Selectieprocedure en -criteria

Selectiecriteria

Wij selecteren door middel van de volgende selectiecriteria:

 

 1. Aantoonbare bereidheid en het vermogen tot het leveren van een studie- inspanning ter voorbereiding op de opleiding Psychologie. Dit wordt geoperationaliseerd in het voorbereiden van en deelnemen aan de selectie-activiteit en het afleggen van een selectietoets. Dit bestaat uit het digitaal inleveren van twee opdrachten en het maken van een meerkeuze-tentamen. Uiterlijk 8 februari is het huiswerk online beschikbaar;
 2. Overgangscijfers van 5 naar 6 vwo of indien al behaald de eindcijfers van 6 vwo. Als de kandidaat alleen een havo diploma heeft behaald, dan worden de cijfers van 5 havo meegenomen. Mocht er geen havo of vwo diploma zijn, dan krijgt de kandidaat het gemiddelde van alle kandidaten toegewezen. De cijfers worden geoperationaliseerd als criterium door het gemiddelde cijfer van de kandidaat te bepalen;
   

 3. Non-grade-based/non-cognitieve factoren (waaronder motivatie). Dit wordt geoperationaliseerd door het invullen van de vragenlijst.

 

Criteria 1 en 2 worden in gelijke mate meegewogen in de scores van de kandidaten. Criterium 3 wordt gebruikt om te differentiëren tussen kandidaten die volgens criteria 1 en 2 overeenkomstig scoren.

Selectieprocedure

SELECTIEPROCEDURE

Stap 1 – keuze maken

 • Open dag bezoeken: vrijdag 15 of zaterdag16 november 2019.
 • Verzoek tot inschrijven via Studielink vanaf 1 oktober tot en met uiterlijk 15 januari 2020.
  Let op! Je hebt hier een DigiD voor nodig. De aanvraag van een DigiD bij de Rijksoverheid kost 5 dagen.
  Let op! Schrijf je in voor de bachelor Psychologie en kies het juiste collegejaar (start september 2020).
 • Internationaal diploma: uiterlijk 31 januari diploma laten controleren door het Admissions Office.

Stap 2 – oriëntatie

Als je je voor meerdere opleidingen van de Universiteit Utrecht hebt aangemeld, ontvang je per opleiding een bericht met het verzoek een formulier in te vullen. Je doorloopt dus een procedure per opleiding. Heb je daarnaast een buitenlands diploma, dan wordt voor de diplomacontrole ook nog een apart proces opgestart. Het is van belang om elk proces volledig te doorlopen en alle gevraagde acties uit te voeren.

 

Stap 3 – voorbereiding op selectiedag

 • Vragenformulier invullen en verzenden: uiterlijk 31 januari 2020. Invullen van het vragenformulier is een verplicht onderdeel van de selectieprocedure. 
  Kandidaten die hun vragenformulier niet op tijd volledig hebben ingevuld, mogen niet deelnemen aan de selectiedagen en krijgen geen rangnummer. Zij verspelen hiermee wel een selectiepoging voor Psychologie.
 • Je krijgt op vrijdag 7 februari 2020 de inloggegevens voor de elektronische leeromgeving Blackboard. Let dus goed op je mail, zodat je deze gegevens ontvangt en je kan inloggen. Werkt het niet? Ga dan eerst naar www.uu.nl/wachtwoordvergeten, en gebruik je studentnummer als gebruikersnaam. Lukt dit nog niet, neem dan contact met ons op (selectiepsychologie@uu.nl).
 • Studiestof bestuderen: je krijgt twee weken van te voren toegang tot de stof.
 • Opdrachten bekijken.
 • Informatie over de selectiedagen goed lezen. Deze informatie wordt twee weken van tevoren opgestuurd.

Stap 4 – selectieperiode

 • Datum: zaterdag 22 februari 2020 t/m donderdag 27 februari 2020.
 • Op zaterdag 22 februari volg je onderwijs.
 • Op maandag 24 en donderdag 27 februari lever je opdrachten in.
 • Donderdagavond 27 februari tentamen maken in Utrecht.
 • Er zijn geen kosten verbonden aan deelname, afgezien van eventuele reiskosten.
 • Tijdens zaterdag 22 februari (gehele dag) en donderdagavond 27 februari is aanwezigheid verplicht.

