Selectieprocedure en -criteria

Psychologie heeft een maximum aantal plaatsen. Voor 2019 - 2020 zijn dit er 600.

Psychologie in Utrecht selecteert door middel van de volgende selectiecriteria:

 1. Aantoonbare bereidheid en het vermogen tot het leveren van een studie-inspanning ter voorbereiding op de opleiding Psychologie. Dit wordt geoperationaliseerd door het voorbereiden (twee weken voor de selectiedag op zaterdag 9 maart is het huiswerk online beschikbaar) van en deelnemen aan de selectie-activiteit en het afleggen van een selectietoets, bestaande uit het digitaal inleveren van twee opdrachten en het maken van een meerkeuze-tentamen;
 2. Overgangscijfers van 5 naar 6 vwo. Dit wordt geoperationaliseerd door het gemiddelde cijfer van de kandidaat te bepalen. Voor kandidaten met een afwijkende vooropleiding geldt dat zij de cijferlijst van hun laatst genoten opleiding inleveren;
 3. Non-grade-based/non-cognitieve factoren (waaronder motivatie). Dit wordt geoperationaliseerd door het invullen van het vragenformulier.

Criteria 1 en 2 worden in gelijke mate meegewogen in de scores van de kandidaten. Criterium 3 wordt gebruikt om te differentiëren tussen kandidaten die volgens criteria 1 en 2 overeenkomstig scoren.

Selectieprocedure

SELECTIEPROCEDURE

Stap 1 – keuze maken

 • Open dag bezoeken: 16 of 17 november 2018.
 • Verzoek tot inschrijven via Studielink vanaf 10 oktober tot en met uiterlijk 15 januari.
  Let op! Je hebt hier een DigiD voor nodig. De aanvraag van een DigiD bij de Rijksoverheid kost 5 dagen.
  Let op! Schrijf je in voor de bachelor Psychologie en kies het juiste collegejaar (start september 2019).
 • Internationaal diploma: uiterlijk 31 januari diploma laten controleren door het Admissions Office.

Stap 2 – oriëntatie

Let op! Als je je voor meerdere opleidingen van de Universiteit Utrecht hebt aangemeld, ontvang je per opleiding een bericht met het verzoek een formulier in te vullen. Je doorloopt dus een procedure per opleiding! Heb je daarnaast een buitenlands diploma, dan wordt voor de diplomacontrole ook nog een apart proces opgestart. Het is van belang om elk proces volledig te doorlopen en alle gevraagde acties uit te voeren.

 

Stap 3 – voorbereiding op selectiedag

 • Vragenformulier invullen en verzenden: uiterlijk 31 januari 2019. Invullen van het vragenformulier is een verplicht onderdeel van de selectieprocedure. 
  Let op! Kandidaten die hun vragenformulier niet op tijd hebben teruggestuurd mogen niet deelnemen aan de selectiedag en krijgen geen rangnummer. Zij verspelen hiermee wel een selectiepoging voor Psychologie.
 • Je krijgt 3 weken voor de selectiedag op zaterdag 9  maart de inloggegevens voor de electronische leeromgeving Blackboard. Let dus goed op je mail, zodat je deze gegevens ontvangt en dat je kan inloggen. Werkt het niet? Ga dan eerst naar www.uu.nl/wachtwoordvergeten, en gebruik je studentnummer als gebruikersnaam. Lukt dit nog niet, neem dan contact met ons op.
 • Studiestof bestuderen: je krijgt twee weken van te voren toegang tot de stof.
 • Opdrachten bekijken.
 • Informatie over de selectiedag goed lezen. Deze informatie wordt twee weken van tevoren opgestuurd.

Stap 4 – selectieperiode

 • Datum: zaterdag 9 maart 2019.
 • Locatie: Educatorium, De Uithof Utrecht.
 • Je volgt deze dag onderwijs.
 • Twee opdrachten inleveren.
 • Donderdagavond 14 maart tentamen maken in Utrecht.
 • Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Stap 5 – uitslag selectie

 • Aan de hand van de  selectiecriteria wordt de uitslag van de selectie bepaald in de vorm van een ranking.
 • Je ontvangt je rangnummer via Studielink: 15 april 2019.
 • Als je rangnummer gunstig genoeg is voor plaatsing (1 t/m 600) krijg je direct een plaats aangeboden.
 • Het is ook mogelijk dat je later dan 15 april een plaats aangeboden krijgt als een andere kandidaat zich terugtrekt of gezakt is.
 • Let op! Houd vanaf 15 april wekelijks je e-mail inclusief je spamfolder in de gaten of je een plaats aangeboden krijgt. Doe dit ook in je vakantie!

