dezelfde werkgroep. Elke student krijgt een tutor (docent) en een mentor (student) toegewezen. Deze tutor is het hele jaar tevens je werkgroepdocent, volgt je studievoortgang en zal waar nodig actie ondernemen.
In het eerste studiejaar vinden er groepsbijeenkomsten, opdrachten en gesprekken plaats. De mentoren fungeren als een laagdrempelige vraagbaak en als ervaringsdeskundige (student) met een netwerk. Zij helpen je bij je oriëntatie op de opleiding, de faculteit, de universiteit en de stad.

Psychologie studeren in het buitenland

Studeren in het buitenland geeft je een boeiende ervaring die goed is voor jouw persoonlijke en academische ontwikkeling. Met deze ervaring beweeg je je makkelijker in het internationale werkveld van psychologen. Er zijn uitwisselingsovereenkomsten met tal van buitenlandse universiteiten.

Actieve studievereniging

Alcmaeon is de studievereniging voor Psychologiestudenten aan de Universiteit Utrecht. Zij organiseren allerlei activiteiten - van lezingen en congressen tot feestjes, studiereizen en culturele activiteiten zoals toneelvoorstellingen.

Onderzoek binnen psychologie

Binnen psychologie wordt op verschillende gebieden onderzoek gedaan, bijvoorbeeld naar:

 • stoornissen, zoals angst- en dwangklachten, rouw en verlies, trauma
 • (visueel) geheugen
 • aandacht en de hersendelen die daarbij betrokken zijn
 • emoties en de invloed van hormonen
 • ontwikkeling van kinderen en invloed van school
 • sociale beïnvloeding door bijvoorbeeld voorlichting en reclame
 • human resource management

Een voorbeeld van een actueel onderzoek (door dr. Serge Dumoulin): uit beelden van een zeer sterke MRI-scanner blijkt dat bij het zien van 1 appel een ander deel van de hersenen reageert dan bij het zien van 2 appels. Zo wordt duidelijk hoe het brein hoeveelheden organiseert.

Wat zeggen onze studenten?

Lees ook eens wat een van onze studenten te vertellen heeft over haar opleiding. Wat vindt bijvoorbeeld Bloys, die momenteel Psychologie studeert, van haar studie?

Honours College Sociale Wetenschappen

Zoek je extra uitdaging en wil je nóg meer uit je studie en uit jezelf halen? Het Honours College Sociale Wetenschappen biedt je een uitdagend driejarig programma met kleinschalig en interactief onderwijs om je te verdiepen, te verbreden en te ontwikkelen op je eigen vakgebied.

Utrecht studentenstad

Utrecht is een echte studentenstad met veel en divers aanbod op het gebied van sport, cultuur en vrije tijd. Lees meer over de Utrechtse Introductietijd (UIT), op kamers gaan, studentenorganisatiescultuur en sport, en uitgaan in Utrecht.

Voor uitgebreide informatie over de opleiding Psychologie en de UU bezoek je onze Open dag.
Wil je zelf ervaren hoe het is om hier te studeren, meld je dan aan voor een meeloopdag.