Veelgestelde vragen

Meedoen aan de selectie

Welke algemene aanmeldingsstappen moet ik doorlopen om mee te kunnen doen aan de selectie van een opleiding met numerus fixus?
Ga voor meer informatie naar www.uu.nl/fixus.

Ik ben al geslaagd, mag ik meedoen aan de selectie?
Aan de selectie van de opleiding Psychologie in Utrecht mag iedereen deelnemen die aan de toelatingseisen voor psychologie voldoet, dus ook mensen met een vwo-diploma die nu een andere studie volgen of die een jaar in het buitenland zijn geweest.

Ik ben deficiënt in één of meer vwo-vakken, heb een afwijkend diploma / ben bezig een afwijkend diploma te halen, mag ik meedoen aan de selectie?
Klik hier voor meer informatie.

Ik heb een internationaal diploma, mag ik meedoen aan de selectie?
Voor het geval je dat nog niet hebt gedaan, adviseren wij je om de website van het Admissions Office van de Universiteit Utrecht te bekijken. Het Admissions Office controleert of je een geschikt diploma hebt om in Nederland psychologie te studeren. Om deel te kunnen nemen aan de selectieprocedure moet deze controle uiterlijk 31 januari worden aangevraagd.

Ik heb vorig jaar meegedaan aan de selectie, mag ik nogmaals meedoen?
In totaal kun je drie keer deelnemen aan de selectie van de opleiding Psychologie in Utrecht. Als je eerder hebt deelgenomen maar niet bent geplaatst, kun je er dus voor kiezen om aankomend jaar opnieuw mee te doen.

Ik wil dit jaar meedoen met de selectie en pas een jaar later beginnen met studeren. Mag dat?
Nee, dat is niet mogelijk. Aan de selectie voor toelating tot een studiejaar kunnen geen rechten worden ontleend voor de toelating tot een volgend studiejaar.

Ik ben woonachtig in het buitenland en kan niet in Utrecht aanwezig zijn op de selectiedagen. Kan ik op een andere manier alsnog meedoen aan de selectie?
Als je woonachtig bent in het buitenland kun je een verzoek doen om online mee te doen. Zie het reglement voor algemene informatie. Meld jezelf hiervoor uiterlijk 1 februari aan via de e-mail: selectiepsychologie@uu.nl.

Ik kan niet aanwezig zijn op de selectiedag en de voorgaande veelgestelde vraag is niet op mij van toepassing. Kan ik op een andere manier alsnog meedoen aan de selectie?
De selectieperiode van de opleiding Psychologie in Utrecht is van zaterdag 22 februari tot en met donderdagavond 27 februari 2020. Je moet volledig deelnemen aan en aanwezig zijn tijdens de selectieperiode om een rangnummer te krijgen. Ben je woonachtig in het buitenland of ben je tijdens de selectieperiode een aaneengesloten periode van 3 maanden of langer in het buitenland dan kun je een verzoek indienen om online mee te doen.

Aanstaande studenten die zichzelf naast de opleiding Psychologie ook hebben aangemeld voor een andere opleiding waarvan er gelijktijdig een verplichte selectieperiode is, mogen bij de opleiding Psychologie een verzoek indienen om de selectiedag van zaterdag 22 februari van Psychologie online te volgen. Wanneer de student een verzoek doet om de selectie (gedeeltelijk) online te volgen, ontvangen we onder andere graag een bewijs dat hij/zij woonachtig bent is het buitenland, meer dan 3 maanden in het buitenland verblijft, of dat hij/zij deelneemt aan een andere verplichte selectie. Bij de andere activiteiten binnen de selectie van Psychologie dienen zij wel aanwezig te zijn. Verzoeken dienen uiterlijk voor 1 februari ingediend te zijn.

Zijn er kosten verbonden aan het meedoen aan de selectie van Psychologie?
Nee, deelname is gratis. Houd er wel rekening mee dat je op de selectiedagen naar Utrecht moet komen en dat de reis- en eventuele verblijfskosten hiervoor voor eigen rekening zijn.

Selectiepoging

Ik wil me terugtrekken uit de selectieprocedure. Wat zijn de consequenties?
Besef dat ingeschreven staan in Studielink op en na 15 januari automatisch betekent dat je een selectiepoging voor de selectie Psychologie in Utrecht verbruikt. Als je je uitschrijft ná 15 januari, dan kun je deze poging niet ongedaan maken. Uitschrijven vóór 15 januari kan wel zonder gevaar voor het verliezen van een selectiepoging.

Als je je toch na 15 januari wilt terugtrekken, doe dit dan bij voorkeur uiterlijk 7 februari 2020. Op die manier kunnen wij voorkomen dat jij informatiemails ontvangt over de selectieperiode en het verdere verloop van de selectieprocedure. Geef je afmelding aan ons door via selectiepsychologie@uu.nl. Daarnaast moet je je ook uitschrijven in Studielink.