Stap 6 – inschrijving afronden

 • Als je een plaats aangeboden krijgt, moet je die binnen 2 weken via Studielink accepteren. Doe je dit niet dan ben je je plaats kwijt en kun je dit jaar geen Psychologie in Utrecht studeren.

Meer weten?

Bekijk de algemene aanmeldingsstappen die je moet doorlopen voor een opleiding met numerus fixus.

Informatie over oriëntatie op de studie

Het invullen van de vragen in het vragenformulier is een verplicht onderdeel van je inschrijving. Als je de vragen niet uiterlijk 31 januari 2019 invult, kun je niet meedoen aan de selectieprocedure van de opleiding Psychologie in Utrecht. Nadat je de vragen hebt ingevuld, bepaal je zelf of je definitief wil meedoen aan de selectieprocedure. De selectieactiviteit loopt van zaterdag 9 maart tot en met donderdagavond 14 maart. De selectieactiviteit bestaat uit het volgen van onderwijs, het online maken van twee opdrachten en een afsluitend tentamen op donderdagavond 14 maart. Deelname aan de gehele selectie is verplicht en onderdeel van het bepalen van je rangnummer.

Let op! Het vragenformulier wordt vanaf begin november 2018 verstuurd naar het e-mailadres dat je in Studielink heb ingevuld. Als je je voor die datum hebt ingeschreven en je twee weken na 1 november nog geen vragenformulier in je e-mailbox hebt ontvangen (check ook je spamfolder), neem dan contact op via selectiepsychologie@uu.nl. Neem ook contact met ons op als je je op of na 1 november 2018 hebt ingeschreven en je twee weken na je verzoek tot inschrijving nog geen vragenformulier in je e-mailbox hebt ontvangen (check ook je spamfolder).

Informatie over de selectiecriteria en de ranking

International applicants

International applicants will not be given the opportunity to take the exams and assignments in English. The entire selection process will be in Dutch. In order to be admissible to our study programme you will have to take the exams and assignments and they will be very hard if you do not understand Dutch. Although, officially, you have untill July 31st, 2019 to pass the Dutch language exam in order to be admissible, the whole selection procedure will be in Dutch.

Reflectie op aspecten van motivatie en vragen over vooropleiding in het vragenformulier

Je reflecteert op aspecten van motivatie en je beantwoordt vragen over je vaardigheden en vooropleiding in het vragenformulier. Je hoeft dus niet op eigen initiatief een cv of een motivatiebrief aan ons te sturen.

Bij de vragen over vooropleiding wordt gevraagd naar vooropleiding(en) en overgangscijfers 5-6 vwo of 6 vwo. Er wordt ook gevraagd naar eventuele extra activiteiten zoals stages, vrijwilligerswerk, sportactiviteiten of andere nevenactiviteiten. Deze informatie wordt bij de selectie alleen meegewogen bij kandidaten met een gelijke score.

Let op! Dit is een verplicht onderdeel van de selectieprocedure. Het vragenformulier moet uiterlijk 31 januari 2019 worden teruggestuurd. Ben je te laat dan word je niet uitgenodigd voor de selectie-activiteit, en krijg je geen rangnummer voor de opleiding Psychologie in Utrecht.

Overgangscijfers 5-6 vwo

Op het vragenformulier moet je cijfers invullen. Je kan 6 vwo cijfers invullen, als je bijvoorbeeld al je vwo hebt afgerond. Ben je nog bezig met je vwo dan vul je de cijfers in van je overgangsrapport van 5 naar 6 vwo. Heb je geen vwo, dan vul je de cijfers van havo in. Er wordt in het vragenformulier ook nog gevraagd naar eventuele vervolgopleidingen.