Stap 5 – uitslag selectie

 • Aan de hand van de selectiecriteria wordt de uitslag van de selectie bepaald in de vorm van een ranking.
 • Je ontvangt je rangnummer via Studielink: 15 april 2020.
 • Als je rangnummer gunstig genoeg is voor plaatsing (1 t/m 600) krijg je direct een plaats aangeboden.
 • Het is ook mogelijk dat je later dan 15 april een plaats aangeboden krijgt als een andere kandidaat zich terugtrekt of gezakt is.
 • Let op! Houd vanaf 15 april wekelijks je e-mail inclusief je spamfolder in de gaten of je een plaats aangeboden krijgt. Doe dit ook in je vakantie!

Stap 6 – inschrijving afronden

 • Als je een plaats aangeboden krijgt, moet je die binnen 2 weken via Studielink accepteren. Doe je dit niet dan ben je je plaats kwijt en kun je dit jaar geen Psychologie in Utrecht studeren.

Meer weten?

Bekijk de algemene aanmeldingsstappen die je moet doorlopen voor een opleiding met numerus fixus.

Informatie over overgangscijfers 5-6 vwo

Overgangscijfers 5-6 vwo

Op het vragenformulier moet je cijfers invullen. Je kan 6 vwo cijfers invullen, als je bijvoorbeeld al je vwo hebt afgerond. Ben je nog bezig met je vwo dan vul je de cijfers in van je overgangsrapport van 5 naar 6 vwo. Heb je geen vwo, dan vul je de cijfers van havo in. Er wordt in het vragenformulier ook nog gevraagd naar eventuele vervolgopleidingen.

Naast het invullen van je cijfers in het vragenformulier, moet je ze ook via datzelfde vragenformulier uploaden. Als je zelf niet (meer) beschikt over jouw overgangscijfers, vraag die dan tijdig op bij je oude middelbare school. Houd hierbij rekening met een paar dagen verwerkingstijd.

Vul altijd jouw (overgangs)cijfers in, ook als die niet zo goed zijn. Doe je vwo of heb je vwo gedaan, maar ben je deficiënt in één of meer vakken? Laat die vakken dan leeg in het vragenformulier. Je mag ook aan onze selectieprocedure meedoen als je geen regulier vwo doet of hebt afgerond. Denk hierbij aan mensen die (in 1 of meer jaar) vwo op het VAVO doen en aan mensen met een buitenlands diploma, met een hbo-propedeuse of met een hbo-diploma.

Let op! Het is niet de bedoeling dat je in het formulier iets anders invult dan wat er wordt gevraagd. Neem bij twijfel contact met ons op via selectiepsychologie@uu.nl.

Programma selectieperiode

De selectie is vanaf zaterdag 22 februari tot en met donderdagavond 27 februari 2020 en vindt plaats in het Educatorium in Utrecht Science Park in Utrecht. Bekijk de plattegrond van het Utrecht Science Park.

Tijdens de selectiedag op zaterdag 22 februari volg je twee hoorcolleges en een werkgroep. Ter voorbereiding lees je het studiemateriaal op de elektronische leeromgeving Blackboard. Inloggegevens krijg je ongeveer drie weken van tevoren en twee weken van tevoren ontvang je meer informatie over de selectie. Houd dus je e-mail goed in de gaten (ook je spamfolder). Als je geen bericht hebt gehad over je inloggegevens probeer dan eerst je wachtwoord op te vragen via www.uu.nl/wachtwoordvergeten. Lukt het dan nog niet, neem dan zo snel mogelijk contact op met de opleiding via selectiepsychologie@uu.nl.

Op maandag lever je online een opdracht in en op donderdag online een essay. De precieze deadlines voor het inleveren staan ook op Blackboard. Lees dus goed van tevoren Blackboard, want als je te laat inlevert dan krijg je ook geen rangnummer.

Donderdagavond sluiten we af met een tentamen.

Alle onderdelen, het volgen van onderwijs, opdrachten inleveren en het tentamen maken, zijn verplicht. Zonder één van deze onderdelen kun je geen rangnummer krijgen.

Kort na de selectiedag krijg je bericht over de vervolgstappen van de selectieprocedure.

Contact

Als je nog vragen hebt over je inschrijfverzoek en de selectie, kijk dan eerst of je vraag beantwoord wordt op de pagina met veelgestelde vragen. Staat het antwoord er niet tussen? Mail dan naar selectiepsychologie@uu.nl.

Contact met studieadviseurs

Je kunt met je vragen ook terecht bij één van de studieadviseurs van de opleiding Psychologie.