Ik heb een inschrijfverzoek in Studielink gedaan en heb een werkdag later geen vragenformulier ontvangen in mijn mailbox. Wat moet ik doen?
Het vragenformulier wordt vanaf eind oktober 2019 verstuurd. Als je je voor die datum hebt ingeschreven en je op 1 november nog geen vragenformulier in je e-mailbox hebt ontvangen (check ook je spamfolder), neem dan contact op met selectiepsychologie@uu.nl. Neem ook contact met ons op als je je op of na 30 oktober 2018 hebt ingeschreven en je een werkdag later geen vragenformulier in je e-mailbox hebt ontvangen (check ook je spamfolder). 

Moet ik een gewaarmerkte kopie van mijn cijferlijst meesturen met het vragenformulier?Je cijferlijst moet je uploaden via het vragenformulier. Upload deze pdf op de juiste plek in het vragenformulier.

Daarnaast controleert de Centrale Studenten Administratie (CsA) in juni alle diploma’s van geselecteerde studenten. Hoe dat in zijn werk gaat, kun je hier lezen bij stap 6.

Ik heb een functiebeperking en heb aanvullende faciliteiten nodig op de selectiedag. Hoe kan ik die aanvragen?
Dien een verzoek voor extra voorzieningen uiterlijk 1 februari in via selectiepsychologie@uu.nl.

Vergeet niet je contract mee te sturen.

Waar vind ik mijn studentnummer dat ik nodig heb tijdens de selectieperiode?
Het studentnummer is het nummer dat je na je inschrijving in Studielink van de Universiteit Utrecht hebt ontvangen. Het bestaat uit 7 cijfers. Je studentnummer staat onderaan iedere mededeling die je ontvangt vanuit OSIRIS Online Application.

Rangnummer

Wanneer ontvang ik mijn rangnummer?
15 april krijg je je rangnummer. Als je rangnummer gunstig genoeg is voor plaatsing (1 t/m 600), dan krijg je op 15 april ook direct een plaats aangeboden. Die moet je binnen 2 weken accepteren. Heb je een hoger rangnummer, houd dan je mail (en spamfolder) goed in de gaten. Het is goed mogelijk dat je later dan 15 april een plaats aangeboden krijgt als een andere kandidaat zich terugtrekt. Ook dan moet je die binnen 2 weken accepteren.

Op welke criteria is de ranking gebaseerd?
Zie eerdere tekst.

Wat zijn de vervolgstappen als ik op basis van mijn rangnummer niet geselecteerd word?
In totaal mag je drie jaren deelnemen aan de selectie van Psychologie in Utrecht. Daarbij wordt niet gekeken naar je uitslag van het voorgaande jaar. Aan de selectie voor toelating tot een studiejaar kunnen namelijk geen rechten ontleend worden voor de toelating tot een volgend studiejaar.

Wat zijn de vervolgstappen als ik een (redelijk) gunstig rangnummer ontvang, maar (nog) geen plaats aangeboden krijg?
Als je een (redelijk) gunstig rangnummer ontvangt, bestaat er alsnog een kans dat je in de periode mei-uiterlijk 15 september een plaats aangeboden krijgt als andere kandidaten zich terugtrekken. Hoe gunstiger je rangnummer is, hoe meer kans je hierop maakt.

Houd rekening met een eventuele kans dat je ook in de periode mei-15 september geen plaats aangeboden krijgt voor de opleiding Psychologie in Utrecht. Het is dus belangrijk om goed na te denken over een tweede studiekeuze.

Ik ben het niet eens met mijn rangnummer. Welke stappen kan ik dan nemen?
Mail eerst naar selectiepsychologie@uu.nl om te kijken of jouw vragen beantwoord kunnen worden of dat er een schikking mogelijk is. Ben je niet tevreden met het antwoord dan staat in de toelichting op het rangnummer bij welke instantie je bezwaar kunt aantekenen.

Als blijkt dat er een fout is gemaakt in de selectieprocedure - dit kan mogelijk duidelijk worden in de schikkingsperiode of tijdens de afhandeling van je bezwaar door de Geschillenadviescommissie - dan zal je bezwaar gegrond verklaard worden door de Geschillenadviescommissie en zal opnieuw naar je rangnummer gekeken worden. 
Voorbeeld van een procedurefout: de score voor één van de selectiecriteria is foutief geregistreerd.

In andere gevallen, bijvoorbeeld: jij vindt dat je heel erg gemotiveerd bent en dat je op grond daarvan echt een plaats moet krijgen, of je vindt dat je door de beoordelaars een te lage score hebt gekregen voor je reflectie op aspecten van motivatie, of er waren persoonlijke omstandigheden waardoor je niet goed hebt kunnen studeren voor het meerkeuzetentamen, zal een bezwaar hoogstwaarschijnlijk ongegrond verklaard worden en zal geen gunstiger rangnummer toegekend worden.

Ik heb een plaats voor een andere opleiding Psychologie aangeboden gekregen, maar wil wegens persoonlijke redenen liever in Utrecht studeren. Kan ik ruilen?
Nee, dit is niet mogelijk. De selectiecriteria voor de verschillende opleidingen Psychologie in Nederland zijn te verschillend van elkaar. Een Bewijs van Toelating ontvangen voor een andere opleiding Psychologie in Nederland betekent dan ook dat je alleen in die stad kunt gaan studeren. Ruilen voor een plaats in Utrecht behoort niet tot de mogelijkheden.