De PPE-opleiding in Utrecht is een Engelstalig programma en wordt niet in het Nederlands aangeboden. De Engelstalige website vind je op www.uu.nl/bachelors/ppe

Waarom worden populistische politieke partijen steeds populairder? Moeten we ons daar zorgen om maken? Zijn we verplicht om het milieu te ontzien voor toekomstige generaties? Hoe ontwikkelt zich de migratieproblematiek, en welke rol heeft migratie door de jaren heen gehad bij het bepalen van beleid op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs? Wat zouden de economische gevolgen zijn als alle burgers een basisinkomen zouden ontvangen?

Ingewikkelde vragen als deze zijn te beantwoorden, al is dit zeker niet eenvoudig. Voor oplossingen voor de grootste vraagstukken waar onze wereld mee te kampen heeft, hebben we experts nodig die in staat zijn maatschappelijke kwesties vanuit verschillende gezichtspunten te bekijken. Dat is precies de behoefte waarin onze nieuwe bacheloropleiding Philosophy, Politics and Economics (PPE) voorziet. Het is een veelomvattende en intensieve opleiding voor studenten die graag oplossingen willen vinden voor de meest urgente wereldproblemen.

PPE plus geschiedenis, in Utrecht

In het PPE-programma aan de Universiteit Utrecht worden politieke en economische kwesties beschouwd vanuit vier verschillende gezichtspunten: filosofie, politiek, economie en geschiedenis. De toevoeging van geschiedenis is uniek voor Utrecht. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat we, als we het verleden begrijpen, betere keuzes voor de toekomst kunnen maken. Je verwerft niet alleen grondige kennis van elk van deze vier gebieden, maar leert ze ook te combineren om zo de meest uitdagende wereldwijde problemen aan te pakken. Hier aan de Universiteit Utrecht geloven we dat dit de beste benadering is om tot complete en effectieve oplossingen te komen.

Een voorbeeld
Studenten werken samen

Eén kwestie die je zou kunnen onderzoeken is privacy. Hoe kunnen overheden enerzijds de privacy van burgers beschermen en anderzijds terrorisme bestrijden? Moeten ze het internetgebruik van iedereen in de gaten houden zodat de kansen om terroristen te vangen beter worden? Om dit soort vragen te beantwoorden heb je kennis nodig van verschillende wetenschapsgebieden. Filosofie kan je helpen beslissen of het ethisch is om persoonlijke privacy in te leveren in ruil voor veiligheid. Politiek helpt je inzicht te krijgen in de rol van overheden. De overheid heeft immers de macht om beslissingen te nemen die gevolgen hebben voor privacy en veiligheid en die de bevolking als geheel aangaan. Economie geeft duidelijkheid over de kosten en baten van een bepaald privacybeleid. En geschiedenis leert ons hoe samenlevingen in het verleden met deze ingewikkelde dilemma's zijn omgegaan, zodat we daar lessen voor de toekomst uit kunnen trekken.  
 

Is PPE iets voor jou?

Ben jij geboeid door maatschappelijke vraagstukken? Ben je ervan overtuigd dat deze uitdagingen alleen kunnen worden opgelost door kennis en inzichten uit meerdere wetenschapsgebieden te combineren? Zou je niets liever willen dan in de praktijk hiermee werken, uitgedaagd worden en je eigen grenzen verleggen? Wil je deel uitmaken van een dynamische internationale gemeenschap? Dan is PPE aan de Universiteit Utrecht iets voor jou!

Voor onafhankelijke denkers

Met een PPE-diploma ben je in staat de lastigste wereldwijde problemen kritisch en vanuit verschillende gezichtspunten te analyseren. Niet alleen leer je hoe je ingewikkelde vraagstukken aanpakt, maar je krijgt ook de hulpmiddelen aangereikt om je eigen standpunt te communiceren en verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen persoonlijke en intellectuele ontwikkeling. Als kritisch en onafhankelijk denker ben je in staat om analytische en leidinggevende functies te vervullen in zowel de particuliere sector (bijvoorbeeld bij multinationals) als de publieke sector (bijvoorbeeld bij de overheid). Ook kun je doorgaan voor een masterdiploma, een PhD en uiteindelijk een academische loopbaan.

  • Rutger Claassen, Programmacoördinator PPE
    "Onze docenten hebben diverse achtergronden, maar we vinden allemaal dat ingewikkelde maatschappelijke kwesties een weloverwogen oplossing verdienen"
  • Ekaterina Rashkova, PPE-bestuurslid
    "Ons programma is een gereedschapskist voor toekomstige beleidsmakers – voor mensen die het verschil willen maken"

Samenvatting

Vorm:
Voltijd
Voertaal:
Engels
Tijdsduur:
3 jaar
Studiepunten:
180
Begin:
September
Collegegeld:
  • Instellingstarief 2022-2023: €12.063 (EU), €13.100 (niet-EU)
  • Nederlandse en andere EU/EEA studenten 2022-2023: € 4.418
Aangeboden door:
Geesteswetenschappen + Recht, Economie, Bestuur en Organisatie
Titulatuur: Dit bachelorprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
BSc (Bachelor of Science)