Naast het invullen van je cijfers in het vragenformulier, moet je ze ook via datzelfde vragenformulier uploaden. Als je zelf niet (meer) beschikt over jouw overgangscijfers, vraag die dan tijdig op bij je oude middelbare school. Houd hierbij rekening met een paar dagen verwerkingstijd.

Vul altijd jouw (overgangs)cijfers in, ook als die niet zo goed zijn. Doe je vwo of heb je vwo gedaan, maar ben je deficiënt in één of meer vakken? Laat die vakken dan leeg in het vragenformulier. Je mag ook aan onze selectieprocedure meedoen als je geen regulier vwo doet of hebt afgerond. Denk hierbij aan mensen die (in 1 of meer jaar) vwo op het VAVO doen en aan mensen met een buitenlands diploma, met een hbo-propedeuse of met een hbo-diploma.

Let op! Het is niet de bedoeling dat je in het formulier iets anders invult dan wat er wordt gevraagd. Neem bij twijfel contact met ons op via selectiepsychologie@uu.nl.

Ranking

De selectiecriteria zijn: 

 • Aantoonbare bereidheid en het vermogen tot het leveren van een studie-inspanning ter voorbereiding op de opleiding Psychologie. Dit wordt geoperationaliseerd in het voorbereiden (twee weken voor de selectiedag op zaterdag 9 maart is het huiswerk online beschikbaar) van en deelnemen aan de selectie-activiteit en het afleggen van een selectietoets, bestaande uit het digitaal inleveren van twee opdrachten en het maken van een meerkeuze-tentamen;
 • Overgangscijfers van 5 naar 6 vwo. Dit wordt geoperationaliseerd door het gemiddelde cijfer van de kandidaat te bepalen. Voor kandidaten met een afwijkende vooropleiding geldt dat zij de cijferlijst van hun laatst genoten opleiding inleveren;
 • Non-grade-based/non-cognitieve factoren (waaronder motivatie). Dit wordt geoperationaliseerd in het invullen van het vragenformulier;
 • Criteria 1 en 2 worden in gelijke mate meegewogen in de scores van de kandidaten. Criterium 3 wordt gebruikt om te differentiëren tussen kandidaten die volgens criteria 1 en 2 overeenkomstig scoren.
Programma selectieperiode

De selectie is vanaf zaterdag 9 maart  tot en met donderdagavond 14 maart 2019 en vindt plaats in het Educatorium in Utrecht Science Park in Utrecht. Bekijk de plattegrond van het Utrecht Science Park.

Tijdens de selectiedag op zaterdag 9 maart volg je twee hoorcolleges en een werkgroep. Ter voorbereiding lees je het studiemateriaal op de elektronische leeromgeving Blackboard. Inloggegevens krijg je ongeveer drie weken van tevoren en twee weken van tevoren ontvang je meer informatie over de selectie. Houd dus je e-mail goed in de gaten (ook je spamfolder). Als je geen bericht hebt gehad over je inloggegevens probeer dan eerst je wachtwoord op te vragen via www.uu.nl/wachtwoordvergeten. Lukt het dan nog niet, neem dan zo snel mogelijk contact op met de opleiding via selectiepsychologie@uu.nl.

Op maandag lever je online een opdracht in en op donderdag online een essay. De precieze deadlines voor het inleveren staan ook op Blackboard. Lees dus goed van tevoren Blackboard, want als je te laat inlevert dan krijg je ook geen rangnummer.

Donderdagavond sluiten we af met een tentamen.

Alle onderdelen, het volgen van onderwijs, opdrachten inleveren en het tentamen maken, zijn verplicht. Zonder een van deze onderdelen kun je geen rangnummer krijgen.

Kort na de selectiedag krijg je bericht over de vervolgstappen van de selectieprocedure.

Contact

Als je nog vragen hebt over je inschrijfverzoek en de selectie, kijk dan eerst of je vraag beantwoord wordt op de pagina met veelgestelde vragen. Staat het antwoord er niet tussen? Mail dan naar selectiepsychologie@uu.nl.

Contact met studieadviseurs

Je kunt met je vragen ook terecht bij één van de studieadviseurs van de opleiding Psychologie.